top of page
Търсене

Парафлоу изгради иновативна система за управление на съдебните дела в МалавиMalawi builds one of the world’s most advanced e-justice systems with Microsoft


Citizens of the Republic of Malawi are benefiting from one of the most ambitious digital public services projects in African history: an integrated national e-justice system that streamlines processes, eases administration and, most importantly, supports citizen access to a transparent, robust back end system. This means everyone from judges to lawyers to plaintiffs can track cases’ progress. The national case management system was built by one of Bulgaria’s top IT software houses, Paraflow Communications.


 

Водещата българска ИТ компания Парафлоу Комуникейшънс ООД в периода 2013 – 2015 година изгради иновативна система за управление на съдебните дела в съдебната система и прокуратурата на Малави. Това е първата регионална система за управление на съдебните дела. Тя е базирана на иновативна разработка на екипа на Парафлоу върху Microsoft SharePoint платформа с интегрирани средства за дигитализация и биометрична автентификация. Поради своята значимост, проектът в южноафриканската държава е един от малкото, финансирани чрез европейска програма Development and Cooperation – EuropeAid (CONTRACT NO:FED/2013/314-429 is financed by the 10th EUROPEAN DEVELOPMENT FUND).


Целта на проекта е да предостави пълна, точна и навременна информация за съдебната система. Необходимостта от информация и ефективен информационен поток между правораздавателните институции и прокуратурата на Малави е от решаващо значение за съда за тяхната правна и управленска система и вземането на решения. Системата автоматизира управлението на съдебните дела и осигурява необходимата оперативна съвместимост, за да се улесни своевременното прехвърляне на информация към всички партньори в областта на правосъдието. Дизайнът на системата включва и възможността за разширяване на достъпа до системата към други институции, като например съдилищата на първа инстанция, правната помощ от частни юридически къщи, затворите и полицията.


Акценти


Предварителният анализ на действащите процеси в съда и прокуратурата наложиха разработването на иновативна система за управление и контрол на процесите.


Системата предлага гъвкав механизъм за дефиниране и контрол на сложни процеси, като позволява визуално представяне на действия и състояния на процеса във всеки един момент.


Алгоритъмът за дефиниране на процеси и последващото им изпълненеие и контрол позволява лесна модификация чрез вградени в Microsoft SHarepoint средства.


Един сложен процес може да бъде разработен и с най елементарни средства – Microsoft Excel, след което да бъде импортиран в системата.

Разработената иновативна система е подробно тествана и одобрена от представителите на съда, прокуратурата и надзорни представители за програмата EuropeAid на Европейския Съюз.


Резултати


  • Подобряване на регистрацията на съдебните дела.

  • Администрация, проследяване и мониторинг на всички граждански и наказателни дела.

  • Подобряване на онлайн достъпа до информация на услуги за всички съдебни потребители (включително по-широка публика).

  • Повишаване на ефективността на персонала в съдебната система и прокуратурата.

  • Защита на основните права на тези, които са в контакт с правосъдната система.

  • Подобряване на интеграцията и споделяне на информация между съдебната власт и Главна прокуратура.

  • Възможност за сканиране на всички документи, чрез използване на скенерите, свързани с работните станции, доставени като част от системата.

  • Използване на одобрен четец на пръстови отпечатъци, който играе ролята на електронен подпис.


Повечето институции в Малави използват съвременни биометрични методи за автентификация, което обяснява въвеждането им и във Върховния съд на страната. Клиентската част на разработената система на практика работи при всеки достъпен компютър, спрямо заложените права и нива на достъп на потребителя. Интуитивният механизъм за търсене на Microsoft SharePoint е на разположение на потребителите, като им позволява да намерят информация от различни източници на данни, свързани с делата и съпътстващата го документация. Част от решението, разработено от Парафлоу, е и пълната гама от готови за използване инструменти за създаване, внедряване и управление на доклади и отчети, както и възможностите за съставяне на бизнес анализи и мониторинг. Освен това, са въведени механизми, свързани със сигурността на системата, за да се предотврати неразрешено разкриване на чувствителна информация. Системата гарантира ефективно архивиране, така че данните да не бъдат изгубени в случай на повреда. Системата за управление на съдебните дела в съдебната система и прокуратурата на Малави е иновативна разработка върху Microsoft платформа на екипа на Парафлоу Комуникейшънс.


Уникалната и ефективна система за управление на процесите във Върховния съд на Малави вече е внедрена и функционира успешно.


Нейни потенциални клиенти са: Държавен сектор – Министерство на правосъдието, Частен сектор – организации (управление на деловодство). Системата има голям експортен потенциал.


Подготовката на конкретното задание и съпътстващият анализ отне повече от четири месеца, като в екипа участваха сертифицирани специалисти от Парафлоу и множество изтъкнати международни експерти. Анализът завърши с документация от над 400 страници на английски език и UML диаграми, описващи над 22 процеса на различни дела в съда. Схемите на отделните процеси включват: DPP, HIGH AND SUPREME COURTS, CASE WORKFLOW OVERVIEW.


 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас!


0 коментара

Comments


bottom of page