Начало » Национална образователна мрежа на училищата в България

Ключови факти

 • В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България
 • В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България
 • В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие
 • Представителни офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив и Стара Загора
 • Член на БАИТ и AmCham

Клиенти

 • Първите 10 банки в страната
 • Най-големите индустриални предприятия
 • 12 от Топ 100 на компаниите в България
 • 10 министерства и ведомства
 • 6 университета, 3000 училища
 • 400 малки и средни предприятия

Форма за запитвания

Изпратете ни Вашето запитване, като използвате формата тук

Национална образователна мрежа на училищата в България

23.12.2005

Образование 2005: Национална образователна мрежа на училищата в България

Най-мащабният проект в българската образователна система, който цели да повиши качеството на образованието и да обогати учебното съдържание чрез въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

Проектът е голямо технологично предизвикателство, защото изисква за много кратко време да се създадат и свържат в мрежа общо 3200 компютърни кабинета на територията на цялата страна. Парафлоу Комуникейшънс участва в проекта в състава на консорциум „Училища онлайн” заедно с БТК АД, Ларексо АД и Телелинк АД.

Проектът е в изпълнение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища, приета от Министерски съвет през февруари 2005 година и предвижда проектиране и изграждане на най-голямата виртуална частна мрежа от ново поколение в света.

Мрежата позволява на учениците и учителите и в най-отдалечените и малки селища на страната широколентов, високоскоростен и евтин достъп до световната интернет общност.

През 2005 г. приключи свързването на общо 1000 училища в страната с 330 хиляди потребители. През 2006 г. предстои включването на още 2200 училища, с което броят на потребителите ще достигне 1 милион.

Парафлоу Комуникейшънс проектира и изгражда Контролния център за управление и поддържане на Националната образователна мрежа, извършва инсталация на част от компютърните кабинети и тяхното обслужване.

Центърът е създаден на базата на най-модерните информационни и комуникационни технологии и решения с оборудване и софтуер на Cisco Systems, Microsoft и Hewlett-Packard. Чрез системите в центъра мрежата предоставя на всеки ученик комлексен набор от услуги: електронна поща; защитен достъп до Интернет; информационнен портал; файл и принт услуги; анти-вирусна и анти-спам защита; контрол на достъпа до ресурси; отдалечена, автоматизирана инсталация и обновяване на приложения; управление на потребителските права.

Проектантите съвместно с екип от консултантския отдел на Майкрософт България са извършили детайлно планиране и оразмеряване на отделните компоненти на инфраструктурата. Поради изключително големия брой потребители на системата и поставените изисквания за работоспособност на мрежата, са използвани технологии за гарантиране на висока надеждност, достъпност и производителност на услугите.

Контролният център е оборудван е с 22 броя сървъри на Hewlett-Packard от последно поколение Blades модел BL20p G3. С тях се постига максимална оптимизация на физическото пространство, възможност за централизирано управление на процесите, лесен и бърз начин за диагностика и отстраняване на неработоспособните сървъри, осигурява непрекъсната работа на системата.

Високопроизводителната и надеждна система за съхранение и управление на информацията HP StrorageWorks Enterprise Virtual Array на Hewlett-Packard позволява данните да се запомнят във виртуални дискови масиви, които предоставят максимални нива на защита.
Контролният център е оборудван със Система за архивиране и възстановяване на информацията. Модерна Cisco базирана телекомуникационна система осигурява VPN връзката на центъра с училищата, българското и международното Интернет пространство и гарантира защита от външна намеса на цялата мрежа. В центъра са инсталирани също стандартните за такъв клас помещения системи за непрекъсваемо електрозахранване и климатизация.

Архитектурата на реализираното решение дава възможност управлението на услугите на мрежата да се съсредоточи в Контролния център, където екип от специалисти извършва ежедневните дейности по наблюдение и поддръжка на инфраструктурните услуги, грижи се за своевременното обновяване на сървъри и работни станции и подпомага инсталационните екипи. Чрез софтуерни технологии може да се извършва автоматично инвентаризация на компютрите в училищата и обновяване на техния софтуер.
От центъра се поддържа активна директория за управление на всички компоненти на инфраструктурата. Конфигурацията, управлението и оптимизацията на репликационния трафик и топология на активната директория се базира на препоръките на Microsoft за подобен тип инфраструктури – Branch Office Deployment Solution, и се основава на най-добрите практики при подобни по мащаб проекти.

В процеса на инсталация на компютърните кабинети в училищата се използва технология на Microsoft, основана на концепцията за Zero Touch Installation and Provisioning, която позволява на инсталиращите екипи да извършат бързо, ефективно, с високо качество и с минимална “човешка” намеса имплементация на унифицирания модел на работните станции и сървърите, приложенията за анти-вирусна защита, за управление и наблюдение, както и други приложения. Основни компоненти на решението са SMS 2003 Server, SQL Server 2003 и OS Deployment Feature Pack.

Процесът на реализация на услугите на инфраструктурата на Националната образователна мрежа в страната се подпомага от специално разработена информационна система – портал, която предоставя параметри и информация за всяко едно училище, нужни за стартиране на инсталационния процес, за конфигуриране на маршрутизатори, сървъри, работни станции и потребители, както и за следене на инсталационния статус на компютърните кабинети в училищата.

Високата ефективност на инсталационните екипи е постигната в резултат на използването на услугата Microsoft Automated Deployment Services. Процедурата по инсталация и конфигурация на услугите е напълно автоматизирана и изисква изпълнението няколко командни файла.

 

Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на "Закон за авторското право и сродните му права". Използването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забра