top of page
Търсене

Архивиране и възстановяване от VeritasVeritas Technologies e световен лидер в т.нар. "магически квадрат" на Gartner за 2019 г. за решения за архивиране и възстановяване на центрове за данни. Ето някои от водещите решения на компанията, които бихме искали да представим на вашето внимание: Veritas Backup Exec


Veritas Backup Exec ™ е интегриран продукт, който защитава виртуалните и физическите среди, опростява както резервното копиране, така и аварийното възстановяване, и възстановява данни или системи от всякакъв мащаб – от отделен елемент до цял сървър. Можете да намалите престоите в дейността с несравними възможности за възстановяване, чийто двигател е технологията V-Ray – тя възстановява цели сървъри, приложения на Microsoft® от критично значение и виртуални гости на VMware® или Microsoft Hyper-V®. Нормативите за точките и сроковете на възстановяване се изпълняват лесно с интегрираното минимално, хардуерно-независимо аварийно възстановяване, „безхардуерното аварийно възстановяване“ във виртуална среда, възстановяването на приложенията и ефективното гранулярно възстановяване на отделни имейли, файлове и папки. Елиминиране на дублирането и архивирането позволяват едновременно снижаване на разходите за запаметяващи устройства и повишаване на скоростта на резервното копиране. Backup Exec осигурява централизирано управление за лесно разгръщане на резервната инфраструктура в разпределени среди и отдалечени офиси – лесно управление на физическата или виртуалната защита на сървърите с разрастването на дейността. Със своята елегантна и рационализирана административна конзола, Backup Exec улеснява ефективното управление на операциите за резервно копиране и възстановяване в цялата физическа и виртуална инфраструктура. Backup Exec ефективно осигурява разширени възможности за резервно копиране и възстановяване под VMware, Hyper-V, Windows®, Linux® и Mac®, както за прости, така и за сложни ИТ среди. Основни предимства Единно виртуално и физическо резервно копиране Можете да защитите своята виртуална инфраструктура с резервното копиране и възстановяване под VMware и Hyper-V от експертите по виртуално резервно копиране. Резервното копиране на ниво хост, чийто двигател е технологията V-Ray, интегрирано с приложните програмни интерфейси (API) на VMware Data Protection и Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS), позволява резервно копиране на цели виртуални гости и възстановяване на ниво виртуална машина, виртуален диск, приложение и файл/папка. Разширени възможности на софтуера за управление на операционни системи се поддържат както за VMware, така и за Hyper-V. Виртуализираните приложения също се поддържат – резервно копиране и възстановяване на гранулирани данни от виртуализирани приложения на Microsoft® Exchange, SharePoint®, Active Directory® и SQL Server®. Виртуалната защита с или без агент на Backup Exec осигурява гъвкавостта да изберете необходимото ниво на възможностите за възстановяване в средата на VMware или Hyper-V. Ако използвате агент, можете да правите резервни копия и да възстановявате виртуализирани приложения, както и да възстановявате файлове, папки, данни на приложения и цели виртуални машини. Ако решите да работите без агент, можете да възстановите цялата виртуална машина, с което да гарантирате защита на ниво виртуална машина. Backup Exec улеснява оптимизирането на резервното копиране под VMware и Hyper-V за постигане на подходящия баланс от бързодействие и възможност за възстановяване на виртуалните машини.

Сертифицирано от Microsoft резервно копиране и възстановяване за най-новите среди и приложения под Windows, включително Windows Server, Exchange Server, SQL Server и SharePoint.

Цялостно съхранение на дискове и ленти за виртуални и физически резервни копия, и резервни копия на приложения.

Елиминираното дублиране може да намали заеманото пространство с до 90 процента, което ще снижи разходите за запаметяващи устройства за всички физически и виртуални резервни копия, като същевременно ще осигури и по-слабо натоварване на капацитета при резервното копиране по локални (LAN) и широкомащабни (WAN) мрежи. Можете да намалите изискванията за съхранението на резервни копия, като едновременно с това осъществите целта за резервно копиране от отдалечен офис по WAN. Елиминирано дублиране по всички данни, защитени от Backup Exec, не само на парче. Освен това, елиминираното дублиране осигурява значително по-високи икономии на памет спрямо компресирането на един отделен компонент от паметта.Enterprise Vault Според Gartner, близо 70 процента от данните са дублирани и не са използвани повече от 90 дни.1 Като специалист по ИТ, сте изправени пред предизвикателството да откривате информацията от критично значение за дейността и да решавате какво да се прави с нея. Да се пази ли, или да се изтрие? Какви правила за задържане да се прилагат спрямо нея? Как да се поддържа достъпът до нея за крайните потребители и администраторите? И има ли начин всичко това да се автоматизира, без да се увеличава натоварването на инфраструктурата? Планирането, управляването и съхраняването на информацията е само част от предизвикателството. Независимо дали организацията е регулирана, или не, има все по-голяма необходимост от търсене на електронна информация по ред причини, включващи: вътрешни одити, заявки от отдел „Човешки ресурси“, контрол на нормативното съответствие и съдебни дела. Без архивирането на информацията в централно хранилище, това може да се окаже ръчен процес, който отнема време. Архивирането помага за по-инициативни и добре подготвени действия, когато става дума за търсене и eDiscovery, защото въпросът не е дали, а кога. Със своя над 10-годишен опит и като най-разпространеното решение за архивиране на пазара, Veritas Enterprise Vault™ е позволил на повече от 18 000 клиенти да съхраняват, управляват и откриват по-добре своите имейли и електронни файлове. Характеристики и ползи Архив на информацията в организацията – архивирате по-рядко използваната информация по различните източници на съдържание, включително Microsoft® Exchange и SharePoint®, IBM Lotus Domino® и файлови сървъри, за да освободите и използвате скъпите запаметяващи ресурси. Гъвкава миграция за .PST и .NSF – автоматично намиране и мигриране на съществуващите .PST и .NSF файлове в архива, което ще ви помогне да си върнете контрола върху информацията, съдържаща се в тези файлове. Централният контрол на .PST и .NSF файловете помага за рационализирането на eDiscovery и намаляването на разходите за запаметяващи устройства, периодите за резервно копиране и риска, свързан със загубата или кражбата на файлове. Безпроблемна работа за крайните потребители – лесен достъп до архивираната информация по всяко време и от всяка точка със съществуващите инструменти на потребителите (Microsoft Outlook®, Lotus Notes®, SharePoint и др.); онлайн, без връзка с мрежата или от мобилни устройства. Гъвкаво класифициране – давате възможност на крайните потребители да преместват отделни имейли в специални папки за архивиране, въз основа на параметрите, установени от организацията, или анализирате съдържанието и метаданните на имейлите в Exchange със Veritas Enterprise Vault™ Data Classification Services, за да определите автоматично стратегията за архивиране и задържане за съответното съобщение и прикачен файл. Класификационни етикети също могат да се задават, за да бъде отбелязано съобщението за контролен преглед в Veritas Enterprise Vault™ Compliance Accelerator. Тези етикети могат също така да се търсят и използват като филтри в Veritas Enterprise Vault™ Discovery Accelerator и Clearwell eDiscovery Platform от Veritas . Интуитивно електронно откриване и преглед с напътствия – подобряване на идентифицирането и прегледа на архивирано съдържание с разширено търсене, следене на дискусиите и групово маркиране и етикетиране. Съответните елементи лесно се запазват на нормативно изчакване вътре в архива. Интегрирането с Clearwell eDiscovery Platform от Veritas разширява търсенето до неархивираното съдържание и позволява по-прецизен преглед и анализ от екипите по нормативното съответствие и юридическите въпроси. Опростено инсталиране и администриране – Enterprise Vault може да заработи за минути и лесно да управлява архива всекидневно чрез помощта на интуитивен интерфейс. Ниски общи разходи за притежаване – поддържане на ефективен архив с гъвкави допълнения за внедряване (физическо или виртуално), нива за съхранението, компресиране и глобално елиминиране на дублирането. NetBackup Платформата Veritas NetBackup™ опростява и обединява защитата на информационно ориентираната организация чрез автоматизиране на модерните технологии и стандартизиране на операциите по различните приложения, платформи и виртуални и физически среди. NetBackup осигурява патентована видимост към виртуални машини и приложения по различните физически и виртуални сървъри и оптимизира потоците от данни с елиминирано дублиране за бързо и ефективно резервно копиране и възстановяване. Това означава, че организациите ще могат да защитават напълно, да съхраняват ефективно, да възстановяват навсякъде и да управляват централно по разнородни операционни системи и запаметяващ хардуер, включително дискове и ленти. Интегрираната дедупликация, управлението на репродуцирането и възстановяването на моментните снимки, и регистрираната за патентоване защита на виртуалните машини помагат на клиентите по-добре да управляват и защитават ускорения растеж на данните, да намаляват натоварването и разходите по инфраструктурата, както и времената за възстановяване, за да изпълняват най-взискателните договори за ниво на обслужване. Една обединена конзола за управление предлага следене на множество сайтове, анализи и отчитане, което позволява на клиентите да стандартизират операциите и управлението на рисковете и да внедряват най-добрите решения за възстановяване на различни нива. Използваната от фирми по цял свят Veritas NetBackup лесно се разширява, за да защити и най-големите среди под UNIX®, Microsoft® Windows® и Linux®. Платформата NetBackup включва следните продукти на Veritas : NetBackup, NetBackup Appliances, OpsCenter Analytics. Основни предимства на Veritas NetBackup • NetBackup Replication Director опростява и ускорява управлението на репродуцирането на моментните снимки и гранулираното възстановяване на ниво файл от всяко управлявано от NetBackup репродуцирано моментно копие. • NetBackup Accelerator свива обичайното времетраене на пълното резервно копиране до скоростта на инкременталните резервни копия, като намалява напрежението за постигането на целите за времетраенето и точките на възстановяване (RTO/RPO) на най-взискателните договори за ниво на обслужване. • NetBackup Search опростява и ускорява възможността за търсене в цялата среда на NetBackup и поставя резултатите на нормативно изчакване за eDiscovery и осигурява по-добър контрол върху управлението на задържането. • Operational Restore с OpsCenter позволява лесно намиране на файлове или директории на множество места от лесен за използване интерфейс с уеб браузър, което дава възможност да служителите от поддръжката на първа линия да се справят със заявките за възстановяване на крайните потребители. • Защитата на данните в облак от сървъри се разрешава лесно с безпроблемното разширение за движението и съхраняването на данни от площите на организацията към все по-големия брой доставчици на съхранение в облаци от сървъри. • NetBackup VM Intelligent Policy автоматизира и ускорява защитата по правила на нови или преместени виртуални машини, наред с превъзходното балансиране на капацитета за възможно най-добро бързодействие на виртуалните среди. • NetBackup Auto Image Replication (AIR) автоматизира и ускорява аварийното възстановяване с оптимизирано за WAN репродуциране на резервни копия с елиминирано дублиране и свързаните с тях каталожни данни от един домейн и възстановяване от друг домейн. • Пълна и опростена защита за виртуални машини – отличено с награди резервно копиране и възстановяване за среди на VMware и Microsoft Hyper-V®. • Бързо, гранулирано възстановяване на данни от приложения, както във виртуални, така и във физически среди – бързо възстановяване на файлове, имейл и други гранулирани елементи от Microsoft® Exchange, SharePoint®, Active Directory® и приложения, работещи под софтуер за управление на операционни системи, включително VMware и Hyper-V. • NetBackup Intelligent Deduplication – елиминирано дублиране навсякъде: при източника, по различни физически и виртуални машини, сървъри на носители, готови устройства NetBackup, изчислителни центрове и отдалечени офиси, оптимизирана за WAN технология за елиминирано дублиране, която лесно се внедрява и управлява. • Готови решения от един доставчик – устройствата NetBackup ускоряват внедряването и съкращават подготовката на защитата на данните и елиминираното дублиране с NetBackup. • Централизирано управление – увеличаване на ефективността с глобално управление на всички технологии за защита на данните и множество сървъри и домейни на NetBackup от едно място, една конзола за управление, един продукт. • Защита на разнородни данни – защита по разнородни операционни системи, приложения, дискови и лентови архитектури, и физически и виртуални среди. • Висока степен на адаптивност – ползите от една гъвкава, тристепенна архитектура, която се разширява заедно с потребностите на днешния разрастващ се изчислителен център. • Ефективно аварийно възстановяване – напълно автоматизирано и интегрирано възстановяване на системите с NetBackup Bare Metal™ Restore; вградено репродуциране; бързо възстановяване P2P, P2V, V2P и V2V; и външно управление на ленти. • Цялостна сигурност на данните – гъвкави технологии на шифроване за максимална сигурност на данните в движение или на носителите. Защита на различни нива и централно управление. Защита с клиенти NetBackup осигурява прост, но изчерпателен набор от нови клиенти и агенти за оптимизиране на показателите и ефективността на средата за резервно копиране и възстановяване. Тези клиенти осигуряват скоростно резервно копиране и възстановяване онлайн на бази данни и приложения от критично значение за дейността; позволяват изпълнението на операции за резервно копиране и възстановяване в мрежи от запаметяващи устройства; и осигуряват високи нива на сигурност на данните и пълно възстановяване на ниво система. Организациите могат да управляват централно всички аспекти на операциите за резервно копиране и възстановяване от интуитивен графичен потребителски интерфейс (GUI), позволяващ установяването на последователни правила за защитата на данните в цялата организация, независимо от броя и вида на инсталираните клиенти. Защита на приложенията За да не допуснат прекалено силна или твърде слаба защита на своите приложения от критично значение за дейността, организациите трябва да създадат стратегия за защита на нива. Платформата NetBackup осигурява разнообразни технологии, помагащи при изготвянето на стратегия за защита на нива, която е едновременно надеждна и икономична. Някои от най-важните моменти: • Пълни резервни копия се правят за времето, необходимо за инкрементално резервно копиране – справяне с трудността да се копират стотици милиони файлове или да се правят хиляди резервни копия едновременно, като всички започват да запълват или да излизат извън насрочените периоди за резервно копиране. В някои среди периодите за резервно копиране изчезват окончателно. С едно единствено щракване от обединената конзола за управление на NetBackup, NetBackup Accelerator може да извърши пълно резервно копиране със скоростта и разходите за инкрементално копиране, без да прави компромиси с бързото възстановяване, присъщо на пълните резервни копия. Това може да помогне при изпълнението на по-взискателните договори за ниво на обслужване (SLA) за резервно копиране и възстановяване. • Интегриране на моментните снимки и репродуцирането – за по-взискателната защита, NetBackup се интегрира с най-различни методи за моментни снимки с дискови масиви и софтуер, включително резервно копиране и моментално възстановяване извън хоста. NetBackup Replication Director интегрира пълния контрол за управлението и възстановяването на репродуцирането на моментни снимки, като опростява възстановяването на отделни файлове от моментно копие без необходимост да се монтира цялото му изображение. Моментните снимки и репродукциите вече се управляват от същия интерфейс за правилата, каталога и графиците на NetBackup като лентовите и всички други видове поточни резервни копия. • Агенти за приложения и бази данни – за защитата на приложения и бази данни от критично значение за дейността, NetBackup осигурява разпознаващи приложенията агенти, които позволяват резервно копиране без изключване/онлайн, конфигуриране със съветници и поддръжка за специфични за приложенията инструменти като Oracle® Recovery Manager (RMAN). • Бързо отдалечено репродуциране и аварийно възстановяване – за оптимизиране на ефективността на аварийното възстановяване, NetBackup AIR може автоматично да управлява репродуцирането на изображение на резервно копие с елиминирано дублиране по WAN от един главен сървърен домейн на NetBackup на друг. Изображенията на резервните копия са достъпни за незабавно възстановяване от всеки домейн или глобална точка с минимално отражение върху заеманата памет или капацитета на връзката. Сигурност на данните NetBackup осигурява гъвкави технологии за защита на данните, включително контрол на достъпа и удостоверяването и методи за шифроване на дискове и ленти. Някои от най-важните моменти: • Шифроване при източника/клиента за най-високо ниво на сигурност, тъй като данните са защитени в движение и на носителите. • Media Server Encryption Option осигурява повече гъвкавост за резервно копиране на лента, като се възползва от възможностите на сървъра на носители NetBackup, с което избягва отражението върху бързодействието на клиентите. • Централизирана и интегрирана услуга за управление на ключове за шифровани лентови устройства.

 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас, като изберете най-удобния за Вас начин за връзка.


#Veritas #NetBackup

0 коментара

Comments


bottom of page