Начало » Уникредит Булбанк – реновация на дейта център

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

Уникредит Булбанк – реновация на дейта център

02.07.2007

Когато през 2006 г. екипът по интегриране на информационните системи на Булбанк, Ейч Ви Би Банк и Хеброс решава да се заеме с изграждането на център за съхранение на данните на новата Уникредит Булбанк, се оказва, че няма друга възможност освен да избере вариант за реновация на съществуващия сървърен център на една от трите банки.
Целта е да се създаде модерен Дейта център, отговарящ на европейските изисквания, който трябва да се помещава в сграда, строена преди повече от 40 години. Към сложността на проекта се добавя и изискването изграждането на центъра да се извършва без прекъсване на реалната дейност и високото ниво на работоспособност на основното технологично оборудване.

Екипът от специалисти, който обединява представители на трите български банки и италианската Уникредит груп, е изправен пред няколко предизвикателства – кратки срокове за реализация, нужда от прецизно интегриране на системите, осигуряващи физическата среда, извършване на строително-ремонтните дейности без прекъсване на работата на центъра.
Затова се търси изпълнител на проекта с комплексни възможности и опит във внедряване на технологично оборудване за Дейта центрове, изграждане на комуникационни инфраструктури, сградни технологии и автоматизация, управление на мащабни проекти.

Парафлоу Комуникейшънс извършва цялостното проектиране на Дейта центъра и впоследствие става главен изпълнител при неговата реализация. Това е единственият начин да се сведат до минимум рисковете за успешната реализация на проекта, като бъдат спазени техническите изисквания и сроковете за изпълнение при синхронизацията на доставките и внедряването на техническото оборудване на всички системи.
Проектът стартира на 1 септември 2006 г., като последният трети етап приключва през юли 2007 г.
Първият етап на проекта включва реновацията на технологичните зали и е реализиран за по-малко от 40 дни. Следващите два етапа обхващат модернизацията на работните места на операторите.

Извършени са дейности за пълна промяна на всички инфраструктури. Подменена е изцяло комуникационната инфраструктура. Извършено е полагане на изцяло ново електрозахранване, осветление. Микроклиматът е гарантиран чрез надеждна климатизация плюс следене на параметрите на средата, като влажност и температура на въздуха.
Изградени са и всички системи, които влизат в състава на дейностите по охраната и сигурността на центъра – пожароизвестяване, пожарогасене, охранителна система, контрол на достъпа.

Осигурена е непрекъснатост на електрозахранването и задължително външно електрозахранване с „нулева” категория. Нулевата категория е постигната с изграждане на нови кабелни трасета от две подстанции и собствен дизел-генератор, осигуряващ допълнителна автономност и надеждност на електрозахранването на центъра. В новото резервирано захранване за машинните зали се използват и 60kVA UPS-и, свързани в паралел по специална схема за повишаване на надеждността, разпределението на товара и удължаване времето на живот на батерийните блокове, като всеки един от UPS-ите работи на 30% натоварване.

Създадени са три двойки отделни UPS-и. Едната двойка UPS-и поддържа производствената част, другата – комуникационната част, а третата – всички операторски станции. Така се постига пълна автономност и резервираност на всяка част от центъра за данни. Важно звено в електрозахранването на Дейта центъра е Главното разпределително табло (ГРТ). В него са събрани всички силови захранващи линии обслужващи центъра. Дублиран е и всеки елемент в силовите захранващи линии – кабел, предпазител, прекъсвачи, разпределителни панели. и са изградени нови разпределителни табла за захранване на всички системи.

Създадената кабелна комуникационна инфраструктура отговаря на стандарта ISO 11801. Постигната е модерна преносна среда за 10-Gigabit Ethernet (10G) комуникации, като са използвани само кабели тип SSTP категория 7, както и екранирани конектори RJ45 категория 6. Изградена е и оптичната преносна среда, която обхваща всички комуникационни шкафове и гарантира резервирани високоскоростни връзки с голям капацитет данни и глас.
За всяко работно място са осигурени по четири качествени канала за връзка 10G категория 6/Class EA, но и адекватно резервирано електрозахранване.
Проектът включва и нова система за гарантиране на микроклимата чрез изграждане на надеждна климатизация за технологичните зали, вентилация и отопление на офисните части. Особено внимание е отделено на системата за сигурност, която следи параметрите на работната среда, като влажност и температура на въздуха.

Реновацията обхваща проектиране на климатична система, доставка и монтаж на климатични машини. В проектите за климатизация са залегнали принципите на тотално резервиране на климатизацията в технологичните помещения на производството. Това резервиране е свързано и с допълнителни мерки за повишаване надеждността на системата за осигуряване на микроклимата в технологичните зали като самите охладителни машини са резервирани с допълнителни охлаждащи агрегати, оразмерени са да покриват с висок процент запас необходимата охладителна мощност. Резервирани са и всички електро-захранващите линии на охладителните машини.

Основните дейности, включени в проекта:

 • Проектиране и изграждане на електроинсталация
 • Проектиране и изграждане на система за климатизация
 • Проектиране и извършване на строително-монтажна работа (СМР)
 • Проектиране и изграждане на структурна кабелна система (СКС)
 • Извършване на специализирани услуги за осигуряване на успешното внедряване и експлоатация на системите в центъра

Предимствата на проекта:

 • Комплексно изпълнение, което позволява да се постигне пълноценна реализация на различни по своята функционалност и степен на сложност дейности
 • Минимизиране на финансовите разходи на възложителя
 • Освобождаване на човешки ресурс за контрол по реализацията на проекта
 • Използване на най-подходящите висококачествени материали и устройства на водещи производители в света
 • Предоставяне на висококвалифицирани и сертифицирани специалисти, които гарантират качеството на изпълнение
 • Стриктно спазване на всички заложени срокове за изпълнение на проекта

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Ни