Начало » Банка ДСК – система за автоматизирано наблюдение на ИТ инфраструктурата

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

Банка ДСК – система за автоматизирано наблюдение на ИТ инфраструктурата

10.04.2008

През 2007 г. Банка ДСК решава да внедри система за наблюдение и управление на ИТ услугите, за да се намалят разходите и времето за поддръжка, както и да се увеличи ефективността на работата на системите.

Необходимостта от внедряването на такава система възниква заради развитието на клоновата мрежа и офисите на банката на територията на страната. С увеличаването на услугите и сложността на ИТ инфраструктурата за решаването на всекидневните проблеми и задачите по поддръжка се изискват повече ресурси и време.

ИТ инфраструктурата на Банка ДСК се състои от 700 сървъра, по-голямата част от които са разпръснати в офисите в страната. Затова се търси възможност за проактивно наблюдение на ИТ услугите и специализираното банково приложение, което да позволява да се намали времето за решаване на проблеми и понижаване на разходите за управление.

Банка ДСК избира System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007) на Майкрософт - централизирано решение за наблюдение, отчетност, известяване и управление на инфраструктурата, следвайки естественото развитие на информационната си среда, изцяло базирана на технологии на Майкрософт.

System Center Operations Manager 2007 е най-новото софтуерно решение на Майкрософт за наблюдение на услуги в ИТ среда и се внедрява за първи път в България.

Решението предлага лесен, ефективен и централизиран модел за наблюдение, който позволява мониторинг на хиляди събития, производителност на много сървъри и услуги. Има лесен за използване интерфейс и набор от компоненти, които позволяват гъвкаво използване според специфичните нужди на различни потребители.

Проектът е реализиран от съвместен екип от консултанти от Майкрософт и Парафлоу и включва цялостно планиране, разработка и внедряване на системата според изискванията на банката.

Планирана е логическата архитектура и физическия дизайн на системата, процесите по мониторинг, капацитета на хардуерните платформи и оразмеряването на база на включените в наблюдението услуги. Извършено е дефиниране на ролите в системата за наблюдение и на процесите за известяване в случай на отпадане на дадена услуга или възникване на критично събитие.

Разработена е концепцията за внедряване на системата. Извършена е инсталация и конфигурация на основните сървъри на решението, подготвени са работните станции на администраторите и на потребителите на системата за наблюдение.

Парафлоу добавя стойност към решението като извършва доразработване и допълване на специализиран пакет за наблюдение на банковото приложение, който включва набор от съществуващи логически процеси за наблюдение и управление.

На база предварителен анализ са обособени основни параметри за наблюдение. При възникване на конкретни събития в приложните системи се изпълняват специализирани последователни действия, които проактивно подпомагат отстраняването на проблеми и инциденти в клоновата мрежа на банката.

Основните параметри, които се наблюдават и управляват от стандартните и специализирания пакет за наблюдение и управление на приложните сървъри са:

 • възможност за преглед на здравето на определен набор от компоненти на приложните сървъри като цяла услуга с възможност за визуализация от интерфейса за управление на системата
 • достъп до база знание за решаване на проблем директно от интерфейса на продукта, както и възможност за добавяне на специфична информация в базата знания
 • дефиниране на различни обхват и типове на достъп в мениджмънт интерфейса според географското положение и нивото на достъп
 • възможност за (ре)стартирането на услуги директно от интерфейса на продукта

Специализираният пакет първоначално е тестван в лабораторни условия, за се провери дали функционирането му ще повлияе върху работоспособността на приложенията в банката.

Проектът стартира през есента на 2007 г. и успешно завършва в началото на януари 2008 г. SCOM 2007 се внедрява на няколко етапа, като първоначално към системата са включени няколко типа сървъри в София, а след това и тези в офисите на банката в един регион. След проведено обучение на служителите по мониторинга е извършена поддръжка по време на масовото внедряване на системата.

Решението позволява да се генерира и набор от автоматизирани отчети за работоспособност, достъпност и използваемост на предлаганите услуги. Отчетите се генерират за всички приложни сървъри в банката.

С внедряването на системата за автоматизирано наблюдение на ИТ инфраструктурата на Банка ДСК е постигнато:

 • постоянно наблюдение на работата на приложните сървъри
 • наблюдение за проблеми, свързани с тяхната производителност
 • събиране на информация за работоспособността на услугите, предлагани от приложните сървъри
 • своевременно известяване на служителите, отговорни за работата и достъпността на сървърите и основните ИТ услуги
 • следене на динамичното изменение на критичните стойности за работата на приложните и инфраструктурните сървъри
 • възможност за анализ на информацията за състоянието на ИТ услугите.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter