top of page
Търсене

HPE: отключете възможностите и ускорете успеха с композируема инфраструктураHPE Synergy за ИТ инфраструктура и управление на данни


Композируемата инфраструктура (Composable Infrastructure) отразява визията на НРЕ, свързана с т.нар. ИКОНОМИКА НА ИДЕИТЕ, която подпомага процеса на трансформация на ИТ организациите в стремежа им да бъдат изцяло насочени към нуждите на съвременния бизнес.  Крайната цел е бизнес процесите да придобият по-голяма гъвкавост, да бъдат устойчиви и достатъчно бързи.

HPE Synergy е първата платформа създадена от нула до композируема инфраструктура, единна обща инфраструктура, която редуцира комплексния характер на ИТ и бизнес операциите и способства за ускоряване на процесите, свързани с разработване на нови приложения и услуги. Това е материализирания израз на идеята на НРЕ за икономика на идеите. 


Ерата на композируемите инфраструктури е пред нас. Тя е насочена към хората с напредничаво технологично мислене и лидерите с визия как да превърнат ИТ функциите в двигател и мотиватор на бизнеса.


ПОЛЗИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС


Независимост: HPE Synergy позволява всяка услуга или приложение да се възползва от единна инфраструктура, гарантираща във всеки един момент възможност за добавяне на изчислителна мощ, пространство за данни или комуникационен капацитет. По-бързо развитие: Ускорявате приложенията и предоставяте услуги чрез един интерфейс, който съставя логически инфраструктури с почти незабавна скорост. По-ефикасна работа: Намалявате оперативните дейности и разходи. Увеличаване на стойността: Увеличавате производителността и контрола в центъра за данни чрез интегриране и автоматизиране на инфраструктурните операции и приложения чрез унифициран API (приложно-програмни интерфейси).


Светът на информационните технологии е поставен в условия на фундаментална промяна как да прави бизнес. Облачните решения стават повсеместни, виртуализацията става задължителна норма и освен това обезпечава нуждата от повече и по-големи натоваравания. Бизнесът започва да става повече технологично самоосъзнат отпреди десетилетия назад във времето. Този нов пример, познат към настоящия момент като икономика на идеите изисква различен начин на мислене и различна инфраструктура. Това e и резултат от редица налагащи се критични тенденции като:

  • Динамичен растеж

  • Повишена доходност

  • Повишeна продуктивност

  • Разширяване на иновативността

  • По-голяма устойчивост 

  • Подобрен опит на потребителите

  • Намаляване на рисковете.


Като следваме предизвикателствата на икономиката на идеите се срещаме с необходимостта от цялостно преосмисляне на ИТ. Ключов път за постигане на целите на икономиката на идеите е трансформацията на технологичната среда в посока към композируема инфраструктура. Композитната инфраструктура подпомага организациите в стремежа им да достигнат важните показатели, които са свързани с инфраструктурата или са трудно достижими или дори невъзможни за постигане чрез посредствените традиционни средства като:


- Бързо предоставяне на технически средства с лесно постижима гъвкавост, скалируемост и обновяване - Възможност за изпълнение на задачите върху физическа и/или вируална среда, както и в контейнер - Обезпечаване на изпълнението на всякакви задачи, от които бизнесът зависи без грижа за инфраструктурните ресурси или съвместимости - Сигурност, че инфраструктурата е в състояние да гарантира такова ниво на услугите, че бизнесът наистина да бъде в бизнеса.


По всяко време инфраструктурата би трябвало да бъде в готовност при нужда и поискване и да бъде в услуга на този, който я използва. Икономиката на идеите налага информационните технологии да бъдат част от производството на продукти и услуги, като гарантират бърза иновация за всяка компания. Информационните технологии трябва да гарантират на бизнеса добра работоспособност, за да останат конкурентноспособни. Въпреки, че много производители на хипервайзори може да са на друго мнение, немалко предприятия използват физическа инфраструктура за приложенията си или ползват приложения, които не са виртуализирани и работят върху физически сървър. От своя страна множество хиреконвергентни системи поддръжат само виртуални среди и не предоставят възможност отделни проложения да се стартират върху физически машини.


Двата подхода за работа на прилжения – върху физическа инфраструктура и във виртуална среда са фундмент, който трябва да бъде поддържан от съвременните центрове за данни. Към днешна дата контейнерите са нововъзникваща технология с много голям потенциал, която предоставя редица изключителни ползи за определени видове задачи. 


Всички тези неща могат да бъдат изпълнени едновременно с подходящия тип инфраструктура. Композируема инфраструктура ще ви осигури нужната мощ за всяко приложение и подходящото ниво на обслужване, като част от архитектурата. Нивата на обслужване – без значение къде са разгърнати приложенията и услугите – са критични с изключение на случаите, когато на някое приложение е определена ниска степен на критичност. Нивата на обслужване на композируема инфраструктура са определени, предвид обезпечаването на потребителите с ресурси от гъвкави (fluid pools) ресурсни съвкупности, съставени от изчислителни модули, запаметяващи устройства и мрежови ресурси.


Различните приложения изискват различна комбинация от тези ресурси. Някои може да се нуждаят от изключително производителен дисков капацитет, докато други може да работят с нископроизводителен дисков капацитет. За да бъдe предоставена подходяща инфраструктура на всяко приложение и да функционира оптимално се налага нуждата съответното ниво на обслужване да бъде осигурено за всяко приложение. Това позволява информационните технологии да се трансформират към модел на управление на ресурсите от тип „при необходимост“. Само в изключителни случаи се налага намесата на ИТ - ново приложение надхвърля зададения обем на средата.


HPE Synergy поддържа изчислителни модули с две и четири гнезда, което предоставя ефективност, възможност за мащабиране, оптимизация на плътността, лесно съхранение и гъвкаво конфигуриране, необходими за разнообразни работни задачи, включително обработка за целите на бизнеса, IT инфраструктура, уеб инфраструктура, сътрудничества и изчисления с голяма ефективност.  

Изчислителният модул HPE Synergy 480 Gen9 осигурява отличен капацитет, ефикасност и гъвкавост във форма с намалена наполовина височина и две гнезда, за да поддържа най-взискателните работни задачи. Захранван от най-новите процесори E5-2600 v4 на Intel®, оборудван с HPE DDR4 SmartMemory с до 1,5 ТБ, гъвкави опции за контролера за съхранение, три конектора I/O и проектиран да предоставя гъвкав изчислителен капацитет в подлежаща на композиране инфраструктура, изчислителният модул HPE Synergy 480 Gen9 е идеалната платформа за изпълнение на общи работни задачи сега и в бъдеще.  

Изчислителният модул HPE Synergy 620 Gen9 е подлежаща на композиране опция за изчисление с 2 гнезда, която представлява компонент от решаващо значение за всяка компания и е проектирана да изпълнява нуждите на почти всеки корпоративен IT отдел и работна задача. Изчислителният модул x86 с процесори Intel® Xeon® е идеален за финансови, застрахователни, здравни, производствени и търговски дружества, които се нуждаят от отлични нива на достъпност, многофункционалност и ефективност в реално време.

Изчислителният модул HPE Synergy 680 Gen9 е подлежаща на композиране опция за изчисление с 4 гнезда, която представлява компонент от решаващо значение за всяка компания и е проектирана да изпълнява нуждите на почти всеки корпоративен IT отдел и работна задача. Изчислителният модул x86 с процесори Intel® Xeon® е идеален за финансови, застрахователни, здравни, производствени и търговски дружества, които се нуждаят от отлични нива на достъпност, многофункционалност и ефективност в реално време.


 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас, като изберете най-удобния за Вас начин за връзка.


#HPE #HPESynergy #ComposableInfrastructure


0 коментара

Comments


bottom of page