top of page
Търсене

Управление на печата в офисаПарафлоу предлага не само принтери, които подхождат на вашия бизнес, но и нещо много повече - интегрирано решение за управление на печата в офиса. То спомага за намаляване на разходите и подобряване на отчетността в организацията. Основни предимства на решението са оптимизацията на натоварването на отделните устройства и увеличаването на сигурността при печат. Решението е приложимо за различни по големина и бизнес ориентация организации, като първоначалната инвестиция е малка.


Основни модули, които са едновременно икономични, ефективни и зелени


OПТИМИЗАТОР


Услуга за одит, анализ и оптимизация на печатащата среда. Подходяща е за организации с високи разходи за печат, повече от една локация и голям брой потребители.АУТСОРСИНГ


Грижи се изцяло за печатащата среда в офиса - от доставката на устройствата и консумативите, до осигуряване на непрекъсваемост на процесите по печат, мониторинг, управление и сервиз.УПРАВЛЕНИЕ


Услуга, която е естествено продължение на аутсорсинга на печатащата среда. Включва мониторинг, управление и сигурност на печатните процеси в организацията.


СИГУРНОСТ


Сигурност на печата, съобразен с корпоративната политика и правила в организацията и защита на личните данни (GDPR). Предоставя възможност за печат от различни мобилни устройства (телефони и таблети), където и да се намира потребителят. Решението е подходящо за хотели, заведения, обществени сгради, летища и други.
Ползи от решението на Парафлоу за печатаща среда


Точно разпределяне на разходите

Парафлоу предоставя възможност за отчет на разходите по различни параметри, които могат да се отнасят както за отделни потребители, така и за цели отдели.


Сигурност и поверителност

Решението на Парафлоу дава възможност документите за печат да се съхраняват на защитен сървър. Документите няма да се отпечатат, докато не се идентифицира потребителят, който има права да печата на избраното устройство.


Ефективност на устройствата Дефиниране на правила и политики за печат. Има възможност да се дефинира кой потребител на кои устройства има право да печата и кои потребители могат да печатат в цвят. Решението позволява автоматично да се изтрият, задържат или пренасочат задачи за печат към най-подходящото за случая мултифункционално устройство в мрежата.


По-малко ИТ поддръжка

Благодарение на централизираната среда за управление и наблюдение, може изключително бързо и ефективно да се решават възникнали проблеми. Централизираното администриране на офис оборудването предоставя ясен поглед върху състоянието на всяко едно устройство. Това води до подобрение на нивото на обслужване и намалява обажданията до сервизния център, свързани с печата.


Справки

Възможност за изготвяне на кратък, детайлен или общ доклад за дейността на определени потребители, отдели или устройства. С тези справки лесно може да се оцени кой потребител печата най-много, кое от устройствата е най-натоварено и къде обикновено се появяват проблеми. Получава се ясна представа за копирането и печата, и се елиминира използването на неефективни устройства.Грижа за околната среда


  • Новите печатащи устройства отделят по-малко въглероден двуокис в атмосферата.

  • Безплатно рециклиране с програмата HP „Партньори на планетата“.

  • Мрежата позволява група от хора да използват едно устройство и така се спестява от електроенергия. Освен това, има повече пространство в офиса и по-малко шум.

  • С новите технологии, консумацията на ток е намалена в пъти.

  • Решението позволява по-добро управление на изходящия обем документи, което води до спиране на безразборното принтиране в офиса.


Парафлоу е сертифициран по ISO 14001 | Система за управление на околната среда. Международен одитор - Lloyd's Register LRQA

 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас, като изберете най-удобния за Вас начин за връзка.


0 коментара

Comments


bottom of page