Начало » Решения » Бизнес приложения

Бизнес приложения

  

 

Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите | CRM

Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (Customer Relationship Management - CRM) проследяват и обхващат всички точки на контакт с клиента, които най-често са обвързани с процесите  по маркетинг, продажби и обслужване. Наред с вградените процеси и функционалности, CRM платформите предоставят редица възможности за разширяване, доработки и интеграции с други системи като ERP, Call Center, Интернет сайт, клиентски портал и други. 

Технологичен партньор: MICROSOFT

Научете повече

  

Системи за управление на ресурсите ERP

Системите за управление на ресурсите (Enterprise Resource Planning - ЕRP) са пътят към по-голяма продуктивност, защото позволяват дефинирането и изпълнението на поредица от задачи за постигане на определена стратегическа цел. В този смисъл системата за управление на ресурсите интегрира всички компоненти на бизнеса, както и планирането. Трите задължителни изисквания към тези системи са гъвкавост, надеждност и сигурност.

Технологичен партньор: MICROSOFT

 

Системи за бизнес анализи BI 

На бизнеса е необходим инструмент,  с помощта на който детайлно да анализира събраните данни в информационните системи. Този инструмент са именно системите за бизнес анализ (Business Intelligence - BI).  Ако искаме да дадем дефиниция за BI система, може да го направим с помощта на едно просто уравнение: BI = точните данни + точното време + точните хора. Това уравнение ни показва зависимостта на бързия достъп до необходимите данни, в точното време, когато те са необходими за вземане на решения и възможността за работа с лесен и достъпен продукт от хора, от които се изисква вземането на стратегически решения.

Технологичeни партньор: QLIK

Научете повече

  

Системи за съвместна работа и организация на работни процеси | SharePoint

Платформата SharePoint/Office 365 предоставя редица възможности и функционалности за изграждане на вътрешни и Интернет уеб портали, споделяне на информация, съвместна работа, управление на съдържание, автоматизация на работни процеси (workflows) и разработка на уеб базирани приложения. SharePoint разполага с мощна търсачка, която позволява индексиране както на вътрешно съдържание, така и на външни системи – вътрешни информационни системи, файлови сървъри, бази данни и др. Наличието на различни програмни интерфейси (API) дава възможност за интеграция с външни системи като ERP, Call Center, Интернет сайт и други. 

Технологични партньори: MICROSOFT

 

Системи за управление на документи | DMS

Системите за управление на документи решават въпроси, свързани с архивиране, индексиране, намиране и движение на документи в дадена организация. Системите оптимизират времето за обработка на един или повече документи, тяхното категоризиране и последващо архивиране според уникалните процеси за всяка една организационна единица. Основните функции на системите за управление на документи са: Индексиране/Категоризиране; Колаборация или съвместна работа върху един и същи документ; Сигурност – достъп само до информацията, която се отнася до дейностите, които даден служител изпълнява; Динамични процеси (workflows) – технологични средства, чрез които може да се опише и изпълнява на практика всеки документален процес.; Одит и контрол на версиите - запазване на версия след извършване на редакции по документа. Контрол на редакциите на документ, така и за пълен поглед върху извършените редакции.

Технологични партньори: MICROSOFT

 

Контактни центрове | Contact Centers

Решението на Парафлоу за изграждане на контактни центрове (Call/Contact center) предлага цялостно функционално решение за управление на гласови контакти с клиенти с всички ползи, които дава конвергентната архитектура за IP телефония. То удовлетворява нуждите на малките, средни и големи компании при внедряване и използване на решение за Контактен център. Решението предоставя усъвършенствано пренасочване на повиквания, управление на връзките с клиентите и лесно администриране, инсталация, конфигурация и управление на приложенията.  Решенията за Help Desk приложения са централна точка за стратегията на организациите да доставят услуги и поддръжка. Увеличаващата се сложност на ИТ средата, натискът за намаляване на разходите и използването на ИТ ресурсите в съответствие с бизнес приоритетите, налага на организациите да подобрят процесите и технологиите при управление на услугите.

  

Научете повече

  

Системи за обслужване на ИT инфраструктура | ITIL 

Системите за обслужване на ИT инфраструктура са предназначени за наблюдение и управление на мрежови и изчислителни ресурси, които включват специализирани за целта наблюдения за проблеми в ИТ инфраструктурата, на дадена група устройства, на ниво сесии, тип протоколи, тип качество на услугите и др. сродни в реално време или на база отчети за определен период.

Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO

 

Научете повече

  

Системи за управление на активите | AMS

Asset Management System (AMS) e web приложение, разработено от Парафлоу, за управление на активите в организацията. Гарантира сигурност, простота на използване и отлична проследяемост като обхваща четирите основни процеса, свързани с ДМА – закупуване, преместване, инвентаризация и отписване. Дава възможност за различни видове справки, генерира нужните документи и е интегрирано с баркод система за идентификация на активите. AMS е приложимо за организации от всички видове отрасли.

Вертикални решения | Cash Point  

CashPoint е специализирана система за управление на POS (Point of Sale) фискални касови устройства (ФУ).
Системата предлага стандартизиран интерфейс изцяло съобразен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите на РБългария от 13.12.2006 г за управление на фискалните устройства. Самата система е базирана на архитектура използвана за реализация на централизирана система за обработка на трансакциите от банкови POS терминали и сертифицирана от VISA.

Технологични партньори: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, MICROSOFT, CISCO

Научете повече

  

Екипът на Парафлоу ви очаква за допълнителна информация и консултации.

тел: 02/ 960 42 00
email: sales@paraflow.bg

Изпратете ни запитване

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg
Facebook LinkedIn Twitter YouTube