top of page
Търсене

Свободна позиция: Оператор Гореща линия
Фокус на дейността

Дейността е свързана с приемане, регистриране, анализиране и пренасочване на постъпили сервизни заявки, мониторинг на системи при клиенти на фирмата, следене на договорени срокове и изпълнението на разпределените заявки.


Отговорности

• Приемане и и регистриране на заявки в сервизната информационна система

• Комуникация с клиента, относно постъпилите заявки

• Анализ и диагностика на причината за възникналия проблем при клиента

• Решаване на възникнали проблеми от първо ниво при клиента

• Приоритизиране, разпределение и пренасочване на заявки за изпълнение между специалистите на фирмата

• Следене на спазването на договорените срокове за реакция и изпълнение по сервизните заявки и промените в статуса им

• Контрол върху своевременното и правилно попълване на информацията в сервизната информационна система


Изисквания

• Образование или опит в областта на ИТ

• Добра компютърна грамотност – MS Office, Web браузер

• Добро познаване на операционните системи Windows, Linux

• Много добро владеене на български език (писмено и говоримо)

• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)

• Добри комуникативни умения и умения за работа в екип

• Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми

• Умения за паралелно изпълнение на няколко задачи и приоритизирането им

• Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели

• Желание за самоусъвършенстване и обучение.


Предимства

• Предишен опит на подобна позиция

• Работа със системи за управление на сервизни заявки (HelpDesk)

• Опит с уеб базирани приложения.


Ние предлагаме

• Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение

• Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията.


Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на emai: jobs@paraflow.bg

Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата.

Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.


0 коментара

Comments


bottom of page