ITIL

Системи за обслужване на ИT инфраструктура |ITIL 

Системите за обслужване на ИT инфраструктура са предназначени за наблюдение и управление на мрежови и изчислителни ресурси, които включват специализирани за целта наблюдения за проблеми в ИТ инфраструктурата, на дадена група устройства, на ниво сесии, тип протоколи, тип качество на услугите и др. сродни в реално време или на база отчети за определен период.

Основна функционалност на системите за обслужване на ИT инфраструктурата:

 • централизирано управление на всички ИТ ресурси и процесите по тяхното обслужване базирано
 • откриване и коригиране на грешките на мрежово и системно ниво. (Fault management)
 • управление и наблюдение на мрежовите, системните и приложни ресурси, и бази данни
 • анализ на състоянието и натовареността на отделни устройства и/или модули от тях с цел оптимизиране на мрежовите и комуникационните канали, системните и приложни ресурси.
 • автоматизирана инсталация и обновяване на системните и приложни ресурси на работни станции и сървъри
 • графичен потребителски интерфейс
 • възможност за визуализация на различните управлявани системи върху различни конзоли,
 • създаване на графични схеми, нагледно отразяващи всички обекти по функционалност, географски признак и др.
 • автоматично откриване на мрежовите устройства
 • WEB интерфейс за управление и наблюдение
 • възможност за следене на събитията в управляваните устройства в реално време
 • възможност за следене на настъпили събития, корелация между тях и автоматично реагиране по зададени критерии (Event customizing and correlation)
 • следене степента на натоварване на управляваните устройства (Utilization monitoring)
 • възможност за предварително задаване на действия в предварително заложено време (Scheduled actions)
 • възможност за конзолно управление на зададени устройства (Device console management)
 • като цяло възможност за автоматизирани административни действия (Predefined administrative actions)
 • възможност за създаване на допълнителни приложения, осигуряващи интерфейс към специфични системи
 • йерархичност и сегментиране - обработването на съобщенията се извършва като се гарантира висока надеждност на информацията, дори в случай на отпадане на една или друга система зa управление.
 • предварително зададени(out of box) политики за наблюдение и управление на различни специализирани процеси и услуги.
 • предоставя готови отчети шаблони за състоянието на ресурсите и обектите, позволяващи бъдещото планиране на ИТ средата;
 • скалируемост на решението според бизнес възможности и изисквания.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO

Реализирани проекти от Парафлоу в: Уникредит БулбанкНАП

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn