top of page
Търсене

Разработка на Парафлоу улеснява сегментирането на клиенти в Dynamics 365
Разработката на Парафлоу Add2List е изключително полезен допълнителен модул за Dynamics 365 for Sales (Dynamics CRM). Тя подпомага потребителите при сегментирането на клиенти с помощта на външни източници на данни и аналитични системи като Power BI, Qlik и Excel. Решението добавя към вградения Dynamics 365 for Sales потребителски интерфейс допълнителни заявки за създаване на маркетингови списъци - т.нар. Add2List Requests. Тези заявки търсят в съществуващите клиенти (Партньори, Контакти или Потенциални клиенти) по даден идентификатор (напр. email адрес, мобилен телефон, клиентски номер или ЕГН) и създават маркетингови списъци, автоматично попълнени с намерените съвпадащи клиенти. 

Създаване на нова заявка - от меню Marketing изберете Add2List Requests – New  

Във формата се попълва името на маркетинговия списък, който ще бъде създаден, типа на списъка (Account, Contact or Lead) и полето идентификатор, по което да се търси (служебното име - schema name), в този пример emailaddress1. В полето Entries може да се постави (copy/paste) списък с идентификатори (в случая email адреси) директно копирани от Excel, PowerBI, QlikView или всяка друга система – дори като резултат от сложна SQL заявка. При натискане на бутона Save, се изпълняват поредица от заявки за търсене на клиенти и след успешно завършване в полето Status се изписва броят клиентски записи, които са намерени и добавени в новосъздадения маркетингов списък.

Новият списък е достъпен в меню Marketing – Marketing lists


Add2List може да бъде тестван през Microsoft AppSource 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас!


0 коментара

Kommentare


bottom of page