top of page
Търсене

Свободна позиция: Експерт Мрежова сигурност


Мрежова сигурност
Експерт Мрежова сигурност/Network Security Expert

Водещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за


Експерт Мрежова сигурност/Network Security Expert


Ролята на Експерт мрежова сигурност изисква да проектира, внедрява и поддържа решенията за мрежова сигурност, според изискванията и целите на клиента. Това може да включва проектиране на процеси и технологични интеграции за внасяне на необходимите подобрения и активиране на възможности за сигурност с добавена стойност.


Отговорности:

 • Познаване на продуктите и технологиите в областта на мрежовата сигурност

 • Проектиране и внедряване на нови мрежови решения и/или подобряване на ефективността на съществуващи такива

 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори за постигане на максимална ефективност и сигурност

 • Наблюдение, поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности в мрежовата сигурност

 • Актуализиране на мрежовия софтуер и оборудване в областта на мрежовата сигурност

 • Документиране на извършените дейности

 • Изготвяне и поддържане на проектна документация

 • Решаване на заявки, свързани с мрежови решения, в рамките на предварително дефинирани параметри


Изисквания:

 • Висше образование в областта на информационните технологии – минимум степен бакалавър

 • Добри познания в областта на съвременните информационните технологии (мрежова инфраструктура, сигурност и софтуерно-дефинирани мрежови решения)

 • Отлични познания на продуктите и решенията за мрежова сигурност (Cisco Systems, Palo Alto)

 • Отлични познания на протоколите за мрежова сигурност, включително TCP/IP, SSL/TLS, and IPsec

 • Отлични фундаментални познания по темите - Microsoft Active Directory, PKI, DNS

 • Познаване и опит със следните решения:

  • защитни стени (традиционни и Next generation), proxy сървъри, Intrusion Detection/Prevention системи, Network Access Control

  • облачни защитни решения (Azure, AWS), SD-WAN технология

  • WiFi security решения

  • VPN решения - познаване на актуални технологии, алгоритми за гарантиране целостта и конфиденциалността на предаваните данни

 • Умение за документиране на изградено решение - графично/таблично/словесно представяне на български и английски език

 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)

 • Умения за работа самостоятелно и в екип

 • Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми

 • Свидетелство за управление на МПС


Предимства:

 • Придобит професионален сертификат за квалификация в областта на мрежи и комуникации CCNP Security и/или сертификация в областта на Palo Alto

 • Познаване и работа с десктоп операционни системи MS Windows, Apple MacOS, Linux

 • Познаване и работа със сървърни операционни системи (базово ниво) MS Windows Server, Linux

 • Познаване и работа с мобилни операционни системи Apple iOS/iPadOS, Google Android

 • Трудов стаж на същата или аналогична позиция поне 3 години


Ние предлагаме

 • Възможност за професионално развитие и повишаване на квалификация

 • Работа по проекти за някои от най-големите компании в страната

 • Конкурентно възнаграждение

 • Допълнително здравно осигуряване

 • Съфинансирана карта за спорт.


Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на email: jobs@paraflow.bg

Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.


*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

0 коментара

Comments


bottom of page