Начало » Министерството на правосъдието - модернизиране на системата за изтърпяване на наказания в България

Използвани услуги

  No documents found.

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

Министерството на правосъдието - модернизиране на системата за изтърпяване на наказания в България

11.02.2008

Министерството на правосъдието пристъпва към създаването на обединена информационна система за борба с престъпността в изпълнение на изискванията на ЕС за приравняване на юридическите системи на страните-членки със стандартите на общността.

Необходимо е да се изградят локални мрежи и комуникацонна свързаност между различни организации в рамките на Министерство на правосъдието, за да се осигури технологичната обезпеченост за навременен и пълен обмен на информация между затворите, изправителните заведения, следствените органи, пробационните служби, Главната дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и от друга страна – между тези органи и съдилищата, прокуратурата, следствието, МВР, общините, президентската администрация и други институции.
Заради неподходящото ниво на информационните системи и комуникационното оборудване в Министерството на правосъдието, обработването на данните и обмена на информацията са бавни, неефективни и трудни.

Проектът за модернизиране на системата за изтърпяване на наказанията в България се финансира от ЕС чрез Програма ФАР.
Парафлоу Комуникейшънс печели Лот 2 на проекта, който включва доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудване за локални мрежи и отдалечени връзки между обектите на ГДИН на територията на страната, проектиране на глобалната мрежа, интегриране с оборудване на други поддоставчици, обучение на потребителите и осигуряване на гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното оборудване.

Изграждането на комуникационната свързаност обхваща:

 • 12 затвора в София, Бобов дол, Враца, Плевен, Белене, Ловеч, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и един изправителен дом за непълнолетни в град Бойчиновци
 • 22 затворнически общежития
 • 28 окръжни и 23 регионални следствени арести
 • 28 окръжни пробационни бюра
 • Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията”

Предизвикателството на проекта е, че се реализира в много кратки срокове на територията на цялата страна, което изисква прецизна организация и управление на екипите за работа.
Парафлоу Комуникейшънс проектира и изгражда структурните кабелни системи в 170 обекта на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията” с общо 1000 работни места като изполва компоненти на R&M. Извършва доставката и инсталацията на управляеми рутери и комутатори с марката на Cisco Systems и осигурява работата на отдалечените обекти с централната база данни на ГДИН.

С цел повишаване на надеждността и управляемостта на системата са доставени и инсталирани Cisco Content Services Switch от серията 11500 и система за мониторинг и управление на мрежата Cisco Works.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn