Начало » За Парафлоу » Новини » Интервю с Николай Аврамов - Управител на Парафлоу Комуникейшънс ООД

Интервю с Николай Аврамов - Управител на Парафлоу Комуникейшънс ООД

07.03.2013

Кои бяха основните трудности и постижения на бизнеса Ви през 2011?
Основната трудност през 2011 беше липсата на свежи капитали при нашите клиенти, респективно липсата на нови съществени проекти. Продължаващата повече от 3 години икономическа криза поставя на сериозно изпитание всички предприятия в ИТ бранша. Като постижения в тези условия мога да посоча запазването на състава на фирмата, изпълнението на няколко ключови проекти и развиването на нови за нас продукти и услуги.

Какви ключови технологични и нетехнологични тендинции смятате, че ще настъпят или ще продължат да са актуални тази година?
И през тази година ще бъде актуален проблемът с кризисното състояние на икономиката като цяло и на ИТ бранша в България в частност. Няма обективни причини за съществено движение нагоре. В технологично отношение все по-важна роля ще играят използването на облака и виртуализацията на ресурсите. Тези две технологии ще определят посоките, в които ще се развиват ИТ инфраструктурите на предприятията, а оттам и начинът на правене на бизнес в близко бъдеще. За нас все по-голям интерес представляват изнесените услуги на големите клиенти, а виртуализацията на ресурсите и облакът стимулират този процес.

Какви са очакванията Ви за развитие на бизнеса и дейностите ви и на икономическите сектори, където сте активни, през 2012?
Очакванията за 2012 са за неголям ръст на приходите с надежда за подобряване на бизнес климата през 2013. Дейността трябва да се преструктурира към извършавне на повече услуги и с повече активности в областта на приложенията, а не в инфраструктурата.

Планирате ли промени в политиката си по управление и развитие на човешките ресурси тази година?
Стремежът е да се ангажират персонално повече служители в постигането на бизнес целите чрез по-точно отчитане на персоналния принос и повишаване на персоналната отговорност. Този процес ще продължи и през 2012 паралелно с даването на по-широки правомощия на структурните единици.

Какви политики и практики в сферата на корпоративната социална отговорност прилагате?
Сред основните  ни цели винаги е била инвестицията в човешките ресурси, чрез възможности за кариерно развитие, обучение и повишаване на квалификацията на персонала, подобряване на условията на труд и  стимулиране на служителите чрез различни социални придобивки. Добра и дългогодишна наша практика е  организирането на стажантски програми, насочени към студенти от техническите специалности на ВУЗ-те и включването в различни инициативи с благотворителна цел. Много важен аспект от корпоративната социална отговорност е обратната връзка от служилите за тяхната ангажираност и удовлетвореността им от трудовия процес, което подобрява вътрешната комуникация и повишава ефективността в работата.

Интервюто е дадено за в. Computerworld, ИТ лидерите - февруари 2012

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@para