top of page
ПАРАФЛОУ е водеща българска ИТ компания с над 25-годишна история. Ние сме сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Нашият екип реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, облачните технологии и информационната сигурност. Покриваме пазарни сегменти като финанси, образование, здравеопазване, публична администрация, енергетика и комунални услуги, търговия, индустрия. 
 Факти
 • Парафлоу е основана през 1995 година в София
 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България 
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България 
 • Екип от доказани професионалисти, сертифицирани от водещи технологични фирми в света
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на Българската асоциация по информационни технологии - БАИТ и Американската търговска камара в България  - AmCham
 Мисия
Нашата мисия е да работим за успеха на своите клиенти, като предоставяме ефективни и модерни ИТ решения с гарантирана поддръжка. Визията на Парафлоу за бъдещето е свързана с постигане на устойчиво развитие и стъпване на нови територии в пазарен и технологичен смисъл, и опазване на околната среда. За нас, като водещ системен интегратор, е стратегически важно да поддържаме успешно и дългосрочно партньорство с утвърдени световни производители на ИТ технологии и решения от последно поколение, за да отговорим на потребностите на бизнеса.
 Компетенции и сфери на дейност
 • Комплексни мрежови решения
 • Решения за центрове за данни
 • Бизнес приложения (CRM, BI, SharePoint, AMS)
 • Информационна сигурност
 • Облачни решения
 • Софтуерни инфраструктурни решения
 • Доставка на ИТ продукти, сервиз и поддръжка 
 • Консултантски услуги - бизнес анализи, oдити, управление на проекти, обучение.
 Грижа за клиента и техническо обслужване
 • 24х7 Гореща телефонна линия  
 • Система за сервизни заявки Service Desk
 • 24х7 Център за наблюдение на ИT инфраструктури
 • Сервизен център
 • 3 технологични лаборатории
 • Регулярни обучения 
 • Обратна връзка с клиентите и изследване на тяхната удовлетвореност от предоставените решения.
 Сертификати
В работата с клиентите, Парафлоу прилага най-високи стандарти по отношение на качеството на услугите и коректност в деловите отношения.
 
В компанията са въведени следните международни стандарти:
 • ISO 9001 | Система за управление на качеството
 • ISO/IEC 27001 | Система за управление на сигурността на информацията
 • ISO/IEC 20000-1| Система за управление на услуги
 • ISO 14001 | Система за управление на околната среда
Международен одитор - Lloyd's Register LRQA
Политики по управление на качеството на услугите, сигурността на информацията и опазване на околната среда
ISO 9001; ISO 14001; ISO IEC 27001; ISO IEC 20000-1 - RGB.jpg
Picture1.jpg
Team
Sert
Екип
Екипът на Парафлоу има значителен опит и ноу-хау в изграждането, управлението и развитието на инфраструктурни проекти и решения за управление и анализ на бизнеса, внедрени в широк спектър от организации. В компанията работят над 70 експерти, които специализират в областта на съвременните комуникационни технологии, хардуера и софтуера и преминават регулярно през сертификационни курсове при официалните технологични партньори на Парафлоу. Основната част от екипа на Парафлоу работи заедно повече от 10 години и притежава опит в реализирането и управлението на различни по мащаб и продължителност проекти. Успешното изпълнение на проектите и натрупаният опит позволяват на Парафлоу да постигне по-висока ефективност в по-кратки срокове спрямо конкурентите си при поддържане на високо качество на изпълнение, минимални рискове от последващи инциденти и оптимална интеграция на новите решения със съществуващите системи. Нашият екип се отличава с:
 
 • Богат опит и ноу-хау в областта на съвременните информационни технологии​
 • Добро познаване на бизнеса на клиентите, които обслужваме
 • Силна мотивация и отговорност 
 • Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията
 • Лоялност, доверие и работа в приятелска среда.
 Предимства
 • Висококвалифицирани специалисти с опит във внедряването и реализирането на цялостни решения на базата на най-съвременните технологии.
 • Добро познаване на бизнес процесите във финансовия сектор, корпоративното управление и публичната администрация.
 • Непрекъсната връзка с клиентите, бърза реакция при решаване на инциденти.
 • Предоставяне на комплексни услуги, свързани с дизайн, изграждане и поддръжка на информационни системи. 
 • Широка продуктова гама от решения и услуги за нуждите на всеки клиент.
 • Добра репутация и разпознаване на бранда на Парафлоу повече от 25 години.
 • Отворени към нововъведения и промени. 
Клиенти
 • 400 средни и малки предприятия
 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3 000 училища
   Научете повече
Проекти​
През последната година дигиталната трансформация е в ход във всички сектори на икономиката. Парафлоу има богат опит и ноу-хау във внедряване на ИТ проекти в следните отрасли: финанси, образование, здравеопазване, публична администрация, енергетика и комунални услуги, търговия, индустрия. Резултат от  нашата работа са редица разработки на интегрирани компютърни и комуникационни системи, които са внедрени за първи път в България.
Научтете повече 


 
Партньори
Парафлоу e дългогодишен партньор с водещи световни ИT компании като Cisco Systems, HP Enterprise, Microsoft, Dell Technologies, HP Inc., Broadcom (Symantec), Oracle, Citrix, Veritas, QlikTech, Intel, Lexmark, VMware, Palo Alto, Extreme Networks, Eleveo и други.
Научете повече
Кариери
​Ние предлагаме перфектни възможности за начало на кариерата и отлични перспективи за професионално развитие. Независимо дали все още сте студент, завършили сте образованието си или вече имате професионален опит, ние може да ви подкрепим при избора на подходяща позиция и да ви дадем възможност за професионална ориентация и специализация чрез програмите ни за допълнителна квалификация и обучение. Нашата компанията предлага работа за млади и отговорни хора, мотивирани да продължат обучението си, добро възнаграждение и възможност за развитие.
Научете повече 
bottom of page