top of page

Клиентите за нас

Американският университет в България с технологична платформа за интерактивно обучение​
„Хюлет-Пакард и Парафлоу ни дадоха възможност Университетът да предоставя мрежова свързаност за иновативно образование на световно ниво, а студентите да имат достъп до информация и учебно съдържание по всяко време и от всяка точка.“
Кевин АСПЕГРЕН
президент на АУБ
 CIO България
Внедряване на център за обслужване на клиенти в Софарма Трейдинг и интеграция с другите системи на компанията
Извършена е интеграция на Център за обслужване на клиенти на Софарма Трейдинг АД, посредством интеграционната платформа на Парафлоу с ERP софтуера и CRM софтуера, като по този начин Call center автоматично разпознава клиентите при входящо обаждане. На база разпознат клиент, обаждането се насочва към група агенти, обслужващи дадения регион. При приемане на обаждането към оператора се подава информация за името на клиента, клиентския номер, кредитния лимит към момента, отворени тикети в Help Desk, приоритет на клиента, ценови нива, процент на изпълнение на таргета за оборот и следващия най-удобен час за доставка.
Светлана СЪБОТИНОВА
Ръководител на проекта в Софарма Трейдинг
Computerworld Bulgaria
Изграждане на частен облак за ИТ инфраструктурата на УниКредит Булбанк
 
В следствие на мащабния проект за частен облак на банката 90% от инфраструктурата на УниКредит Булбанк е виртуализирана, повишена е ефективността при възстановяване от технически проблеми и е оптимизирано използването на ресурси. Екипът на Парафлоу участва в три от системите за облака - дизайн, доставки и внедряване на мрежовата част (Cisco), доставка и внедряване на сървърната част на облака (HP), внедряване на софтуерната част (Microsoft Hyper-V) и миграции на съществуващи приложения.
„След успешната реализация на поредица от инфраструктурни проекти, вече разполагаме с ИТ среда, осигуряваща висока достъпност и възстановяване при бедствия“.
Пепа КОЛЕВА
Директор на управление "Информационни технологии“
УниКредит Булбанк
Computerworld Bulgaria
Изграждане на една от  най-модерните системи за управление на съдебни дела в света
Системата за управление на съдебните дела в прокуратурата и съдебната система на Малави е базирана на иновативна разработка на екипа на Парафлоу върху Microsoft SharePoint платформа с интегрирани средства за дигитализация и биометрична автентификация.
 
„Paraflow has built a top case management system for us. A new era has begun for the judiciary where, through IT, staff and court users can easily access the courts and get instant information about that status of cases they are involved in and what the next stage will be. Together with our IT partner, we have produced a very efficient and effective case management system.“
Dunstain Fipaumutima MWAUNGULU
Malawi Supreme Court
Научете повече
Уеб система оптимизира разходите за печат на БАКБ​
Парафлоу внедри програма за оптимизиране на разходите за печат и бърза доставка на консумативи в Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Решението автоматизира поръчката на оригинални консумативи в цялата офисна структура на БАКБ. 
 „Благодарение на подробните отчети, вече се прави точен анализ на това дали устройствата в офисната мрежа на банката са разпределени правилно и са натоварени оптимално.“
Методи ЦВЕТКОВ
БАКБ
Technews.bg
Технологично интегриране на Електронна съобщителна мрежа и Национална мрежа на държавната администрация 
 
Проектът за технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа и Националната мрежа на държавната администрация е отличен със специална награда за особен принос за развитие на е-услуги в администрацията по време на церемонията "ИТ проект на годината". Той е продължение на проекта за изграждане на Национална мрежа на държавната администрация - НАМДА, реализиран в продължение на 14 години. Негов ръководител в първата му фаза е Николай АВРАМОВ – управител на Парафлоу Комуникейшънс.
„Тази мрежа е уникален пример за съвместните усилия на няколко организации, които работиха заедно върху толкова сложен проект и бе поставено началото на облака на електронното управление в България. Интегрираната мрежа може да се превърне в „гравитационна сила", около която да се обединят фрагментираните усилия за е-управление.“
 
Красимир СИМОНСКИ
Изпълнителен директор на ЕСМИС
Computerworld Bulgaria
КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ 
 • Виртуализация на инфраструктурата на Американски университет в България 
 • Модернизиране на мрежовата инфраструктура на Уникредит Булбанк 
 • Изграждане на платформа Информационна система „Студент“ в УНСС, чието предназначение е дигитализация и автоматизация на процесите по обслужване на учебната дейност 
 • Поддръжка на корпоративната комуникационна мрежа, компютърната техника и десктоп администрация в клоновата мрежа на телекомуникационнa компания
 • Изграждане на високопроизводителна платформа с блейд сървъри за виртуализация в центровете за данни на ОББ 
 • Доставка на консумативи и събирането им за рециклиране от ЦУ и ТП на НОИ, част от решението за управление на печата на Парафлоу и HP 
 • Внедряване на ERP и BI системи в Баумит България
 • Изграждане на Контактен център в Банка ДСК, интегриран с основните системи в банката и развитие на ИТ инфраструктурата
 • Изграждане, поддръжка и развиване на цялостната корпоративна комуникационна инфраструктура в СИБанк
 • Поддръжка на корпоративна комуникационна мрежа и компютърна техника в Банка Пиреос на територията на цялата страна и реализация на проекти, свързани с автоматизация на промените в ИТ инфраструктурата
 • Внедряване и поддръжка на цялостната комуникационна, сървърна и ИТ инфраструктура с виртуализация и архивиране в DB Schenker България
 • Внедряване на платформа за предлагане на облачни услуги в ICN.BG
 • Внедряване на CRM в БНП Париба
 • Изграждане на контактен център, интеграция със CRM и внедряване на BI система в НОИ
 • Внедряване на Call Center в ЕОС Матрикс
 • Проектиране и изграждане на Help Desk в НАП
 • Изграждане на корпоративна мрежа за пренос на глас и данни в ОББ
 • Доставка, монтаж и инсталация на комуникационно оборудване и софтуер за управление и наблюдение на мрежата в центъра за данни на Лукойл Технолоджи Сервисиз България
 • Изграждане на център за телефонно банкиране в ПроКредит Банк
 • Поддръжка на корпоративна комуникационна мрежа и компютърна техника в ОМВ България
 • Изграждане на 2G/3G инфраструктура във Вивател (сега Vivacom)
 • Платформа за електронни услуги за гражданите в Каварна и Костинброд
 • Проектиране на централизирана комуникационна и информационна инфраструктура в Министерство на труда и социалната политика
 • Система за управление на складовите процеси в магазинната мрежа на Близу Медиа Енд Броудбенд
 • Разработване и внедряване на система за бизнес анализи (BI) в НЗОК
 • Изграждане на комуникационната инфраструктура и клонова мрежа на Алфа Банк
 • Изграждане на мрежовата инфраструктура на Булгартабак Благоевград
 • Изграждане на Национална образователна мрежа на училищата в България
 • Изграждане на оптична опорна мрежа между трите най-големи софийски университета – УНСС, СУ и ТУ-София (Академична мрежа TEMPUS JEP+)
 • Внедряване на решения, свързани с реализация на различни аспекти от мрежовата сигурност, защита на информацията и предпазване от изтичане на данни в повечето банкови и застрахователни институции в страната, в структуроопределящи индустриални компании, публични организации и доставчици на услуги.
Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации! 
bottom of page