top of page
Търсене

Свободна позиция: Експерт бизнес приложения


Водещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за


Експерт бизнес приложения


Фокус на дейността:

Дейността е свързана с анализ, проектиране, разработването и внедряването на приложни информационни системи, свързани с оптимизиране и управление на бизнес процесите при клиенти на фирмата.


Отговорности:

 • Анализиране и разбиране на бизнес процесите и нуждите на клиентите

 • Изготвяне и документиране на резултатите от извършения анализ, спрямо зададените от клиента цели и обхват

 • Подготовка и презентиране на демо версии, както и на завършени решения

 • Разработване и имплементиране на модули Dynamics 365 – Sales, Customer Service, Marketing, Field Service

 • Конфигуриране на системата спрямо клиентските нужди

 • Подготовка и участие в миграции и ъпгрейди на нови и съществуващи системи

 • Изготвяне на техническа документация и потребителски ръководства

 • Участие в провеждането на специализирани обучения за нуждите на клиента

 • Оказване на методична помощ на екипите на клиента при оперативната им работа

 • Отстраняване на възникнали по време на работа проблеми в системата

 • Изпълнение на договорени дейности по поддръжка на изградени системи

 • Осигуряване на непрекъснатост и архивиране на информацията, поддържаща бизнес-процеси и приложения.


Изисквания:

 • Висше техническо или икономическо образование в областта на информационните системи и технологии

 • Добри познания в Dynamics 365, Dynamics CRM 2016/2015/2013/2011 за локални и онлайн среди

 • Опит в миграцията на данни между различни локални и онлайн CRM среди

 • Опит в системна интеграция на Dynamics 365 с помощта на SSIS, интегриране на Dynamics CRM с външни системи с помощта на Power Platform Integration, XrmSDK и SOAP услуги

 • Познания за C#, JavaScript, HTML, jQuery, XML, D365 WebApi, ODATA, REST/SOAP Services

 • Отлична компютърна грамотност

 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)

 • Умения за водене и изготвяне на документация

 • Комуникативност и умения за работа в екип

 • Презентационни умения

Предимства:

Предишен опит в областта на проекти свързани с разработване и внедряването на софтуерни решения за управление на бизнеса

Наличие на един или повече сертификати:

 • Microsoft Certified Professional (MCP) в областта на Dynamics CRM

 • Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate

 • Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

 • Microsoft Dynamics CRM Applications, Customization & Configuration, Deployment

Познания в областта на финанси, счетоводство, стопанско управление, бизнес администрация.


Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор

 • Конкурентно възнаграждение

 • Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда

 • Допълнително здравно осигуряване

 • Съфинансирана Мултиспорт карта

 • Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез вътрешно–фирмени и партньорски обучения

Aко нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.


Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата.


*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

0 коментара

Коментарі


bottom of page