top of page
Търсене

Qlik: Увеличете стойността на бизнеса чрез данниBusiness Intelligence (BI) решението Qlik, предлагано от Парафлоу, дава отговори на бизнес въпроси на момента чрез лесен достъп до нужните данни в точното време.

То предлага единствен по рода си елегантен и опростен начин за получаване на независими бизнес отговори само с един клик на мишката. Със своето асоциативно търсене данните се анализират както обобщено, така и детайлно, без да се налага времеемкото и скъпо изграждане на многоизмерни OLAP (OnLine Analitical Processing - анализи в реално време) кубове. В допълнение на това, асоциациите между данните автоматично се отразяват в Qlik и отговарят незабавно на потребителските заявки. BI решението позволява да бъдат представени хиляди величини. Всяка стойност на всяка величина или параметър може да послужи като отправна точка за анализ.

Предимство за крайните потребители е фактът, че не е необходимо данните да бъдат обобщени. Потребителите могат да анализират целия масив от данни до ниво транзакция. Едно е сигурно - количеството данни непрекъснато се увеличава. А бизнесът изисква съкращаване на времето на изчакване между получаването на данните и вземането на решения. Поради тази причина BI системите трябва да отговарят на строги изисквания относно бързината на зареждане и опресняване на данните. При това решение бързината е гарантирана, тъй като In-memory моделът на данните позволява те да се анализират веднага.

Направете немислимото с Вашите данни


Qlik Sense ви дава свръхвъзможности при анализа на данни. Лесно обединете всичките източници на данни, които използвате във всекидневната си работа, независимо колко са големи и така ще постигнете обобщен изглед. Вие може да взимате незабавни решения и да изследвате данните във всяка посока чрез асоциативната технология на Qlik, която намира всички възможни връзки във вашите данни. За разлика от инструментите, базирани на заявки, няма предварително обобщени данни и предварително зададени заявки, които да ви ограничават. Това значи, че можете да задавате нови въпроси и да създавате свои собствени анализи, без нуждата да създавате нови заявки или да чакате помощ от ИТ отдела.


Интерактивни анализи без граници


Задайте бързо и лесно въпроси и проучете всичките си данни, като използвате глобално търсене и интерактивно филтриране на информацията. Всички анализи се обновяват незабавно с всеки клик, независимо от нивото, на което разглеждате информацията или ако проследявате данните от различни гледни точки. Няма лимит за проучването на данните и няма данни, които биват изоставени. С Qlik получавате както и глобален, така и детайлен поглед.


Взимайте по-добри бизнес решения. Заедно


С Qlik Sense всеки може да взима по-информирани и адекватни решения, самостоятелно или заедно с екипа ви. Независимо дали организацията ви е малка или голяма, лесно споделяйте своите открития и работете съвместно с колегите си по различни начини:

  • Стойте свързани с единен център, източник на анализи.

  • Работете сигурно и съвместно, като създавате и споделяте бизнес модели, анализи и визуализации на данни, за да стимулирате бизнес иновациите във вашата организация.

  • Споделяйте истории пълни с данни, като създавате насочващи вниманието истории за вашите открития, без да излизате от самото приложение Qlik Sense. Също така можете да експортирате данните си в популярни файлови формати ( .PDF, .XLSX и др.).


Създавайте и проучвайте данните си на всяко устройство


Проучвайте, създавайте и си сътрудничете спокойно с ваши колеги на всяко устройство, когато трябва да вземете бизнес решение . Qlik Sense е построен с адаптивен мобилен дизайн и пригоден за използване само с докосване на дисплея. Направете един път приложението за анализ и то ще работи навсякъде - на персонален компютър, таблет, или мобилни устройства.Парафлоу има успешни внедрявания на BI в компании като: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ , ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, БАНКА ДСК, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ЕОС-ЛД , МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ТИ БИ АЙ КРЕДИТ, КОДАП, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ПРАКТИКЕР, ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ, МЕКСОН, Национална здравноосигурителна каса - НЗОК и други. 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас, като изберете най-удобния за Вас начин за връзка.Comentarios


bottom of page