Начало » Решения » Консултантски дейности

Консултантски дейности

 

Консултантските услуги, които предоставя Парафлоу обхващат дейности, в които екипът на компанията има богат опит, придобит по време на реализацията на проекти в различни сектори и компании в своята над двадесетгодишна история. Ние се фокусираме върху целите на нашите клиенти, като винаги търсим най-верните решения за постигане на конкретни резултати.

 

Консултантската дейност на Парафлоу обхваща следните направления: 

 • Бизнес анализ, който ни помага да определим задачите за постигане на целите на нашите клиенти. 
 • ИТ одит, с който проверяваме какво е текущото състояние и как работят процесите в компанията.
 • Управление на проекти – за да сме сигурни, че промените протичат успешно, бързо и качествено, на най-ниска цена и с най-малко ресурси. Основна цел на управлението на проекти е постигането на оптимизация и ефективност.
 • Обучения – защото вярваме, че добрият бизнес се нуждае от добре обучени хора и сме готови да споделим нашите знания и умения.

  

Бизнес анализ

 • Бизнес анализ на компания /отделни процеси и дейности с цел оптимизация
 • Бизнес анализ на компания /отделни процеси и дейности с цел увеличаване на печалба / намаляване на разходи / подобряване на качество / внедряване на иновации/повишаване на ефективност/намаляване на разходни норми
 • Бизнес анализ на компания/отделни процеси и дейности за целите на внедряване на софтуерно решение
 • Бизнес анализ на необходимата информационна обезпеченост на мениджмънта (нужда от справки, анализи, отчети)
 • Бизнес анализ и моделиране на бизнес процеси
 • Бизнес анализът придава истински смисъл на софтуерните продукти, изправя процесите, създава добавена стойност за бизнеса, оптимизира работата, следва целите и спомага постигането на резултати. Бизнес анализът помага търсените решения да бъдат съобразени със спецификите на бизнеса, компанията и конкретните нужди.    

Бизнес анализът е необходим при всяко търсене на решение или внедряване на система, за да:

 • разкрие истинските нужди на бизнеса и конкретните процеси за оптимизация
 • се намерят заедно верните отговори как бизнесът да бъде удовлетворен максимално от внедряваната или необходимата система
 • се увеличи ползата от внедряваната или необходимата система
 • се опише или при необходимост се оптимизират процесите и ежедневните дейности на потребителите.

Целите, които си поставяме включват оптимизация и автоматизация на дейностите, увеличаване на печалба / намаляване на разходи / подобряване на качество / внедряване на иновации / повишаване на ефективност, решение за внедряване на системи за оптимизация, автоматизация и интеграция. Това го постигаме като изследваме процесите, изследваме наличните данни, информационните потоци, необходимостта от отчетност, правим анализ на архитектурата. Парафлоу има специално разработена методология за бизнес анализ, която следва най-добрите практики в областта.

Областите, които анализираме обхващат:

 • Счетоводство, финанси и бюджетиране
 • Логистика и складово стопанство
 • Производство
 • Продажби и покупки
 • Взаимоотношения с клиенти (CRM) и клиентски данни
 • Управление на данни
 • Отчети, справки и анализи за мениджмънта.

  

ИТ одит 

 • Одит на информационни ресурси и тяхното управление
 • Одит на софтуерни продукти
 • Одит на информационна инфраструктура
 • ISO одит: ISO 27000
 • ИТ одитът е необходим за установяване на състоянието на ИТ инфраструктурата и компетентно становище по поставени въпроси с конкретни насоки за тяхното решаване.

Как го правим?

 • Анализираме организацията и управлението на ИТ ресурси, софтуерни продукти и инфраструктура
 • Поставяме конкретни метрики за анализ съобразно поставените цели
 • Идентифицираме потенциални слабости, силни страни, рискове и възможности за оптимизация
 • Оценяваме процесите по контрол, организация и регулация на ИТ задачите при нашите клиенти, вкл. непрекъсваемост на процесите и оценка на рискове
 • Препоръки и констатации за конкретни действия съобразно преследваните цели и извършения одит
 • Извод какви ресурси могат да бъдат оптимизирани при предприемането на предложените мерки.

  

Управление на проекти

 • Управление на проекти, свързани с внедряване на софтуерни решения, ИТ инфраструктура, бизнес анализ, ИТ одит
 • Установяване на проектна организационна структура при клиентите ни; въвеждане на Проектен офис, процедури и практики за управление на проекти
 • Консултиране и управление на елементи на проекти: управление на обхват, управление на заинтересовани лица, управление на качеството, управление на човешки ресурси по проекти, управление на виртуални екипи, управление на комуникация по проекти, управление и организация на изисквания, управление на риска.

В управлението на проекти, Парафлоу намира начин за ефективно постигане на целите на нашите клиенти. Управлението на проекти има за цел да организира, контролира извършва и постигне конкретна цел в съответствие с поставени задачи, срокове, обхват, бюджет, качество.


Как правим това?

 • Използваме своя собствена методология, която се базира на световноизвестни и утвърдени подходи и акумулирания опит на Парафлоу в разнообразни сектори и проекти
 • Гоним високо качество в услугата по управление на проекти и непрекъснато усъвършенстваме уменията на специалистите ни в областта
 • Въвеждаме иновации в управлението на проекти и непрекъснати подобрения
 • Приемаме управлението на проекти като специализирана услуга, която смятаме за ключов фактор за управлението на промяна и успешното реализиране на цели.

  

Обучение

Уменията и знанията на човешките ресурси превръщат служителите в капитал. Нашите усилия са насочени в това да правим практични обучения не само за придобиване на нови знания, но тези знания да се превърнат в умения и компетентности, които служителите да използват директно в работата си за постигане на резултати и цели. Обученията ни носят бърза, реално измерима полза както за самите обучени, така и за организациите, в които работят те. 

Обученията, които провеждаме включват:

 • Бизнес анализ
 • Управление на проекти
 • Продукти на Cisco Systems, Microsoft, Qlik и други
 • Въвеждане и управление на иновации в бизнеса
 • Иновативно и креативно мислене за постигане на цели.


Екипът на Парафлоу ви очаква за допълнителна информация и консултации.

тел: 02/ 960 42 00
email: sales@paraflow.bg

Изпратете ни запитване

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.
© 2020 Paraflow Communications Ltd. София 1700, ул. Никола Габровски 79, тел.: 02/ 960 42 00, email: office@paraflow.bg