Начало » ОББ - корпоративна мрежа за пренос на глас и данни

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

ОББ - корпоративна мрежа за пренос на глас и данни

17.04.2002

Проектът стартира с основна цел модернизация на цялостната мрежова инфраструктура на банката и оптимизиране на междуофисните комуникации. От 2001 г. за година е изграден гръбнакът на WAN мрежата с маршрутизатори на Cisco, което позволява пренос на различни протоколи (напр. асинхронен, X.25 и др.) върху IP мрежа. С маршрутизатори са свързани и част от банкоматите и PoS терминалите. Всички офиси имат изградена комутируема резервна връзка, която се включва при отпадане на основната.

Използването на оборудване от Cisco Systems позволява транслирането на различни протоколи към IP протокол и улеснява интегрирането на специфичните банкови услуги и унифицирането на преносната среда.

Гласовите комуникации се базират на AVVID технологиите на Cisco като се използват както VоIP, така и IP телефония. Изграден е единен вътрешен четирицифрен номерационен план.

Поддръжката на мрежата се осъществява от специалисти на Парафлоу, като се спазват най-стриктно изискванията за бърза реакция и отстраняване на възникнал инцидент.