top of page
Търсене

Свободна позиция: Специалист Техническо обслужване на клиенти за мрежови услугиВодещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за


Специалист Техническо обслужване на клиенти за мрежови услуги


Дейността е свързана с обслужване на информационни и комуникационни системи и хардуерни платформи на корпоративни клиенти по телефон или на място.


Отговорности:

 • Комуникация с клиента, относно постъпили сервизни заявки.

 • Физическа инсталация на оборудване: маршрутизиране, осигуряване на свръзване, етикетиране, терминиране и локално/дистанционно тестване и включване на Ethernet, switch board, оптични и захранващи кабели.

 • Инсталиране и отстраняване на проблеми на Ethernet и оптични кабели и конектори.

 • Анализиране и решаване на мрежови проблеми, свързани с инсталация и/или деинсталиране на комуникационно оборудване.

 • Решаване на заявки, свързани с ИТ системите при клиента, в рамките на договорените срокове.

 • Навременно ескалиране на заявки към по-високо инженерно ниво.

 • Документиране на извършените дейности по отработване на сервизни заявки.


Изисквания:

 • Образование в областта на информационните технологии.

 • Добри познания в областта на комуникационното оборудване, кабелни, оптични и IP мрежи, включително принципи и методи на работа, процедури за тестване и други.

 • Познания за инсталиране на кабелни системи и комуникационно оборудване и основни методи и процедури за тестване.

 • Много добро владеене на български език (писмено и говоримо).

 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо).

 • Свидетелство за управление на МПС.

 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.

 • Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми.

 • Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели.

 • Желание за самоусъвършенстване и обучение.


Предимства:

 • Предишен опит на подобна позиция

 • Работа със системи за управление на сервизни заявки (HelpDesk)

 • Опит в поддръжката на операционни системи, приложения и хардуерни платформи

 • Наличие на сертификат CCNA


Ние предлагаме:

 • Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда

 • Конкурентно възнаграждение

 • Постоянен трудов договор

 • Допълнително здравно осигуряване

 • Карта за спорт

 • Възможност за професионално развитие, повишаване на квалификация и придобиване на нови умения.Ако нашето предложение представлява интерес, моля изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на email: jobs@paraflow.bg


Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата.


Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.


* Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.0 коментара

Comments


bottom of page