Начало » За Парафлоу » Новини » Оптимизираната корпоративна мрежа подобрява бизнес процесите

Оптимизираната корпоративна мрежа подобрява бизнес процесите

11.05.2011

Networkworld България - брой 2, 2011 г. 

До неотдавна предприятията активно закупуваха нови комуникационни решения, а бюджети за модернизация на корпоративните мрежи нарастваха. Очевидно тези бюджети сега ще бъдат съкратени, а заделените средства ще се изразходват преимуществено за решения, които да носят по-скоро икономическа изгода. При това някои нови технологични концепции и разработки могат изобщо да не бъдат търсени, а други, напротив, ще се търсят сериозно от компании, продължаващи модернизацията на комуникационната си система.

Предпоставките са налице

Корпоративната мрежа представлява многосъставна система, включваща в себе си голямо и разнообразно количество компоненти – от персонални компютри до мощни системи за съхранение на данни, системни и приложни софтуери, мрежови адаптери, комутиращо и маршрутизиращо оборудване, кабелни системи и др. Във всяка една част от тази разнообразна и сложна инфраструктура са налице различни възможности за оптимизация за повишение на ефективността на тяхната работа и за намаляване разходите за поддръжка.

Една от най-очевидните корпоративни стратегии в условия на криза е рационалното използване на наличното оборудване, инфраструктура и технологии. Дълбоката модернизация на мрежовата инфраструктура е актуално преимуществено за тези предприятия, бизнесът на които до съществена степен зависи от ефективността на техните комуникационни системи. Обаче в период на икономическа несигурност се замразяват ИТ бюджетите, може да се сблъскат с необходимост от инвестиране в мрежови технологии.

Компютърните мрежи решават бизнес проблеми в съответната организация и се развиват паралелно с развитието на бизнеса в самата организация. Важно е да се знае, че никой не прави мрежа, заради модата, трябва да има причина, за да се внедри съответната технология.

“На базата на натрупания дългогодишен опит, може да се обобщи, че им два подхода за развитие на мрежите и тяхната оптимизация – разказва Иван Венков, ръководител на отдел „Мрежи и комуникации“ в Парафлоу. - Първата е когато ИТ специалистите, , са активната страна и заедно с мениджърите на компаниите предлагат и взимат решения за оптимизации в инфраструктурата, чиято крайна цел е подобряване на крайния продукт към клиентите. Това е по-добрият подход, при който ИТ експертите и бизнесът си говорят и обменят информация за тенденциите и възможностите за решаване на конкретни проблеми. Оптимизирането на мрежите е обвързано и с осигуряване на нужните ресурси от компанията. Обикновено в тези организации, където подходът е такъв, ИТ специалистите са инициаторите за внедряване на модерни решения, които водят до намаляване на разходите и оптимизиране на работните процеси. Вторият подход е ИТ звеното да следва бизнеса, тоест идеите да идват от бизнеса и той да предлага решения. Обикновено това води до изоставане в развитието на корпоративната мрежа, защото комуникацията не е пълноценна и липсва навременен диалог.”

Проблем е когато инфраструктурата на една компания не отговаря на съвременните изисквания и тя реално не е готова да поеме новите бизнес идеи. Последващото модернизиране е съпроводено със забавяне, което може да се отрази и на развитието на самия бизнес.

“Има и трети сценарий, касаещ корпоративната мрежа на една организация - когато нищо не се случва и няма необходимост от нови услуги тогава реално мрежата стои на нивото, на което е била изградена – продължава Венков. - Тя очевидно отговаря на изискванията на съответния бизнес и там единственият проблем е да не се повреди нещо и как то да бъде заменено или поправено, ако това се случи. При оптимизирането на корпоративните мрежи спестяването на средства идва от две направления - намаляване на режийните разходи и разходите за човешки ресурси.”

Въпреки перспективата за снижение на цената на недвижимите имоти, компаниите се стремят към съкращение на разходите за наемане на офиси и производствени площи. Много бизнес организации започнаха прехода към териториално разпределени структури, в рамките на които представителни функции изпълнява неголям офис в бизнес център от високо ниво, а основната маса служители са разположени в помещения от икономична класа из различни града. Много е вероятно, с цел икономии на площи много компании да предложат някои служители да работят по домовете си. Неизбежно следствие от подобно разпределение става по-активно използване на целия спектър комуникационни технологии.

Немислима е оптимизация без виртуализация

“ИТ бизнесът непрекъснато се развива. В една корпоративна мрежа се използват много на брой сървъри с по едно или две приложения, които са малко натоварени – обяснява Иван Венков от Парафлоу. - Развитието на технологиите за виртуализация позволяват върху по-мощни сървъри да се инсталират по няколко операционни системи със съответните приложения. Така се стига до намаляване на разходите за тяхната физическа експлоатация, като и се оптимизират разходите за ел. захранване, за климатизация и в общия случай заемат по-малко място.”

Самият процес на виртуализация е познат отдавна в комуникациите и той включва използването на технологии като VLAN, IP VPN, VPLS и др. Актуалните тенденции в момента са насочени към виртуализация на операционните системи – на сървъри, работни станции и приложенията, . Виртуализацията има специфични изисквания – важен е изборът на платформа, хардуеърът и др. Затова задължително трябва да се прави т.нар. „proof of concept“ преди едно такова решение да се въведе в експлоатация.

“Внедряването на виртуализационни технологии води до намаляване на намесата от страна на операторите в процеса на експлоатация, в следствие на което по-ефективно се обслужва фирмената инфраструктура. Служителите са по-малко ангажирани в рутинни задачи благодарение на автоматизацията на процесите и времето им е разпределено по-ефективно”, смята мениджъра в Парафлоу.

От “крепостен” модел към модел “хотел”

“Към момента корпоративните мрежи в България изостават от съвременните тенденции – обяснява Мирчо Мирчев, продуктов мениджър в Смартком-България. - Те все още са концентрирани “сами в себе си”, а не са отворени към предоставянето на корпоративните приложения под формата на услуги. Защитата на корпоративните мрежи към момента се базира на т.нар. крепостен модел - “зъл” външен свят и защитена вътрешна мрежа.”

Според Мирчев съвременните тенденции, обаче, налагат преминаването към т.нар. “модел на хотела” - всеки потребител на мрежата има достъп до неговите ресурси, а достъпът до общите ресурси е контролиран, но общо достъпен и удобен за потребителите.

Кабелна или безжична вътрешнофирмена комуникация

Очевидно е, че за интеграцията на филиалите на разпределените предприятия в единна комуникационна система трябва да се приемат нови IP VPN канали, а в някои случаи – да се изграждат безжични връзки. Съвременните ШЛ технологии позволяват да се създава WAN мрежа с високо ниво на надеждност и ниско ниво на грешки, осигуряващи QoS за трафика, чувствителен към забавяне на скоростта. За това е нужно наличието на един оператор с надеждна мрежа и с подсигурени услуги.

Безжичните решения могат да станат естествения избор, който позволява на компаниите да съхранят мобилността, а заедно с това виртуални номера да бъдат достатъчно гъвкаво решение.

Мобилността и оперативността на служителите влизат в числото на критично важните параметри за работа на компаниите в съвременните условия. За да се осигури необходимото ниво на мобилност на персонала, много предприятия прибягват към използване на WiMax или 3G публични мрежи – за организации с постоянен достъп на работниците към корпоративните ресурси. Това навярно налага интеграция с ново оборудване в комуникационната платформа на компанията.

Безжичните технологии могат да работят добре и в усъвършенствана вътрешнофисна корпоративна мрежа. Разбира се в процеса на модернизация ИТ директорите трябва да направят избор в полза на кое от двете решения да заложат – кабелно (мед и/или оптика), безжично или комбинация от двете.

Кабелното решение, на “прима виста” – е по безопасно, но то не може да даде тази гъвкавост, което може да осигури безжичната технология. Освен това, в кабелната мрежа е необходимо в началото да се предвиди (не повече от 30%) допълнителна жична инфраструктура, която изключва ежедневна модернизация на мрежата при включване на допълнителни работни места.

Безжичната технология също има своите “плюсове” и “минуси”. Сред възможните трудности при реализацията в WAN сегмента може да се посочи нелекия избор на мрежови модели (централизирани или разпределени), разделението на потребителите на групи с различно ниво на достъп към инфомационните ресурси, уязвимост на мрежата към атаки както отвътре, така и навън, и др.

Достойнствата на безжичната мрежа са несъмнено гъвкавостта, опростеното разгръщане на мрежата и включването на нови потребители, мобилност и оперативна адаптация към новите потребности на бизнеса. Разширението на безжичната мрежа може да бъде в резултат на необходимост, а нейната модернизация става планово и лесно предсказуемо.

“Очевидно е, че компаниите, в които безжичните технологии и мобилността са приети на ниво корпоративен стандарт, те при какви обстоятелства не се отказват от разширение на WLAN, и икономическия спад по никакъв начин не влияе на обема на закупеното от тях оборудване. В тези компании, които само са планирали миграция от кабелна мрежа към безжични решения, модернизацията ще се развие плавно, и възможно дори с известно забавяне. Изборът ще стане по-премерен и обмислен, поради което икономическия спад може да доведе до снижение темповете на увеличение на числото на безжичните корпоративни мрежи”, смята Евгени Чепусов, заместник главен директор на руския дистрибутор на телеком оборудване Netwell.

Промени в границите на корпоративната мрежа

“Разширяването на границите на корпоративната мрежа се постига с тяхното премахване – твърди Мирчо Мирчев от Смартком-България. - Мрежите престават да бъдат затворени структури, а набор от услуги, реализирани в “облака”.” Това, обаче, поставя следните предизвикателства:

Според Мирчева, от една страна - необходимо е грануларно и сигурно разделение на потребилите и техните права - това се постига с технологиите за автентикация, оторизация и отчитане на достъпа до ресурсите - към момента това се предоставя от SSL VPN, Universal Access control и Infranet контролерите на Juniper Networks.

“От друга страна - клсасическите модели за реализация на ЦОД не позволяват оптимално и ефективно ползване на мрежовите ресурси – продължава Мирчев. - Тази инфраструктура трява да бъде оптимизирана с оглед на по-голямото натоварване, виртуализиране на услугите и повишаването на критериите за качество. Това се реализира от QFabric архитектурата на Juniper Networks (повече за това решение четете в материала “Juniper оптимизира ЦОД със своята Qfabric” на 19 страница). Тази архитектура опростява топологията на ЦОД и предоставя свързаност “всеки-с-всеки” между ресурсите. На практика всички ресурси в ЦОД стават свързани през обща облачна структура с огромен капацитет.”

Оптимизираната корпоративна мрежова среда позволява и услугите да станат “облачни” и да бъдат достъпни от всяко място, независимо от устройството за достъп и същевременно напълно защитени за достъп през глобалната мрежа.

“Ние изграждаме нашите мрежови решения, около една философия на опростена мрежова архитектура, консолидирани услуги, с гарантирана сигурност от край до край и използване на единна система от отворени стандарти върху специализирани хардуерни платформи – продължава Мирчев. - Този подход дава възможност за повишаване на ефективността на ИТ отделите, както и развитието на технологиите като виртуализация, облачни и мобилни приложения, които дават необходимата свобода и мащабируемост на потребителите.”

Компаниите днес са изправени пред предизвикателството техните инвестиции и стратегия в ИТ да имат по-голяма възвръщаемост под формата на услуги, които могат да бъдат използвани както от самата компания, така и от нейните партньори и клиенти, като в същото време се опитват да се справят с все по-нарастващото търсене на мрежови приложения и услуги.

“Работната сила на компаниите иска все по-голяма свобода на движение и гъвкавост, което налага редефиниране на границите на корпоративната мрежа и преминаване към “облачни” услуги дори вътре в самите корпоративни мрежи – смята – бяснява Мирчо Мирчев от Смартком-България. - От друга страна, изискванията към изчислителната мощ нарастват, което налага централизация на изчислителните ресурси и обединяването им в центрове за обработка на данни (ЦОД). Световната практика вече доказа, че това е най-ефективният подход за реализация.”

Мобилни комуникации в корпоративната мрежа

По думите на Иван Венков от Парафлоу, мобилните технологии и приложения навлизат все повече и повече у нас, но процесът е бавен. 3G в комуникациите на корпоративните мрежи се използва основно за две неща. Едното е мениджърите да са свързани с корпоративната мрежа, за да си получават пощата и да имат достъп до фирмените ресурси и второ – за отдалечени места, където реално няма друга комуникация.

“Смартфоните и таблетите промениха напълно модела на ползване и предлагане на услугите – смята Мирчо Мирчев от Смартком-България. - Те вече не трява да бъдат зависими от крайно устройство и точка за достъп.

Преминаването към “облачни” услуги и към т.нар. модел на хотела, позволява това да се стане плавно и безболезнено както за потребителите, така и за ИТ отделите на компаниите.”

Продължение на унифицирането

Сред най-сериозните разходи за комуникации в рамите на предприятията може да се отбележат плащанията за фиксирана и мобилна телефония, разходите за командировки и пътувания. Унифицираните комуникации позволяват съществено съкращаване на всички тези плащания. Най-достъпната и очевидно действаща за компанията крачка е интеграцията на фиксирана и мобилна телефония.

VoIP-GSM шлюзовете позволяват абсолютно легално да се съкратят разходите за корпоративна мобилна свързаност. Преди всичко растат нуждите от решения за организациите за унифициране на комуникациите, виртуализация на офис и поддръжка на временни отдалечени мобилни колективи. Важно е да се знае, че преди всичко трябват комуникационни продукти, които осигуряват висока степен на ефективност на работа, предлагат скоростна реакция на бизнеса спрямо изменящата се ситуация, гарантират бързо приемане на управленчески решения. Поради това в този случай компаниите имат нужда от единни характеристики на своите мрежови решения, а понякога – от идентични комуникационни продукти.

Всяко предприятие се нуждае от свой набор средства, оптимално реализиращи задачите за съкращение на разходите. Ето и елементарен пример за постигане на икономия при внедрение на съвременна система за корпоративна телефония.

Най-големите разходи за телефония се явяват услугите за междуградски и международни разговори. За подобна цел някои компании примерно изразходват $1000 на месец. Естествената стъпка към съкращение на тази сума се явява смяната на оператора – нужно е да се избере друг доставчик, предлагащ по-ниски тарифи. Предполагаемата икономия от тази мярка е 15% икономия, а тогава сметката ще намалее с $850 на месец.

По-нататъшният анализ на ситуацията показва, че 60% от разговорите (примерно 3400 минути) са свързани с разговори между два филиала на компанията. Тяхната продължителност – е не повече от 20 минути (при условие, че няма повече от две обаждания едновременно). Тогава е било решено да се инсталира в тези филиали на маршрутизаторите от корпоративната мрежа предаване на данни, чрез специална система, изпълняваща функцията на гласов шлюз (за двете телефонни линии). Инсталацията на надграждането струва $1000. По този начин служителите могат да звънят от офис към офис безплатно, чрез мрежата за предаване на данни, което приведено към годишни икономии се равнява на $6120. Разходите за модернизация се “избиват” за не повече от 60 дена. По този начин организацията ще плати за услуги за междуградски разговори в рамките на 340 долара месечно, вместо $1000.

Още една перо за съкращение на разходите в предприятията са командировките. Широко известно е, че алтернатива на дългите пътувания се явяват видеосвързаностите и средствата за колективна работа, които също включени в условния списък ма приложенията за унифицирани комуникации. В условия на криза те могат да бъдат приети като бързо и икономично действие.

Любопитно е обаче как икономическия спад влияе на желанието на корпоративните клиенти да внедрят системи за видеоконферентна връзка с HD поддръжка.

Унифицираните комуникации са безспорно един от най-горещите пазарни сегменти днес. Определението за тях е способ за решаване на бизнес задачи на компаниите чрез използване на интегрирани технически продукти, които позволяват създаване на единна комуникационна инфраструктура, обединяваща гласовите, видео- и информационни приложения. Предимствата на унифицираните комуникации са очевидни: служителите получават прост и ефективен комуникационен инструмент за работа във всякакви условия и практически от всяка точка в света. Все още обаче сред много корпоративни организации битува мнението, че унифицираните комуникации са твърде скъпи и сложни за употреба. С развитието на тези технологии и намаляването на тяхната цена, това твърдение има все по-малко и по-малко застъпници както по света, така и у нас.

“За получаване на видиеосъдържание е необходимо преди всичко наличието на стабилна връзка – споделя Иван Венков от Парафлоу. - Основен двигател на този тип комуникации е икономическата криза, защото видео-конферентните разговори спестяват много средства на компаниите. Много често използването им е политика на компанията–майка, когато говорим за чужди компании с филиали в България. Те са част от корпоративната мрежа на тези фирми. Споделянето на съдържание се използва предимно за отдалечена поддръжка и помощ на потребителите и по-малко за правене на бизнес в България. Особено актуално в последно време е т.нар. отдалечено обучение.”

“Масовият достъп до широколентови услуги прави възможно внедрението на услуги в реално време, включително видео в съвременните корпоративни услуги – смята Мирчо Мирчев от Смартком-България. - Тези услуги, както и обемът на обменяната информация, са основните двигатели на промените пред които се изправят ИТ отделите. Изискванията към подвижността на персонала налагат те да бъдат облачно базирани услуги, които са достъпни отвсякъде и от всякакъв тип устройства.

Също така тези отдели са изправени пред проблема за предоставяне на разнообразни услуги и към клиентите на компаниите. Изискванията на клиентите към услугите обаче трудно могат да бъдат прогнозирани. Пример за това са някои обществени услуги, които спряха временно работа поради големия интерес към тях. Модернизираната мрежова инфраструктура в ЦОД, както и моделите за достъп до “облачни” услуги, позволяват на практика неограничена скалируемост на потребителите.”

Ефекти от подобрението на мрежата и приемането на унифицирани комуникации

Сега, когато за компаниите е нужно значително да съкратят разходите за командировки и вътрешнофирмени срещи, видеосвързаностите получават още по-голямо значение като ценен инструмент за организациите за комуникации с високо качество, осигуряващи тясно взаимодействие между служители и партньори. Както никога досега, за оперативно вземане на решения особена важна придобива скоростта за предаване на информация.

Преди, когато качеството на мрежовото свързване с отдалечени служители бе сравнително ниско, за удовлетворяване комуникационните потребности на мениджърите бе повече от достатъчно да се използват видео конференции в Standard Definition (SD) качество. Сега, при наличието на съвременни канали за свързаност, преимуществото на HD връзките става очевидно. Новите стандарти за осигуряване на ефект на пълно присъствие при комуникация със събеседници – те условно се намират в едно помещение на едно бюро, даже когато са разделени на хиляди километри. По прогнози на специалистите от Tandberg, ВКС с HD поддръжка ще се използват все по-активно благодарение на техните подобрени характеристики и бърза възвръщаемост на вложените средства.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg