Начало » Енергетика и ютилити

Клиенти

  • Първите 10 банки в страната
  • Най-големите индустриални предприятия
  • 12 от Топ 100 на компаниите в България
  • 10 министерства и ведомства
  • 6 университета, 3000 училища
  • 400 малки и средни предприятия

Енергетика и ютилити

2005 ОМВ България - система за мониторинг на заявките за сервизни услуги

В началото на 2005 година OMВ България решава да оптимизира обслужването на сервизната дейност чрез въвеждане на централизирана информационна система за мониторинг. Целта е да се контролира времето, качеството и цената на ремонтните дейности и да се подобри комуникацията с външните доставчици на сервизни услуги.
Системата трябва да позволява лесен потребителски достъп, бърза обработка и статистически анализ на информацията. След внимателено проучване е избрано решението HP Open View Service Desk 4.5, защото отговаря напълно на изискванията на клиента – детайлно проследяване на целия процес на сервизното обслужване, гъвкавост и отвореност, лесен и удобен уеб интерфейс.
Парафлоу Комуникейшънс започва работа по проекта през юни 2005 г. и пуска официално в действие системата в началото на януари 2006 година. През първите 6 месеца са обработени над 5500 заявки. На ден средно в системата се въвеждат около 50 заявки за сервизна дейност.
Системата обхваща цялостния процес на регистриране на заявките, обработването им, предаването на външните сервизни доставчици и контрола върху изпълнението на поръчките за ремонт в 75 бензиностанции от веригата на OMВ България в страната.
Чрез системата служителите в бензиностанциите могат бързо да съобщят за възникнала повреда или изчерпан консуматив по електронна поща или интернет 24 часа в денонощието, да изпратят снимков материал или други документи, свързани с проблема.
В процеса на обработка на всяка заявка се дефинира допустимо време за изпълненение, ниво на компетентност за одобряване в зависимост от финансовия разход за услугата и оторизиран доставчик. Потребителите на системата се известяват по електронна поща за състоянието на заявките. Проследяването на история на движението на заявките от регистрацията до приключването им е удобен инструмент за координаторите и изпълнителите на сервизното обслужване.
Специално е разработен и напълно интегриран допълнителен модул, който позволява избор на доставчик при инцидентни повреди, съобразно най-подходящото финансово предложение.
Модифициран е уеб интерфейса на HP Open View Service Desk 4.5 според нуждите и изискванията на OMВ България.
Системата е в процес на развитие в посока на следене на договорени нива на обслужване с доставчиците на сервизни услуги.
Това е първата в България автоматизирана система за управление на заявките за сервизни услуги, която е базирана на решението HP Open View Service Desk 4.5.
Експлоатацията на системата донесе конкретни ползи на клиента:
•    стандартизира се процеса на регистрация, одобрение и възлагане на сервизни заявки
•    всички участници в бизнес процеса с разполагат с информация в зависимост от правата и могат да проследяват развитието на сервизната зявка
•    значително се подобриха контактите и контрола над външните доставчици на сервизни услуги
•    напълно се автоматизира отчитането на времето и стойността на извършваните ремонтни дейности, което дава конкретни финансови ползи за ОМВ.

2004: ОМВ България – поддръжка на корпоративна комуникационна мрежа и компютърна техника

ОМВ България възлага на Парафлоу изпълнението на дейности по комплексното информационно обслужване на компанията на територията на България.
Проектът включва предоставяне на информационни услуги, доставка и поддръжка на комуникационно оборудване и на компютърна техника за централния офис и всички бензиностанции из страната. Договорът предвижда предоставяне на услуги 7 дни в седмицата по 24 часа и строго фиксирани срокове за отстраняване на възникнали инциденти.
Екип от специалисти на Парафлоу работи по оптимизиране на комуникациите, както и по предоставяне на нови комуникационни услуги за OMB и неговите клиенти – POS терминали, IP телефония и др.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter YouTube