top of page
Търсене

Управлявайте ефективно отношенията с Вашите клиенти (CRM)


Бизнес решенията на Майкрософт за управление на отношенията с клиентите (CRM) ще помогнат на вашата компания да увеличи продажбите и да предостави още по-качествено обслужване на своите клиенти. С помощта на Microsoft Dynamics CRM ще взимате бизнес решения, на базата на точна и добре структурирана информация.

Microsoft Dynamics CRM е изцяло преведен на български език, а Парафлоу ще го адаптира според спецификата и нуждите на вашата компания. Microsoft Dynamics CRM се интегрира с Microsoft Office, Microsoft Dynamics за финансово управление и други бизнес системи, осигурявайки пълен поглед върху информацията за потребителите. От особено значение е, че продуктът се интегрира много лесно с Microsoft Office. Това позволява на персонала достъп до информацията от Microsoft Dynamics CRM чрез Microsoft Office Outlook, като с функциите за продажбите може да се работи он- и оф-лайн. Простото конфигуриране и лесното използване на Microsoft Dynamics CRM позволява на служителите бързо да постигнат добра продуктивност без дълго обучение. Лесните за използване модели помагат Microsoft Dynamics CRM да бъде адаптиран към бизнес спецификата на всяка компания. Microsoft Dynamics CRM обхваща бизнес процесите на цялата организация чрез набора от модулите: Продажби, Маркетинг и Услуги. Тези модули формират централизирана база данни, достъпна за всички отдели в компанията.


Софтуерни модули

Модулът Продажби осигурява устойчива система за управление на транзакциите, която автоматично проследява свързаните с продажбите дейности и приходи. Тя е центрирана около клиентски записи и включва аналитични, оперативни и общи инструменти, които могат да бъдат използвани за поддържането и усъвършенстването на връзките с клиентите. Компании, контакти и възможности за сделка могат да бъдат генерирани от записи, класифицирани като потенциални клиенти. Движението на отчетните документи e изцяло автоматизирано. В същото време, целият спектър от предишни взаимоотношения на клиента с организацията е видим през всички етапи на продажбения цикъл. По този, начин по-доброто познаване на предпочитанията на клиента може само да увеличи продажбите на допълнителни продукти (cross sale) или на добавки към вече закупения продукт (up sale).

Модулът Маркетинг позволява създаването на персонализирани маркетингови кампании, тяхното таргетиране по маркетингови списъци и провеждането им по различни канали. Резултатите от тези кампании могат да бъдат анализирани от маркетинговия отдел и да спомогнат за бъдещи успешни маркетингови решения и за постигане на максимална ефективност на маркетинговия бюджет. Възможността да се отчете колко пари са похарчени за една кампания и това да бъде свързано с фактическите приходи от нея е същността на т.нар. closed loop marketing.

Модулът Услуги включва обширен набор от възможности, които спомагат за увеличаването на ефективността на услугите и осигурява на клиентите интерактивно и персонално обслужване на най-високо ниво. Сервизното обслужване е основната функция на модула Услуги. Разписанието на услугите автоматично отчита натовареността на служителите и оборудването, за да потвърди, че разполагаемите ресурси са налице за обслужването на клиента. Календарът на услугите помага на потребителите да визуализират насрочените сервизни дейности. Те се проследяват автоматично и се задават на определени служители чрез работни потоци, състоящи се от различни етапи. Вижте видео. Справки

Информация от минали периоди може да бъде анализирана чрез различни отчети, сред които история на продажбите, ефективност на продажбите, резултати от кампании, обобщение на сервизните дейности и т.н. Гъвкавите справки помагат на мениджърите да видят накъде върви бизнеса – данни от CRM могат да бъдат лесно прехвърлени за анализ в Microsoft Excel, Microsoft SharePoint или в Oracle Business Intelligence. Технология и интеграция

Microsoft Dynamics CRM e базиран е Уеб базирано решение, разработено на Microsoft .NET технологии. Софтуерът използва многопластова SOA (Service Oriented Architecture) архитектура, състояща се от уеб-базиран клиент, конфигуриуем бизнес слой и единна база данни. Основната цел е интегрираност на данните и свързаност в реално време. Microsoft Dynamics CRM e достъпен от всеки компютър, използващ Microsoft Internet Explorer. Съвместимостта и възможността за интеграция с различни приложения води до намаляване на времето и разходите за модернизиране на организационните бизнес системи. Дизайнът на Microsoft Dynamics CRM му позволява да работи с бизнеси от всякакъв мащаб.


 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас!


0 коментара

Commentaires


bottom of page