Начало » За Парафлоу » Новини » Внедряване на BI система QlikView в Министерство на земеделието и храните и участието на Парафлоу в конкурса "ИТ Проект на 2012 година" на в. Computerworld

Внедряване на BI система QlikView в Министерство на земеделието и храните и участието на Парафлоу в конкурса "ИТ Проект на 2012 година" на в. Computerworld

03.04.2013

Историята на днешното Министерство на земеделието и храните започва още през 1879 г., когато в чл. 161 на Конституцията, приета от Учредителното Народно събрание във Велико Търново се предлага създаването на 7 министерства.С промяната на Търновската конституция през 1911 г. Министерството на търговията и земеделието се закрива и се създава Министерство на земеделието и държавните имоти. То се оглавява от Димитър Христов, последният министър на закритото МТЗ. В структурата на новото министерство влизат 6 направления - селско стопанство, ветеринарно дело, гори, лов и рибарство, води и държавни имоти.Последната промяна в името на министерството е с решение на 40-то Народно събрание от 24 април 2008 г. и то носи името Министерство на земеделието и храните.

 

Целта на проекта е

да оптимизира процесите по изготвяне на отчети и обобщаване на статистическа информация, да се предостави и визуализира обобщена и детайлна информация, както и да се даде възможност за интерактивен (ad hoc) анализ в реално време.

 

Специфични особености на решението

“Внедреното в МЗХ решение е базирано на платформата за BI – QlikView (QlikView Server 11), която предлага елегантен и опростен начин за получаване на независими бизнес отговори само с един клик на мишката. С неговото асоциативно търсене, данните се анализират както обобщено, така и на детайлно ниво, без да се налага времеемкото и скъпо изграждане на многомерни OLAP (OnLine Analitical Processing) кубове”, обясняват внедрителите от Парафлоу Комуникейшънс. В допълнение на това, асоциациите между данните автоматично се отразяват в QlikView и отговарят незабавно на потребителските заявки. Това решение позволява да бъдат представени хиляди величини. Всяка стойност на всяка величина или параметър може да послужи като отправна точка за анализ. Предимство за крайните потребители е фактът, че не е необходимо данните да бъдат агрегирани, което дава възможност за анализ на целия масив от данни до ниво запис/транзакция.

В рамките на проекта са разработени следните QlikView приложения с общо над 60 страници (tabs), съдържащи таблици, графики, KPI и други визуални средства за анализ:

  •     Приложение с обобщени данни от последното преброяване на стопанствата.
  •     Приложение с данни за добив на месо по видове, категории и класове. Предоставя се директен седмичен експорт към Ексел за отчитане в европейските   институции.
  •     Приложение с производствени показатели и следене на квоти за млекодобива, детайлизирано на ниво ферма.
  •     Табло предоставящо данни за внос и износ с възможности за интерактивен анализ по периоди, условия на доставка, тип сделка, държави, митнически  режими и глави, групи и др.
  •     Приложение за проследяване на субсидиите към животновъдни и растениевъдни ферми.
  •     Приложенията обединяват данни от различни източници на информация (MS Access, SQL, MySQL, Excel).

Най-голямото предизвикателство в проекта е краткият срок на реализация, множеството и разнородни изисквания, както и различните източници на информация. В проекта са включени пилотно 5 дирекции на министерството. На практика са реализирани 5 мини BI проекта в рамките на два месеца. Всичко това е възможно благодарение на уникалния подход при реализирането на BI решения на база QlikView – бизнес ползите и резултатите са достъпни незабавно за крайните потребители.


Ефект от реализацията

В резултат на внедряването е постигнато консолидиране на статистически данни по повече от 100 позиции от над 370 000 стопанства. Вече може автоматично да се извършва изчисление на сумаризирани количествени показатели и директно подготвени данни за отчитане към европейските институции. Налице е възможност за филтриране и навигация по региони, области, общини, населени места и отделни стопанства.С внедреното решение се представят данните в удобен вид за интерактивен анализ и експортиране (таблици, пивот таблици, графики, KPI). Освен това е постигната по-добра видимост и прозрачност. В допълнение се постига консолидиране на отчети за субсидии по различни програми.


Потенциал  за развитие

Екипът от специалисти в отдел “Агростатистика” се адаптира към концепциите за разработка в QlikView изключително лесно и почти година след първоначалното внедряване продължава да използва платформата все повече в ежедневната си работа, като разработва нови отчети и табла за анализи.

 

С този проект Парафлоу Комуникейшънс участва в престижния конкурс на в. Computerworld - "ИТ Проект на 2012 година"

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter YouTube G+
Created by: noavis.com