Начало » За Парафлоу » Новини » Парафлоу стартира обучения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Парафлоу стартира обучения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

15.05.2011

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА - ФАЗА 2

Водеща организация: Парафлоу  Комуникейшънс ООД
Период на изпълнение: 10.10.2010-10.10.2011

 

На 13 май 2011 година, Парафлоу Комуникейшънс ООД подписа договори за изпълнение на проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: „Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица”, Договор за безвъзмездна помощ №: ESF-2102-01-11032.

Подизпълнителят Ню Харайзънс ЕООД ще изпълни обучения по професионална квалификация за част от професия „Техник на компютърни системи“ и „Офис-мениджър“, както и обучение за ключова компетенция "Бизнес етикет и протокол".
Предвидените теми на обученията включват: Управление на проекти, Управление на процеси по методология ITIL v3, Внедряване на система за корпоративна сигурност, Администрация на Linux/Unix и на Microsoft Infrastructure Components. Всяко обучение е с продължителност 150 учебни часа.

Подизпълнителят  Инкаунтър“ ЕООД ще изпълни обучения по ключова компетенция на тема "Търговски умения за неспециалисти и Умения за презентация".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел:
•    Повишаване на ефективността на заетите в Парафлоу Комуникейшънс ООД и осигуряване на по-добра мобилност, чрез обучения за по-висока квалификация в конкурентни  и практически области
•    Осигуряване на повишена конкурентност и ефикасност на компанията и служителите, чрез осигуряване на обучения за внедряване на водещи в световен мащаб технологии и стандарти

Брой обучавани лица: 72 служителя на Парафлоу Комуникейшънс ООД
Продължителност на проекта: 12 месеца

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Парафлоу Комуникейшънс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Водеща организация: „Парафлоу  Комуникейшънс” ООД

 

Период на изпълнение: 10.10.2010-10.10.2011

 

На 13 май 2011 година, „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД подписа договори за изпълнение на проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: „Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица”, Договор за безвъзмездна помощ №: ESF-2102-01-11032.

 

Подизпълнителят „Ню Харайзънс“ ЕООД“ ще изпълни обучения по професионална квалификация за част от професия „Техник на компютърни системи“ и „Офис-мениджър“, както и обучение за ключова компетенция Бизнес етикет и протокол.

Предвидените теми на обученията включват: Управление на проекти, Управление на процеси по методология ITIL v3, Внедряване на система за корпоративна сигурност, Администрация на Linux/Unix и на Microsoft Infrastructure Components. Всяко обучение е с продължителност 150 учебни часа.

 

Подизпълнителят  Инкаунтър“ ЕООД“ ще изпълни обучения по ключова компетенция на тема Търговски умения за неспециалисти и Умения за презентация.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обща цел:

Повишаване на ефективността на заетите в “Парафлоу Комуникейшънс” ООД  и осигуряване на по-добра мобилност чрез обучения за по-висока квалификация в конкурентни  и практически области;

Осигуряване на повишена конкурентност и ефикасност на компанията и служителите, чрез осигуряване на обучения за внедряване на водещи в световен мащаб технологии и стандарти.

 

Брой обучавани лица: 72 служителя на „Парафлоу Комуникейшънс” ООД

Продължителност на проекта: 12 месеца

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Парафлоу Комуникейшънс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg