25

Пътуване

от хиляди километри

започва с първия полет

ПЪТУВАНЕ

ОТ ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ЗАПОЧВА С ПЪРВИЯ ПОЛЕТ

25 години

#Paraflow #FlywithUs

Полетяхме в ИТ света преди

25 години. 

 

Днес имаме зад гърба си:

2 500+ успешни проекта
20+ стратегически партньорства
500+ 
доволни клиенти в страната и чужбина

И със същия хъс продължаваме

да правим това, в което сме

най-добри:

DIGITAL TRANSFORMATIONS
NEXT GENERATION IT SOLUTIONS
TRADITIONAL IT SOLUTIONS
CYBER SECURITY

CONSULTING
AS A SERVICE

SUPPORT

clock-1920x1080.jpg

Оптимизирай бизнеса

НАВРЕМЕ