Начало » За Парафлоу » Новини » Модерният бизнес в облака

Модерният бизнес в облака

30.03.2016

Към статията във вестник Капитал | Повече за Paraflow Cloud


Предимства на облачните услуги

  • Бизнесът работи дори и в критични моменти
  • Данните са в безопасност
  • IT инфраструктурата расте заедно с бизнеса
  • Елиминират се капиталовите разходи за покупката на хардуер и софтуер
  • Интелектуалната собственост е защитена
  • Позволяват служителите да бъдат мобилни

В сърцето на компаниите винаги стои стремежът към устойчив успех. Мненията за начина на постигане на този успех са се менили многократно през последните петдесет години. В миналото, фокусът на стратегическото управление е бил върху анализиране на външната среда, докато в последните години той се измества повече върху изграждане на по-големи професионални компетенции и непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията на служителите. Също така, в миналото бизнесът се е развивал в среда на свръх конкуренция, докато сега целта е развитие и търсене на ниши и браншове, където конкуренцията е значително по-слаба.

Секторът "Услуги" съставлява три четвърти от икономиката на развитите държави.

Освен че 40% от компаниите, които се занимават с производство предлагат и услуги към продуктите си, в някои случаи тези компании генерират повече от 50% от приходите си чрез продажбата на тези услуги. Заради това, много компании са принудени да променят модела си на бизнес.

В наши дни, промени в бизнес модела търпят не само "традиционните" производители. Все повече фирми в обслужващия сектор се стремят да увеличат портфолиото си чрез въвеждане на нови и по-сложни услуги. Често причината за въвеждането им не се крие само в желанието за увеличаване на печалба, а и в развитието на отношенията между доставчика на услуги, неговите партньори и клиенти. Взаимовръзките между тези звена обуславят екосистема – бизнес средата, в която работят доставчиците.

Взаимодействието в една екосистема неизбежно довежда до търсене на нов начин за прилагане на бизнес модела. Така иновациите често изникват поради нужда, а не заради самоцелен стремеж към тях, а въвеждането им предполага и справяне с различни предизвикателства и откриване на нови методи за намаляване на риска. Друг стимул за въвеждане на иновации е усложняване на услугите и разрастване на полето им поради

укрепване на екосистемата и връзката между клиент и доставчик.

Именно на тази връзка разчита Microsoft чрез облачните услуги, които предоставя. Microsoft Azure, чийто представител е водещата българска IТ компания Парафлоу Комуникейшънс, представлява единна платформа за ползване на различни технологии и най-вече предлага на потребителите възможност лесно и бързо да надграждат и подобряват продуктите си. Също така, Microsoft адаптира тези технологии спрямо клиентските нужди и развитието на пазара. Тази симбиоза се очертава като основен движещ фактор, който дърпа бизнеса към иновации.

Разликата между Azure и традиционния бизнес модел за предоставяне на IT е в няколко направления. Нуждата от IT инфраструктура инсталирана в локален център за данни отпада в голямата си част, еластичността е основно свойство - ползваните ресурси могат да растат, но и да намаляват според текущите нужди, което предпоставя

сумата, която се заплаща да зависи единствено от направената консумация.

Благодарение на Azure Machine Learning, Azure HDInsight и Azure IoT Hub традиционни играчи в различни ниши успяват не само да оптимизират производството, но и да разработят собствени услуги, които да предлагат директно, като по този начин укрепват връзката с клиентите. Изброените услуги позволяват събирането на голям набор от данни, идващи от различни сензори, датчици и устройства по време на производствения процес, след което да се анализират и да се установят не само възможностите за оптимизация, но и да се предскажат с голяма точност бъдещи слаби звена и възможности за проблеми. Предимството на Microsoft Azure в този случай е, че се предоставя готова за ползване платформа с предварително дефинирани добре известни алгоритми за анализ, а също така

ползвателят няма нужда да инвестира в собствена инфраструктура, която да поддържа сложните системи.

Голяма част от услугите, които Azure предоставя, а Парафлоу консултира по отношение на внедряването и оптималното им използване, са полезни и за разработчици, като те се възползват от възможността за бързо създаване на продукти и лесното и надеждно предлагане към крайния клиент.

Огромно внимание от страна на софтуерния гигант се отделя и на технологиите, заместващи локалната инфраструктура на клиента като Azure VMs, Azure Backup и Azure Site Recovery. Предимството на Microsoft е във факта, че техните продукти, инсталирани в локалната инфраструктура могат лесно и естествено да се интегрират с Azure, като по този начин се позволява много бързо и безпроблемно преминаване към така наречения хибриден облак - едновременно използване и обмен на данни между локални (On-premises) и облачни ресурси. Все повече компании се възползват от този модел, защото облакът им дава свобода и предоставя бърз достъп до нужни ресурси. Добър пример дават маркетинг отделите, които често провеждат кампании поддържани изцяло в облака. В други случаи скоростното предоставяне на съдържание до различни континенти е критично за бизнеса.

Облачните технологии следват тенденция на рязък растеж и се приемат ентусиазирано.
В България облачните услуги тепърва ще се налагат като алтернатива на традиционния IT модел и компаниите са длъжни да обърнат глава към тази тенденция, защото

бизнес динамиката расте, а глобалният пазар създава не само заплахи, но и възможности.


Николай Николов е софтуерен консултант на Парафлоу Комуникейшънс с богат опит в изграждането на корпоративни IT системи и интеграцията им с облачни технологии. 

В статията са използвани данни от:

Visnjic I., Neely A., Collaborate to Innovate, How Business Ecosystems Unleash Business Value
From Processes to Promise: How complex service providers use business model innovation to deliver sustainable growth

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter YouTube