Начало » За Парафлоу » Новини » Бизнес в облаците. Преминаване към CLOUD COMPUTING

Бизнес в облаците. Преминаване към CLOUD COMPUTING

17.01.2014

списание Твоят Бизнес | януари 2014

Тодор ТАШЕВ |  Директор „Бизнес развитие“ на Парафлоу Комуникейшънс

Снимка: Елена Ненкова за The Business Institute


В последните няколко години наблюдаваме революция относно способностите на машините да обработват, класифицират и организират приложна информация. Облачните технологии активно участват в тази революция. Въпреки масовото навлизане на термина "облак" като понятие, различно от атмосферно явление, той не е нов в ИТ индустрията. Още със зараждането на глобалната мрежа този термин се използваше като метафора на Интернет технологиите и показваше начина, по който се изобразява Мрежата в диаграми. Интересът към тази терминология се засили през последните няколко години, като рейтинга й се покачва непрекъснато от 2007 г.


"Cloud computing" или "облачни технологии " промени както модела за комуникация, така и софтуера и достъпа до ресурси

Той ориентира потребителите към по-гъвкав модел за използване на софтуер и инфраструктура и до нови модели за правене на бизнес. Използвайки тази технология, достъпът до ресурси стана по-динамичен, софтуерът премина от инсталирано на компютъра приложение във виртуално и най-важното – налично при възникване на необходимост от неговото използване.

Cloud computing заема значително място и в публикациите на световните медии и се смята за технология на бъдещето. "Облачните технологии" всъщност са актуализирана версия на обществено достъпни компютърни услуги, базирани на виртуални сървъри, достъпни до бизнеса чрез Интернет. Понятието се свързва с всички ИТ модели, ориентирани към предоставяне на услуга срещу заплащане в реално време.


Защо в облака?

Cloud computing е технология, която се приема от много организации с динамичната си възможност за надграждане и използването на виртуализирани ресурси като услуга чрез Интернет.

Експертите обясняват, че този модел ще промени из основи икономиката, бизнеса и методите за анализ на масивите от данни. Впоследствие това ще доведе и до промяна на централизирания модел на дигиталните медии.


Някои от предимства на тази технология са следните:

 • осигуряване на масивни паралелни подходи за обработка на данните;
 • бърз автоматичен достъп до информация и данни (данните могат да се възстановяват автоматично при евентуална загуба);
 • осигуряване на виртуализирана информационна среда и конкурентни предимства за бизнеса;
 • компресиране на данните и намаляване разходите за съхраняване на информация от 2 до 5 пъти;
 • минимизиране използването на системите за съхранение на данни, времето за трансфер и осигуряване на повече стандартизирани модели за връзка между отделните офиси.

Базови характеристики на тези нови технологии: запазване анонимността на потребителите; картографиране на данни; визуализация на данни; непрекъснато актуализиране на софтуера на потребителя; интегриране на всички мрежови процеси; възможност за проследяване на промени.

Facebook, Gmail или Microsoft Office 365 са може би най-използваните облачни приложения, но има множество други типове софтуер в облака, които позволяват да се прави почти всичко онлайн.

Базираната в облака система се характеризира с редица предимства пред традиционните решения, особено що се отнася до мобилността, гъвкавостта и разходите. Една система в облака може да се достъпва от всяко устройство, като например настолен или преносим компютър, таблет и смартфон, като се използва интернет. В резултат потребителите биват обслужвани доста по-бързо, спрямо еквивалентните локални приложения.

От друга страна, базираните в облака системи осигуряват повече гъвкавост, тъй като актуализациите на софтуера се управляват от доставчиците.

И не на последно място, облачните решения типично имат по-кратък цикъл на внедряване и се придържат към модел, при които се плаща според използването или на база абонамент. И следователно цената е управляема.
Интересен факт е, че според изследване на IBM, фирмите пренасочили IT инфраструктурата си към “облака” бележат 2,5 пъти по-висока годишна печалба спрямо конкурентите си, скептични към новата технология.


Ниво на развитие у нас

67% от малките и средни предприятия в България с персонал до 25 души използват някакъв тип облачна услуга при средно 53% за Европа. Това показва проучване на Ipsos MORI, осъществено по поръчка на Microsoft сред над 6800 фирми от 22 европейски страни и Турция. Според изследването, като цяло централно и източноевропейските компании са значително по-отворени към облачните решения в сравнение със същия бизнес сегмент в Западна Европа.

Две трети от МСП в ЦИЕ вече ползват поне една облачна услуга в сравнение с едва 45 на сто от колегите им в Западна Европа. В нашия регион Украйна и Чехия са начело с най-голям процент от преминали към облака фирми, като и двете са доста над средната стойност за Западна Европа. В топ 10 по използване на облачни решения в Европа лидер е Украйна, след която се нареждат Чехия, Франция, Гърция, Унгария, България, Словакия, Испания, Белгия и Швейцария.

В същото време не трябва да забравяме и специфичното отношение на българина съм собствеността и сигурността. Почти всеки има собствен дом, стреми се да отделя в добри времена, за да се подсигурява за лоши дни. Това естествено се прехвърля и върху всички аспекти на икономиката и в частност и в ИТ индустрията. Според мен, като цяло българските компании още не са готови да се "разделят" с бизнес критичните си приложения и инфраструктура, да прехвърлят критични документи и информация в "Облака". Може би ще започне плахо с някои не толкова критични услуги и приложения, но не вярвам да има драматични промени в скоро време.

Как и кога компаниите преминават към облачни технологии
На практика само преди няколко години започна процесът на образоване относно това какво е облачна технология. Сега, много компании са преминали началния етап на оценка на плюсовете и минусите на виртуализацията и са се преместили в облака. В началото опорната точка към бизнеса в предлагането на облачните услуги беше спестяването на разходи. Днес обаче Cloud услугите преминават в друга ера и основната сила, на която се набляга, е гъвкавост. Като пример може да се даде взимането на решение относно това, кои приложения и работни процеси да се прехвърлят в облака, дали частните, публичните или хибридните решения трябва да се предпочетат, като основна цел е тези промени да станат бързо.


Няма съмнение, че инвестицията в облачните технологии нараства и ще продължава да расте главоломно в близките години

Основна роля за това нарастване има приемането на новия уеб стандарт HTML5, постоянното разширяване на мобилния обхват и нуждата на бизнеса от услуги за непрекъснат достъп до ресурсите си.

Преминаването в „облака” е съпроводено с усилия и голяма степен на неопределеност. Всички дейности и процеси във функциониращият бизнес модел на организацията, взела решение да извърши такова преминаване, е необходимо да бъдат обсъдени в дълбочина.

За да се премине през етапа на миграция, безболезнено и с минимален риск е необходимо да се приложат добрите практики, базирайки се на "технологичният бизнес модел" на организацията. Необходимо е да се намерят отговори на въпросите какво ще струва миграцията както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, каква е цената, оценка на това дали се запазват всички стратегически параметри за IT в организацията и т.н. Съществуват няколко основни стъпки, които да се използват като основа на модел за преминаване, преди да се пристъпи към същинското преместване в облака:

 • Кога и как да се извърши миграцията на дадено приложение?
 • Кои приложения да се мигрират?
 • Кои типове потребители да се мигрират и кога?
 • Каква да бъде технологията и процедурата за миграция?
 • Каква е общата цена?
 • Задоволяват ли се стратегическите параметри на организацията?
 • Какво носи това преминаване?


Като причина за миграция към облака, 77% от малките фирми у нас посочват решаващото му значение за постигане на бизнес растеж. Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение.

Ето един пример - ако една компания с 5-10 души използва бизнес приложения, необходими за ефикасната работа на компанията, като например счетоводен продукт, таблици, текстообработващи документи, някаква СRM система - за това трябва определен бюджет за ИТ инфраструктура, поддържащ ИТ персонал, закупуване на лицензи, инсталиране. Това са все капиталови разходи. Когато фирмата се разраства, трябва да продължава да разширява ИТ инфраструктурата, софтуерните права за използване на необходимите апликации и т.н. Но ако бизнесът на компанията се свие, както наблюдаваме през последните години поради глобалната икономическа криза, всички тези капиталови инвестиции в ИТ не могат ефективно да се използват.

При облачните технологии се наема дадена услуга за определено време на определена цена. По желание можете да разширите, намалите капацитета на услугите, а дори и да ги откажете. Например искате да използвате счетоводен софтуер в облака само един ден в месеца. Няма нужда от поддръжка, администрация, персонал. Нужна е елементарна ИТ култура, получавате услугата през уеб, отваряте нужния софтуер и го използвате. Това е оперативен разход. Не се налагат първоначални инвестиции.


Осъзната ли е силата


Като цяло малкият и среден бизнес у нас е по-склонен да премине към облака в бъдеще, отколкото малките фирми в Западна Европа. Фирмите считат, че облачните услуги ще им помогнат да развият своя бизнес и са на мнение, че важността на този вид технологии за бизнеса ще продължава да нараства. МСП са най-склонни да използват иновации, за да реализират бизнес растеж. Довереният ИТ партньор, разполагащ с облачни услуги в портфолиото си, е ключов фактор за безпроблемната миграция на наличната инфраструктура на компанията или на отделни нейни приложения.

Към статията в списание ТВОЯТ БИЗНЕС:

Бизнес в облаците - 1ва част
Как и кога компаниите преминават към облачни технологии - 2ра част

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 202