Search Results

Намерени са 83 елемента

Публикации в блог (63)

 • Свободна позиция: Специалист бизнес приложения

  Водещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за Специалист бизнес приложения Дейността е свързана с анализ, проектиране, разработването и внедряване на приложни информационни системи, свързани с оптимизиране и управление на бизнес процесите при клиенти на фирмата. Отговорности: Разработване и внедряване на модули за MS Dynamics 365 CRM Конфигуриране на системите спoред клиентските нужди Поддръжка на изградени системи и създаване на нови функционалности по заявка или изискване на клиента Изготвяне на техническа документация и потребителски ръководства Провеждането на специализирани обучения на клиенти Участие в миграции и ъпгрейди на нови и съществуващи системи Осигуряване на непрекъснатост на процесите и архивиране на информацията. Изисквания: Висше образование в областта на информационните технологии или еквивалентно Добри познания в MS Dynamics 365 за локални и онлайн среди Познания по C#, JavaScript, HTML, jQuery, XML, D365 WebApi Отлична компютърна грамотност Добро владеене на английски език Комуникативност и умения за работа в екип Предимства: Предишен опит в областта на проекти свързани с разработване и внедряването на софтуерни решения за управление на бизнеса Сертификати Microsoft Certified Professional (MCP) в областта на Dynamics CRM Презентационни умения Умения за изготвяне на документация Познания в областта на финанси, счетоводство, стопанско управление, бизнес администрацията Ние предлагаме: Постоянен трудов договор Конкурентно възнаграждение Допълнителни бонуси за лични значими събития Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда Допълнително здравно осигуряване и дентална помощ Съфинансирана Мултиспорт карта Възможности за обучения и сертификация по партньорски програми Професионално развитие Aко нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати. Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на компанията. *Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

 • Бъдещето на контактните центрове

  Повишаването на качеството на обслужване е от критично значение както за привличане на нови клиенти, така и за задържане на настоящите. Парафлоу, като дългогодишен Златен партньор на Cisco с богат опит, може да съдейства за да подобрите производителността, да стимулирате ефективността и да намалите разходите във вашата организация, чрез интегриране на контактен център от ново поколение. Устойчива инвестиция, която ще повиши приходите ви още утре. Съществуват десетки възможности за персонализиране на каналите за комуникация, които дават възможност на клиентите да се свързват с вашите сътрудници по различни начини – чрез чат, текстови съобщения, социални мрежи, имейл или обаждане. Операторите виждат пълната история на разговорите и предприетите след това действия, което снижава времето за запознаване, повишава продуктивността на служителите и увеличава удовлетвореността на потребителите. Добавянето на обратна връзка в реално време и персонализирано обслужване се явяват ключ към успеха. Отворените програмни интерфейси (API) и базираните на облачни технологии микроуслуги предоставят възможност за реализиране на напълно адаптивна платформа от ново поколение за обслужване на потебители, притежаваща мащабируемост и гъвкавост, посредством интеграция със CRM и други бизнес приложения. Контактният център, изграден от Парафлоу предоставя: • Интеграция с бизнес приложения/CRM • Интегрирана комуникация по различни канали със запис и история на комуникацията • Специализирани ad-hoc маркетингови кампании • Справки и анализи • Интерактивно гласово меню за насочване на обажданията и автоматизиране на обслужването • Гласов асистент, базиран на изкуствен интелект, за извършване на действия без участие на оператор • Обслужване на различни езици Какво показват проучванията Удовлетвореност 72% от клиентите са недоволни от несистематизирания подход на операторите в контактните центрове и изискват по-добро обслужване, отношение и познаване на техните проблеми в по-големи детайли. Управление на преживяването 70% от операторите в контактните центрове твърдят, че невъзможността за проследяване на историята на клиента е сериозен проблем. Гъвкава платформа по размер на клиента 93% от операторите смятат, че технологията е от ключово значение за по-доброто и професионално обслужване. Те искат по-голям контрол, управление и интеграция с всички бизнес приложения, за да са по-успешни. Решението за контактен център, което Парафлоу изгражда за своите клиенти е платформа от корпоративен клас, но подходящо за компании от всякакъв размер, защото е напълно адаптивен, облачно базиран контактен център от ново поколение. Клиентите за нашeто решение Изграденият Център за обслужване на клиенти, използвайки собствена платформа на Парафлоу, се интегрира с ERP и CRM решенията, като по този начин контактният център автоматично разпознава клиентите при входящо обаждане. На база разпознат клиент, обаждането се насочва към група оператори, обслужващи дадения регион. При приемане на обаждането към оператора се подава информация за името на клиента, клиентския номер, кредитния лимит към момента, отворени тикети в Help Desk, приоритет на клиента, ценови нива, процент на изпълнение на таргета за оборот и следващия най-удобен час за доставка. — Ръководител на проект във Фармацевтична компания „Подкрепата и партньорството, които създадохме с екипа на Парафлоу помогна на нашия бизнес да расте." — Директор на дирекция в търговска банка от Топ 10 на България „Контактният център предостави бърз и лесен начин за справяне с обема на входящите разговори. Също така ни помогна да следим тенденциите, за да можем да прогнозираме и планираме следващите си стъпки." — ИТ системен анализатор, Финансова компания „Контактният център беше една от най-добрите инвестиции в технологично решение, което някога сме правили." - Търговски директор на компания от фармацевтичния сектор Четири причини да изберетe Контактен център от Парафлоу 1. Решение от утвърден производител Cisco, с който Парафлоу има успешно сътрудничество повече от 20 години, предлага огромно портфолио от продукти и е лидер на световния пазар. 2. Гъвкава облачна миграция Cisco Collaboration Flex Plan предлага локални, облачни и микс опции с общ UX, който ви позволява да правите миграции по удобен за вас график. 3. Единна отворена платформа Нашата отворена, гъвкава облачна архитектура позволява персонализиране и интеграция на приложения, както и безпроблемно управление и потребителско преживяване. 4. Интелигентно обслужване Решенията на Cisco Contact Center предоставят управляван от изкуствен интелект когнитивен агент и създават нов тип изживяване. Какво споделят ръководителите на контактни центрове? Cisco интервюира 700 ръководители на контактни центрове от 10 индустрии в седем държави за техните предизвикателства и успехи при управлението на контактен център. Ето някои от направените изводи и планове: 62% от компаниите планират да въведат облачен контактен център през следващите 18 месеца. 53% от контактните центрове изпращат подробни справки на мениджъра, отговорен за обслужването на клиентите. 70% наблюдават намаляване на обема на обажданията при внедряване на чатботове. По думите на Tod Famous, експерт с над 20-годишен опит, Cisco и изкуственият интелект (AI) прокарват пътя към бъдещето на Контактните центрове. Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас, като изберете най-удобния за Вас начин за връзка. Полезна информация Webex от Парафлоу: работа без граници Облачни решения от Cisco

 • Свободна позиция: Експерт бизнес приложения

  Водещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за Експерт бизнес приложения Фокус на дейността: Дейността е свързана с анализ, проектиране, разработването и внедряването на приложни информационни системи, свързани с оптимизиране и управление на бизнес процесите при клиенти на фирмата. Отговорности: Анализиране и разбиране на бизнес процесите и нуждите на клиентите Изготвяне и документиране на резултатите от извършения анализ, спрямо зададените от клиента цели и обхват Подготовка и презентиране на демо версии, както и на завършени решения Разработване и имплементиране на модули Dynamics 365 – Sales, Customer Service, Marketing, Field Service Конфигуриране на системата спрямо клиентските нужди Подготовка и участие в миграции и ъпгрейди на нови и съществуващи системи Изготвяне на техническа документация и потребителски ръководства Участие в провеждането на специализирани обучения за нуждите на клиента Оказване на методична помощ на екипите на клиента при оперативната им работа Отстраняване на възникнали по време на работа проблеми в системата Изпълнение на договорени дейности по поддръжка на изградени системи Осигуряване на непрекъснатост и архивиране на информацията, поддържаща бизнес-процеси и приложения. Изисквания: Висше техническо или икономическо образование в областта на информационните системи и технологии Добри познания в Dynamics 365, Dynamics CRM 2016/2015/2013/2011 за локални и онлайн среди Опит в миграцията на данни между различни локални и онлайн CRM среди Опит в системна интеграция на Dynamics 365 с помощта на SSIS, интегриране на Dynamics CRM с външни системи с помощта на Power Platform Integration, XrmSDK и SOAP услуги Познания за C#, JavaScript, HTML, jQuery, XML, D365 WebApi, ODATA, REST/SOAP Services Отлична компютърна грамотност Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) Умения за водене и изготвяне на документация Комуникативност и умения за работа в екип Презентационни умения Предимства: Предишен опит в областта на проекти свързани с разработване и внедряването на софтуерни решения за управление на бизнеса Наличие на един или повече сертификати: Microsoft Certified Professional (MCP) в областта на Dynamics CRM Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals Microsoft Dynamics CRM Applications, Customization & Configuration, Deployment Познания в областта на финанси, счетоводство, стопанско управление, бизнес администрация. Ние предлагаме: Постоянен трудов договор Конкурентно възнаграждение Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда Допълнително здравно осигуряване Съфинансирана Мултиспорт карта Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез вътрешно–фирмени и партньорски обучения Aко нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати. Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на фирмата. *Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

Вижте всички

Страници (20)

 • Кариери | IT for Business

  Кариера в Парафлоу Ние предлагаме чудесни възможности за начало на кариерата и отлични перспективи за професионално развитие. Независимо дали все още сте студент, завършили сте образованието си или вече имате професионален опит, ние можем да ви подкрепим при избора на подходяща позиция и да ви дадем възможност за професионална ориентация и специализация чрез програмите ни за допълнителна квалификация и обучение. Нашата компанията предлага работа за млади и отговорни хора, мотивирани да продължат обучението си, добро възнаграждение и възможност за развитие. Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете ни своето CV и мотивационно писмо на email: jobs@paraflow.bg или се свържете с нас на телефон: (+359 2) 960 42 00. Научете повече за лятната Стажантска програма на Парафлоу

 • Клиенти | IT for Business

  Клиенти Парафлоу прилага най-високи стандарти по отношение на качеството на услугите и коректност в деловите отношения. Екипът на компанията уважава изискванията на своите клиенти, старае се да изпълнява по най-удобния начин внедряванията, доставките, инсталациите и техническото обслужване, както и да посредничи между клиентите и производителите за намиране на взаимноизгодни решения. Специалистите на Парафлоу осигуряват навременни консултации, дават съвременни и най-важното - ефективни решения на поставените проблеми и задачи. Това личи и от дългия списък на нашите клиенти, с които се гордеем и имаме успешно дълготрайно сътрудничество. Научете какво казват клиентите за нас ​ ​ Финансов сектор Алианц България Алфа Банк – клон България Банка ДСК Банка Пиреос България Българо-американска кредитна банка БНБ БНП Париба - клон България и клон Унгария Бул Инс Булстрад Виена Иншурънс Груп ДЗИ Европейска банка за възстановяване и развитие (EБВР) Екуест България Емпорики Банк - България Интернешънъл Асет Банк Корпоративна Търговска банка Метлайф Обединена българска банка (ОББ) Пенсионно-осигурително дружество „ЦКБ Сила" ПроКредитБанк (България) Първа инвестиционна банка (ПИБ) Райфайзенбанк (България) Ситибанк – клон София Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София Ти Би Ай Банк | TBI Bank Ти Би Ай Лизинг Токуда Банк УниКредит Булбанк ЧПБ Тексим Публична администрация Държавен фонд Земеделие Държавна агенция „Архиви“ Електронни съобщителни мрежи и информационни системи към Министерство на транспорта, инф.технологии и съобщенията Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация" КЕВР (ДКЕВР) Комисия за Защита от Дискриминация Комисия за Регулиране на Съобщенията Министерски съвет Министерство на държавната администрация и административната реформа Министерство на здравеопазването Министерство на икономиката и енергетиката Министерство на образованието и науката Министерство на околната среда и водите Министерство на отбраната Министерство на правосъдието Министерство на транспорта Министерство на труда и социалната политика Министерство на финансите Национален Осигуреителен Институт (НОИ) Национален Статистически Институт (НСИ) Национална агенция по приходите Национална Здравноосигурителна Каса (НЗОК) Община Каварна Патентно ведомство Посолство на Италия Посолство на САЩ Посолство на Швейцария Сметна палата Публични услуги Булсатком Българска телекомуникационна компания Български пощи ДП "Ръководство въздушното движение" (РВД) Теленор Енергетика и комунални услуги Енел Марица Изток 3 Енерго-Про Мини Марица Изток Национална електрическа компания Опет/Айгаз ТЕЦ Марица Изток-2 Индустриални предприятия Актавис Аурубис България Баумит България Бизнес Парк София Благоевград БТ Дънди Прешъс Металс Крумовград Дънди Прешъс Металс Челопеч (Челопеч Майнинг) Лукойл България Лукойл Технолъджи Сервисиз България Мол София София БТ Стилмет Търговия АБВИ Абот Продъктс Алпина Балдаран Био България Евро Съплай Ериксон Кремио Мексон Нокиа Сименс Нетуъркс Порше България Радиком Си 3 Ай Европа Софарма Трейдинг Спорт Депо Хенкел България On Line Datensysteme Shire Pharmaceuticals Group Образователни институции Американски университет в България (АУБГ) Музейко Нов български университет (НБУ) Сити Юнивърсити – Правец Софийски университет "Св. Климент Охридски" Технически университет – София Университет за национална и световно стопанство (УНСС) "Училищата в България" Други Ай Си Ен (ICN) Г4С Секюър Сълушънс България Енси Контрол ЕОС Матрикс Интегрейтид Микро-Електроникс България Минпроект Самекс ЕООД / KFC Филикон 97 Шенкер Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации! Свържете се с нас

 • НА ФОКУС | IT for Business

  Бъдещето на контактните центрове Висококачествен печат с оригинални HP консумативи от Парафлоу Специално предложение за Microsoft365 Сигурност за твоя бизнес Виртуалната реалност (VR) в полза на бизнеса Webex от Парафлоу: работа без граници Qlik: Увеличете стойността на бизнеса чрез данни Everything as a Service by Paraflow Microsoft 365: всичко на едно място Управление на печата в офиса Облачни решения от Cisco HP: Принтирайте без притеснения за сигурността Реални бизнес резултати с Парафлоу и HPE SimpliVity Microsoft Teams: Работете дистанционно, без да се чувствате отдалечени Архивиране и възстановяване от Veritas HPE: отключете възможностите и ускорете успеха с композируема инфраструктура Microsoft Azure - облачни решения Управлявайте ефективно отношенията с Вашите клиенти (CRM) SharePoint - модерният мобилен интранет Печат от следващо поколение HPE: Защита на центрове за обработка и съхранение на данни DELL Technology - решения за съхранение и защита на данни Разработка на Парафлоу улеснява сегментирането на клиенти в Dynamics 365 Свободна позиция: Специалист бизнес приложения Бъдещето на контактните центрове Свободна позиция: Експерт бизнес приложения Лятна стажантска програма 2022 Висококачествен печат с оригинални HP консумативи от Парафлоу Everything as a Service - промяна на играта! Честита Баба Марта Щастлива Нова 2022 година от екипа на Парафлоу! Свободна позиция: Експерт Мрежова сигурност Свободна позиция: Оператор Гореща линия Системният интегратор Paraflow отново на върха Специално предложение за Microsoft365 Парафлоу със специална награда за активно подпомагане на дигиталното обучение Топ 5 причини да изберете облачни решения за бизнеса си Светли Великденски празници от екипа на Парафлоу Сигурност за твоя бизнес Виртуалната реалност (VR) в полза на бизнеса Парафлоу в партньорство с Palo Alto Networks, един от световните лидери при киберсигурността История с продължение Весела Коледа и една добра кауза Защо Qlik е най-ефективният инструмент за бизнеса Служителите ви пропускат важни имейли или получавате нежелана поща На 31 август стартира кандидатстването за ваучерна схема на ИКТ услуги на МСП Eкип на Парафлоу изгради система за управление на съдебните дела в Ямайка 6 причини да внедрите Business intelligence решение точно сега Webex от Парафлоу: работа без граници Qlik: Увеличете стойността на бизнеса чрез данни Everything as a Service by Paraflow Microsoft 365: всичко на едно място Управление на печата в офиса Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации! Свържете се с нас

Вижте всички