Начало » За Парафлоу » Новини » ICN.Bg внедри Cisco платформа за предлагане на облачни услуги

ICN.Bg внедри Cisco платформа за предлагане на облачни услуги

16.12.2013

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Разширяване на пазарните позиции на ICN.Bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги посредством технологично обновление на сървърната инфраструктура, придобиване на специализирана система за съхранение на данни и имплементиране на софтуерни системи от приложения за мониторинг на сървъри, клиентска поддръжка и предоставяне на услугата споделен хостинг.

Бенефициент: ICN.Bg
Системен интегратор: Парафлоу Комуникейшънс

Бюджет: 563 000лв без ДДС, 19 ИТ специалисти

Разширяване на пазарните позиции и подобряване на качеството на предлаганите услуги е основата цел на реализирания проект в Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД ICN.Bg. Подобряване на качеството и обема на предоставяните услуги, стартиране на нова иновативна услуга и реализация на услугите на външни пазари са сред специфичните цели на внедреното от Парафлоу Комуникейшънс оборудване и системи на Cisco Systems.


Внедрено ИТ решение

Реализираният проект в ICN.bg включва редица иновативни хардуерни и софтуерни системи:

Блейд сървъри Cisco UCS – компютърни сървъри, създадени по специална технология с цел минимално заемане на пространство, намаляване на консумацията на ресурси и опростяване на начина на употреба. Te ще се използват за инсталиране на виртуални среди, клъстери и уеб хостинг. Обордуването се състои от блейд платформа Cicso UCS, като всяко блейд шаси разполага с няколко TB оперативна памет и над 50 процесорни ядра.

Система за съхранение на данни
– Системата е с резервирани контролери, използва Fibre Channel Protocol - FCP (протокол за комуникация на оптични устройства с оптична свързаност) и iSCSI (протокол за комуникация на устройства за съхранение на информация), инсталирана с няколко RAID опции (обединен и двойно подсигурен масив от хард дискове).

Софтуерна система от приложения за мониторинг на сървъри
- Осъществява мониторинг на отдалечени сървъри и обслужваните от тях приложения и услуги. Мониторинг системата позволява настройка на различни аларми при настъпване на определени индикатори за загуба на работоспособност на отдалечените сървъри. Системата включва следните компоненти – мониторинг на сървъри, уеб клиент, мониторинг агент, мониторинг клиент.

Софтуерна система от приложения за клиентска поддръжка
- Осигурява по-добро обслужване на клиентите чрез предоставяне на различни възможности: управление на запитвания; управление на статии с инструкции; управление на потребители; доклади и статистики; обработка на потока от е-поща. Системата включва клиентски панел и публична част, административен панел и десктоп приложение за управление на запитвания и потребители.

Софтуерна система за предоставяне на услугата споделен хостинг
- Системата позволява да се предоставя услугата "споделен хостинг" чрез управление и контрол на сложна инфраструктура от уеб сървъри, които да работят съвместно, за да се постигне 100% достъпност на хостинг услугата. Системата позволява на хостинг потребителите да управляват своя акаунт и да правят конфигурационни настройки. Добавянето и премахването на потребители е автоматизирано.
Системата влючва следните части - уеб сървър, аутоматор сървър, аутоматор клиент, сървър за управление на виртуални хостове, репортинг сървър, клиентски контролен панел.


Ползи от проекта за ICN.Bg:

След реализацията на технологичното обновление ICN.BG предоставя лесно мащабируеми услуги на своите клиенти. Оборудването се ползва за няколко основни продуктови линии на компанията като облачни инфраструктури (гъвкави, високо производителни, мащабируеми виртуални сървъри, виртуален дата център и хибридни облачни решения), които компанията предоставя на българския пазар от 2 години, до 100% достъпни услуги (high-availability services), които се отличават с високата си производителност и гъвкавост при конфигурацията, предоставяна от платформата Cisco UCS.


Юлиян Бориславов, управител на хостинг компанията ICN.bg

Благодарение на възможностите за автоматизирано и отдалечено управление на платформата и тясната й интеграция с платформата за провизиране и управление на услуги на ICN.BG, клиентите имат достъп до огромен ресурс, наличен за тях по всяко време, включително до сериозни мощности, достъпни веднага, и интелигентно управление. Това управление позволява на по-широк сегмент от потребители да се възползват от неогрничените възможности на сложните облачни инфраструктури.

Инструментите за управление изградени върху Cisco оборудването и интегрирани в контролния панел на ICN.BG предоставят ноу-хау при изграждането на винаги достъпни, комплексни и високо производителни инфраструктури за всеки клиент.

Конкурентни предимства от внедряването

ICN.Bg осъществи внедряването на Cisco UCS сървърно и мрежово оборудване през 2013 г. „С реализацията на този проект ICN.Bg затвърди позицията си на най-голямата и най-технологична хостинг компания на българския пазар, заявява Юлиян Бориславов, управител на хостинг компанията. - Същевременно използвайки най-съвременното оборудване от корпоративен клас, ICN.Bg подобрява качеството и обема на предлаганите услуги на локалния пазар, подготвя пускането на иновативна услуга в световен мащаб и реализира интернационализация на дейността си."

  • Оборудването представлява най-висок клас блейд сървъри Cisco UCS за инсталиране на виртуални среди, клъстери и уеб хостинг с интегрирани към платформата напълно резервирана система за съхранение на данни и софтуерни системи за сървърен мониторинг, клиентска поддръжка и оптимизиране на съществуващите услуги.
  • Чрез новото оборудване ICN.Bg има възможност да предлага услугата споделен хостинг с най-високо качество на пазара в България, при това със 100% непрекъсваемост и надеждност на предлаганите услуги, твърди Бориславов.
  • Оборудването с много по-висока производителност и гъвкавост дава възможност за съзадаване на иновативна услуга в световен мащаб, която да се предлага глобално;
  • Снижава се себестойността на продукцията/услугите и производствените разходи;
  • Нараства капацитета за обслужване на клиенти, т.е. има възможност за обслужване на по-голям брой крайни клиенти

Чрез тези конкурентни предимства компанията се надява да увеличи пазарния си дял на локалния пазар, както и да завоюва нови позиции на международния пазар, добавят управителят на ICN.bg.

Към статията в Computerworld Bulgaria