top of page
Търсене

Свободна позиция: Експерт Мрежова сигурностВодещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за


Експерт Мрежова сигурност


Дейността е свързана с проектиране, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на продукти и решения за мрежова сигурност при клиенти.


Отговорности:

 • Познаване на продуктите и технологиите в областта на мрежовата сигурност, предлагани от компанията.

 • Проектиране и внедряване на нови мрежови решения и/или подобряване на ефективността на съществуващи мрежови решения за информационна сигурност.

 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на защитни стени, маршрутизатори и комутатори за постигане на максимална ефективност и сигурност на мрежата.

 • Наблюдение, поддръжка, диагностика и отстраняване на неизправности в мрежовата сигурност.

 • Актуализиране на мрежовия софтуер и оборудване в областта на мрежовата сигурност.

 • Документиране на извършените дейности.

 • Изготвяне и поддържане на проектна документация.

 • Решаване на заявки, свързани с мрежови решения, в рамките на предварително дефинирани срокове.


Изисквания:

 • Висше образование в областта на информационните технологии – минимум степен бакалавър.

 • Добри познания в областта на съвременните информационните технологии (мрежова инфраструктура, мрежова сигурност и софтуерно-дефинирани мрежови решения).

 • Отлични познания в областта на мрежовите технологии - комутация и маршрутизация.

 • Отлични познания по темите - Microsoft Active Directory, PKI, DNS.

 • Разбиране на нуждата от мрежова сигурност, градивни елементи и функцията им. Познаване и опит поне със следните решения:

- защитни стени (традиционни и Next generation), proxy сървъри, Intrusion Detection/Prevention системи, Network Access Control.

- WiFi security решения.

- решения за VPN - познаване на актуални технологии, алгоритми за гарантиране целостта и конфиденциалността на предаваните данни.

 • Умение за документиране на изградено решение - графично/таблично/r и словесно представяне на български и английски език.

 • Познаване и работа с десктоп операционни системи MS Windows, Apple MacOS, Linux.

 • Познаване и работа с мобилни операционни системи Apple iOS/iPadOS, Google Android.

 • Познаване и работа със сървърни операционни системи (базово ниво) MS Windows Server, Linux.

 • Много добро владеене на български език (писмено и говоримо).

 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо).

 • Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми.

 • Свидетелство за управление на МПС.

Предимства:

 • Придобит професионален сертификат за квалификация в областта на мрежи и комуникации CCNP Security или започнат сертификационен път по тази програма.

 • Трудов стаж на същата или аналогична позиция поне 3 години.


Ние предлагаме

 • Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда.

 • Конкурентно възнаграждение.

 • Постоянен трудов договор.

 • Карта за спорт.

 • Възможност за професионално развитие, повишаване на квалификация и придобиване на нови умения.


Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на email: jobs@paraflow.bg

Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс в рамките на стажантската програма на фирмата.


Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.


*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

bottom of page