top of page
Търсене

Свободна позиция: Специалист бизнес приложения


Водещата българска ИТ компания Парафлоу обявява СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ за


Специалист бизнес приложения


Дейността е свързана с анализ, проектиране, разработването и внедряване на приложни информационни системи, свързани с оптимизиране и управление на бизнес процесите при клиенти на фирмата.


Отговорности:

 • Разработване и внедряване на модули за MS Dynamics 365 CRM

 • Конфигуриране на системите спoред клиентските нужди

 • Поддръжка на изградени системи и създаване на нови функционалности по заявка или изискване на клиента

 • Изготвяне на техническа документация и потребителски ръководства

 • Провеждането на специализирани обучения на клиенти

 • Участие в миграции и ъпгрейди на нови и съществуващи системи

 • Осигуряване на непрекъснатост на процесите и архивиране на информацията.


Изисквания:

 • Висше образование в областта на информационните технологии или еквивалентно

 • Добри познания в MS Dynamics 365 за локални и онлайн среди

 • Познания по C#, JavaScript, HTML, jQuery, XML, D365 WebApi

 • Отлична компютърна грамотност

 • Добро владеене на английски език

 • Комуникативност и умения за работа в екип


Предимства:

 • Предишен опит в областта на проекти свързани с разработване и внедряването на софтуерни решения за управление на бизнеса

 • Сертификати Microsoft Certified Professional (MCP) в областта на Dynamics CRM

 • Презентационни умения

 • Умения за изготвяне на документация

 • Познания в областта на финанси, счетоводство, стопанско управление, бизнес администрацията


Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор

 • Конкурентно възнаграждение

 • Допълнителни бонуси за лични значими събития

 • Отлични условия на труд, здравословна и безопасна среда

 • Допълнително здравно осигуряване и дентална помощ

 • Съфинансирана Мултиспорт карта

 • Възможности за обучения и сертификация по партньорски програми

 • Професионално развитие


Aко нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.


Допуска се за профила на позицията да кандидатстват студенти без професионален опит, завършили трети курс, в рамките на стажантската програма на компанията.


*Предоставянето на лични данни е доброволно. Тяхното събиране, обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни, само за целите на подбора.

0 коментара

Comments


bottom of page