Начало » За Парафлоу » Новини » Внедряване на система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics AX 2009 в Алпина ЕООД

Внедряване на система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics AX 2009 в Алпина ЕООД

15.02.2012

Визитка на проекта:
 
1. Име на проекта: Внедряване на система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics AX 2009 в Алпина ЕООД
2. Възложител: Алпина ЕООД
3. Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД
4. Дата на стартиране: 01.06.2011 г.
5. Дата на приключване на проекта: 31.12.2011 г.
 


Алпина е търговска организация с предмет на дейност дистрибуция на бързооборотни хранителни продукти и нехранителни стоки. Компанията е дистрибутор на Крафт Фуудс България за регионите на София, Северозападна България и Северна Централна България. Алпина е вносител и дистрибутор за България на продуктите на Kraft Foods World Travel Retail, Guylian (Белгия) и Jacobsens (Дания) . Компанията продава и дистрибутира марките: “Milka”, “Suchard”, "Jacobs", “Своге”, “Сезони”, “Нова Бразилия“, "Belvita", "Oreo", "Philadelphia", "Guylian", Jacobsens" и др. През август 2004 година фирмата стана национален дистрибутор за България на Philips - малка бяла техника.

От септември 2005 г. добави и Philips - осветление към продуктово портфолио, a две години по-късно - и Philips аксесоари (батерии и фенери).

Парафлоу Комуникейшънс е един от водещите системни интегратори на българския пазар на информационни технологии, новатор в реализацията на технологични концепции и решения. Ежегодно компанията е сред първите пет в областта на системната интеграция в класациите ИКТ ТОП 100 на в. Computerworld.Екипът на Парафлоу Комуникейшънс ООД има значителни знания и опит в изграждането, управлението и развитието на инфраструктурни решения чрез модерни технологии, внедрени в структуроопределящи компании и организации. Сред тях са най-голямото индустриално предприятие в страната, 6-те най-големи банки, министерства и централни ведомства.
 
Предизвикателствата - увеличаване на възможностите за анализ и планиране
 
“Целта ни е да повишим конкурентоспособността на компанията чрез подобряване на качеството на обслужване на клиентите и увеличаване на възможностите за анализ и планиране – разказва Николай Николов, търговски директор на Алпина. - За да постигнем всичко това, в средата на 2011 г. започнахме внедряване на единна система за управление на бизнеса. Желаехме автоматизиране на движението на информация, обезпечаваща търговския процес, както и усъвършенстване на анализа на дейността на организацията като цяло и по отделни направления.”
 
Специфични особености на самото ИКТ решение
 
Новата система за управление на бизнеса е базирана на платформата Microsoft Dynamics AX 2009, която включва следните модули: “Финанси”, “Управление на взаимоотношения с клиенти”, “Управление на взаимоотношения с доставчици” и “Управление на складове”. Системата обхваща всички основни бизнес процеси в организацията. Поради големия документооборот и множеството клиентски заявки, в системата силно е застъпено автоматизирането на процеса по обработка на клиентски заявки.

С внедряването на Microsoft Dynamics в Алпина, решението за управление на мобилни продажби се интегрира към новия продукт, като ще се разшири функционалността му. Към него е добавена система за събиране на поръчки. С цел усъвършенстване на анализа на бизнес процесите в дистрибутора е внедрена система за бизнес анализи (Business intelligence), базирана на платформата QlikView. Тази система дава пълен поглед върху информацията, данните и заложените основни ключови показатели за дейността на фирмата. Мениджърският екип може лесно и бързо да прави анализи както за текущото състояние, така и да прогнозира бъдещи действия.
 
Microsoft Dynamics AX 2009
 
(познато преди като Microsoft Axapta) е интегрирано решение за бизнес управление (ERP), което се адаптира гъвкаво към нуждите на средни или големи компании. То им позволява да оптимизират своето производство, дистрибуция или проекти в географски отдалечени места и уверено да вземат решения.Microsoft Dynamics AX автоматизира съществени за дейността бизнес процеси, елиминира практиката ръчно да се въвежда информация в няколко отделни системи, подпомага хората да вземат бързо информирани решения, които са от критична важност за постигането на оперативна ефективност и за изпълнение на изискванията на клиентите.
 
Този софтуер може да подпомага компаниите в управлението на бизнеса в географски отдалечени подразделения или в различни държави, като консолидира информацията и стандартизира процесите, облекчава процедурите по изпълнение на различните регулаторни изисквания, осигурява прозрачност за случващото се в цялата организация и предоставя лесен достъп до актуална финансова и управленска информация.ERP решението спомага да се намали рискът, задълженията и разходите свързани с корпоративното управление, спазването на регулаторните изисквания, изпълнението на инициативите насочени към клиентите, включително финансови, законови и екологични инициативи. Центърът за съвместимост облекчава усилията, свързани с изпълнение на регулациите и спомага за запазване на сигурността на бизнес информацията чрез сложен набор от инструменти за управление и контрол върху електронното съдържание. Вътрешната среда за контрол подпомага доброто корпоративно управление върху съдържанието на бизнес процесите, контрола върху вътрешната документация, информацията от направени одити и отчетността. ERP системата осигурява и графично обобщение на ефективността на контрола и статуса на документите.
 
Eфектите от ИТ решението – през погледа на потребителя
 
По думите на Николов чрез това внедряване се повишава скоростта на обработка на информацията, което води до подобряване на ефективността на отделни звена. Намалява се и времето за привеждане на информацията в удобен за работа вид и се увеличава ефективното време за анализ и планиране.С новото внедряване се предоставят богати възможности за надграждане, мащабиране, гъвкава пренастройка според големината на бизнеса и броя на служителите, смятат от Алпина.Системата е внедрена във всички поделения на организацията.“В резултат на създаването на консолидирана база данни, се повишава ефективността на процеса на анализ и вземане на управленски решения. Гъвкавата информационна система е адаптирана изцяло към действащите бизнес процеси в организацията”, допълва Николай Николов, търговски директор на Алпина.
 
Към статията в ComputerWorld

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook