Парафлоу Комуникейшънс

Екип


Фотограф: Гено Генов


Екипът на Парафлоу има значителен опит и ноу-хоу в изграждането, управлението и развитието на инфраструктурни решения чрез модерни технологии, внедрени в структуроопределящи фирми и организации. Сред тях са най-голямото индустриално предприятие в страната, 6-те най-големи банки, министерства и централни ведомства. Успешно сътрудничество с най-големия телекомуникационен оператор. Реализирани проекти в над 400 малки и средни предприятия.


В компанията работят над 100 специалисти, пряко ангажирани в системна интеграция, които се специализират в областта на съвременните комуникационни технологии, хардуера и софтуера, и структурните кабелни системи. Всеки един специалист преминава обучения при официалните партньори и получава съответните сертификати.

Основната част от екипа работи заедно повече от 10 години и притежава опит в реализирането и управлението на мащабни проекти. Успешното изпълнение и натрупаното ноу-хау от тези проекти е атестат за възможностите на Парафлоу.

Професионалните специализации и опитът в управлението на проекти и внедряването на технологии в структуроопределящи предприятия и организации позволяват на Парафлоу да постигне по-висока ефективност в по-кратки срокове спрямо конкурентите си при поддържане на високо качество и работоспособност на системите и минимизиране на рисковете от последващи инциденти.

Професионалните умения на специалистите позволяват оптимална интеграция на решенията със съществуващите системи и технологии. Специалистите по поддръжката решават в срок ИТ проблемите на внедрените системи, като проявяват необходимото разбиране за значението им за бизнеса на клиентите.

Над 100 са професионалните сертификати, получени от специалисти на компанията от производители като Hewlett-Packard, Cisco, Microsoft, Citrix, Symantec, EMC и други.


Към Снимка за спомен (видео)

Paraflow Communications building

Central office

Bulgaria,1700 Sofia
79, Nikola Gabrovski Str.
tel: _+359 (2) 960 42 00
hotline: _+359 0700 10 887
e-mail: office@paraflow.bg
Feedback Offices
© 2014 Paraflow Communications
Created by web design by Noavis.com