Начало » За Парафлоу » Новини » Обединената SAN среда на TBI Bank: крачка към собствен DR

Обединената SAN среда на TBI Bank: крачка към собствен DR

16.12.2014

Към статията в Computerworld Bulgaria

 

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Обединена SAN Инфраструктура на Ти Би Ай Банк ЕАД

Възложител: Ти Би Ай Банк ЕАД

Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД

Стартиране/приключване на проекта: 05.09.2013 г. - 20.05.2014 г.

Бюджет на проекта: Финансов ресурс 63 000 евро без ДДС, Кадрови ресурси: Консултанти и системни интегратори и SAN инженери от Парафлоу Комуникейшънс, всички специалисти от ИТ отдела на Ти Би Ай Банк

Категория: Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор

Ти Би Ай Банк ЕАД е бързоразвиваща се банкова институция, специализирана в банкирането на дребно и е добре позната със своите бързи услуги и гъвкави продукти за потребителско кредитиране на гражданите.. Основен фокус на Банката са също микро, малките и средни предприятия в страната ни. Tи Би Ай Банк предлага високо ниво на обслужване и качествени банкови услуги на всички граждани и фирми в България.

Основни бизнес предизвикателства

След обединението на различни фирми от групата на TBI Financial Services B.V. в България се наследяват разнородна ИТ инфраструктура, хардуер, комуникации, банкови и други приложения, работещи върху различни хардуерни и софтуерни платформи, различен SAN хардуер, разнороден системен и приложен софтуер. Всичко това прави администрирането и поддръжката на цялата ИТ инфраструктура трудно, скъпоструващо и с недостатъчна степен на надеждност и резервираност.

Бързото разрастване на офисната и партньорска мрежа на банката налага интегрирани банкови приложения и изграждането на ИТ инфраструктура с висока надеждност.

Изграждане на обединена банкова SAN инфраструктура, която позволява гъвкавост на новите решения и разпределение на основните хардуерни ресурси в различни сървърни помещения, е една от основните цели на проекта. Не по-малко важно е стремежът за пълноценно натоварване и използване на наличните и ново- закупените скъпоструващи SAN решения. Освен това с новото решение се постига резервиране на базите данни на основните софтуерни приложения и обезпечаване високо ниво на защита на информацията в банката.

ИТ решение

Проектът, реализиран в TBI Bank, представлява интеграция на SAN система за съхранение, внедряване на универсални решения за архивиране и репликация на данни. Системата дава възможност за бързо и гъвкаво внедряване на нови ИТ решения. SAN инфраструктурата е част от подготовката за изграждане на DRC на банката.

Проектът за SAN инфраструктурата включва изграждане на трасета ISL (interswitch links) между основните сървърни помещения на банката с оптични многомодови (ММ) кабели, които позволяват скорости на пренос от 8 Gbps по FC протокол.

С помощта на три двойки HP SAN комутатори и ISL връзките е изградена надеждна FC SAN матрица, която позволява високо ниво на резервираност и разпределение на натоварването с помощта на технологията MPIO (Multipath Input/Output), а освен това се гарантира сигурност и лесно управление – FC SAN Zoning (soft zoning – на базата на HBA WWN). Решението ще бъде част от проекта за изграждане на център за възстановяване след бедствия (DRC) на банката.

В проекта са използвани:

в хардуерната част: Дискови масиви за съхранение с два FC контролера HP EVA P6550, EVA4400 и EVA P6350, като първите два са Primary SAN системи за съхранение, а EVA P6350 служи за резервна SAN система. Използвана е също системата за дедупликация на данните EMC Data Domain 620 Inline data Deduplication Storage, както и FC базираната лентова библиотека на HP модел MSL2024 LTO-5 3000.
в софтуерната част са използвани: Symantec Backup Exec 2014, HP EVA Continuous Access software (с лицензи за сихронна и асинхронна репликация), HP P6000 Command View.
в мрежовата част са използвани SAN комутатори на HP – модел 8/24 Base (16-порта за SAN), SAN комутатор за блейд системи HP B-series 8/12c и HP StorageWorks 8/10 B-series с вграден SAN комутатор.
Освен това е извършена е и миграция на базата данни на Oracle – от HP MSA 1000 към EVA P6550.

Извършена е миграция на базата данни на Oracle – от HP MSA 1000 към HP EVA P6550.

“Новата ИТ система позволява постепенна миграция на базите данни за всички основни банкови приложения върху SAN платформа, обяснява Мариана Петрова, ръководител на ИТ отдела на на TBI Bank. - Банковите приложения стават по-надеждни, осигуряват необходимата бързина и улесняват качественото обслужване на клиентите, което е основна цел за нас“, допълва тя.

Eфект от ИТ решението

Използват се вече отработени и стандартизирани процедури с лесно администриране и възможности за мащабиране на SAN. В пъти се ускорява внедряването на комплексни ИТ приложения, които се нуждаят от надежден SAN, веднага се реализира репликация на базите данни върху друг физически SAN ресурс, освен това много бързо се стартират стандартни Backup процедури, допълва Емил Милчев, ръководител „Техническа инфраструктура“ в TBI Bank.

С новата система се свеждат до минимум прекъсванията в основните банкови процеси и системи. Намаляват се сроковете за внедряване на нови ИТ приложения и се обезпечава висока резервираност на базите данни. „Освен това ще бъдат спестени средства при реализиране на проекта за изграждане на DRC“, коментира Мариана Петрова.

Потенциал за развитие

Платформата позволява плавно разширяване на обемите от дискови масиви и надеждна репликация на данните за различни приложения.

„В ИТ отдела има добри специалисти, с достатъчно опит и знания , които позволяват да бъдат консултирани други поделения на фирмата зад граница, при нужда от бързо внедряване на подобни ИТ решения”, смята ИТ шефът на TBI Bank.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn