top of page
Търсене

Реални бизнес резултати с Парафлоу и HPE SimpliVity
ИТ лидерите са в непрекъсната борба за постигане на гъвкавост и икономически показатели, характерни за облачните технологии върху локалните ресурси. Не малко усилия са насочени за повишаване и на контрола и управлението им.

HPE SimpliVity 380 предоставя хиперконвергирано решение, намерило място в някои от най-ефективните и гъвкави центрове за данни в света. То заема лидерска пазарна позиция и притежава висока потребителска оценка за удовлетвореност. Това се дължи на факта, че HPE SimpliVity 380 позволява в значителна степен да се опрости ИТ средата, благодарение на съчетанието на всички компоненти на инфраструктурата в едно, съвместно с усъвършенстване на услугите, свързани с данните на компаниите, използвани за високо натоварени виртуални работни среди.

Платформата HPE SimpliVity 380 е нова за пазара и в основата и е HPE ProLiant DL380 Gen10. Сървърът се явява в ролята на компактен, мащабируем 2U градивен елемент за монтаж в сървърен шкаф (рак), който комбинира в едно процесорни ресурси, хранилище за данни и мрежови услуги, свързани с мрежата от хранилища за данни. HPE SimpliVity 380 предоставя пълен набор от разширени функции, които позволяват драстични подобрения на ефективността, управлението, защитата и производителността на високо натоварени виртуалирани работни среди. И всичко това се постига само за части от разходите за днешния традиционен стек на ИТ инфраструктурата.

Икономии


HPE SimpliVity 380 осезаемо спомага  за постигане на икономии на средства. Платформата асимилира в себе си от 8 до 12 основни функции на центъра за данни, между които:

 • хипервайзор,

 • процесорни ресурси,

 • хранилище на данни,

 • комутация на мрежата между хранилищата за данни на различните модули,

 • архивиране,

 • репликация,

 • шлюз към облака,

 • кеширане,

 • WAN оптимизация,

 • дедупликация в реално време и др.

Платформата осигурява производителност, надеждност, достъпност, сигурност, ефективност, архивиране и възстановяване след бедствие, които предприятията очакват в напълно интегрирана и лесна за инсталиране система. Освен това, решението HPE SimpliVity консолидира всички описани по горе функционалности в един блок x86, който се мащабира с допълнителни възли, в резултат на което се постига до три пъти редуциране на тоталната цена на притежание.

Локална ИТ инфраструктура с икономически показатели присъщи на облака


Днес компаниите търсят гъвкавост, еластичност и достъпност, предоставяни от облачните решения. ИТ организациите също искат ефективност, надеждност и гъвкавост от локалната ИТ инфраструктура. HPE SimpliVity 380 доставя и двете. Независими проучвания показват, че експлоатирането на виртуални машини в HPE SimpliVity хиперконвергирана инфраструктура е 22% до 49% по-евтино, отколкото управлението им в подобна среда на Amazon Web Services, като се вземат предвид общите разходи за период от три години.

Характеристики и ползи:

Напълно интегрирана система - Комбинира x86 ресурси, хранилище за данни и мрежа от хранилища в единна свръхконвергирана система. Опростява управлението и осигурява отлична ефективност на разходите и гъвкавост с повишена визуализация и контрол.

Пикова и предвидима производителност - предлаганото решение е all-flash и осигурява предвидима и линейна производителност при много високи скорости с намалена латентност. Хардуерно подпомогнатата in-line дедупликация, компресията и оптимизацията допринасят за минимизиране на I/O операции и мрежовия трафик, подобряват производителността при постигане на добра ефективност на използване на хранилищата за данни и на канала за връзка.

Разширяемост и мащабиране - лесно разширяване или свиване на конфигурациите на възлите според промяната на конкретните нужди. Всеки възел поддържа голям брой напълно защитени виртуални машини (VM), свързани с набор от мрежови връзки между възлите както локално, така и между отдалечени точки, управлявани като едно цяло.

Централизиране и мобилност на VM - платформата позволява всички действия по конфигуриране, управление и наблюдение да бъдат реализирани посредством политики, като управлението е на ниво виртуална машина. Благодарение на глобалното унифицирано управление на локални и отдалечени възли, както и интеграция с различни системи за администриране се постига оптимизация на оперативните разходи и се подобрява гъвкавостта.

Драстично намаляване на тоталната цена на продобиване – внедряването на решение с HPE SimpliVity 380 драстично намалява необходимостта от закупуване на множество дискретни компоненти, оптимизира капацитета за съхранение на данни с гарантирана ефективност в съотношение 10: 1 и предотвратява презапасяването с ресурс. Този подход гарантира необходимата производителност и капацитет на хранилищата като добавя функционалност „разширяване при поискване“.

Опростяване на ИТ - проблемът за сложността на ИТ инфраструктурате е причинен от остарелите архитектури за обработка на данните, които са неподходящи за съвременни виртуализирани и интегрирани в облака приложения. Виртуализиционният контролер OmniStack обезпечава HPE SimpliVity свръхконвергирана инфраструктура и OmniStack Accelerator Card.


Опростяване на ИТ - проблемът със сложността на ИТ инфраструктурата включва остарели архитектури за обработка на данните, които са неподходящи за съвременни виртуализирани и интегрирани в облака приложения. Виртуализиционният контролер OmniStack обезпечава HPE SimpliVity свръхконвергирана инфраструктура и OmniStack Accelerator Card. Технологията на HPE SimpliVity, заедно с платформата за виртуализация на данни OmniStack, предоставя три изключително важни иновации.


 1. Гарантирана ефективност на данните: само HPE SimpliVity хиперконвергирана инфраструктурата дедуплицира, компресира и помага за оптимизиране на всички данни в глобален план, като подобрява производителността и гарантира 90% спестяване на капацитет за съхранение и архивиране.

 2. Вградена гъвкавост и защита на данните: Само HPE SimpliVity осигурява гъвкава свръхконвергирана инфраструктурна платформа с вградена функционалност за архивиране и репликация, които помагат елиминиране на използването на традиционни решения.

 3. Глобално управление и мобилност на VM: Само HPE SimpliVity предоставя управление чрез политики, VM-базирано с цел да опрости ежедневните оперативни действия и да даде възможност за мобилност на данните като увеличи производителността.

 4. Сигурност : HPE Secure Encryption - криптиране на данните по целият им път (DARE - data-encryption-at-rest) с локален и отдалечен / централен ключ. Така се гарантира сигурност на чувствителните данни и съответствие с разпоредби като HIPAA и Sarbanes-Oxley.

 5. Производителност: Нови мащабируеми процесори Intel® Xeon®, които осигуряват с до 71% по-бърза обработка на транзакциите благодарение на увеличената производителност спрямо предишното поколение. Пропускната способност на паметта нараства до 66%, благодарение на HPE SmartMemory технологията, което е предпоставка за повишаване на ефективността на приложенията, които интензивно я използват. Повишената скорост и увеличената производитеност повишават ефективността и спосбстват за увеличаване на времето за работа без прекъсване на HPE Smart Array Gen10 RAID контролера. Сървърът HPE ProLiant DL380 е най-продаваният сървър в света, според CQ1'16 IDC

Архитектура на модерните данни

Съвременните ИТ лидери са изправени пред дилема. Разходите и сложността на традиционните ИТ оставя малко ресурси, за да се съсредоточи върху проектите за трансформация и внедряване на иновации - да не говорим за защитата на околната среда. И докато публичният облак обещава по-голяма скорост и гъвкавост, то не е приложим принципът „всичко в облака“ за критични бизнес задачи където изпълнението, защитата, поверителността и контрол са от първостепенно значение.


Защитете вашата виртуализирана инфраструктура и увеличете мощта ѝ

Ако целите да съчетаете гъвкавостта и икономическите показатели на облака с ефективността за бизнеса и да постигнете желаното ниво на защита, отговорът е HPE SimpliVity 380.

Тази предварително фабрично интегрирана all-flash свръхконвергирана платформа с грануларна блок структура на базата на най-продавания в света сървър HPE ProLiant DL380 драстично опростява IT.

В допълнение към средната и голяма all-flash конфигурации, HPE предефинира високодостъпни инфраструктурни предложения изключително подходящи за малки и средни предприятия и отдалечени клонове. Тези решения се предлагат с 20% по-ниска цена на всички флаш памети, два пъти по-висока ефективност и наполовината по-малка латентност от водещи конкурентни предложения, плюс вградената възможност за архивиране и възстановяване на данни - всичко това на много атрактивна цена.С HPE SimpliVity 380 постигате:


 • - намаляване на риска от загубата на данни и риска от срив с вградените в платформата най-високи нива на гъвкавост, устойчивост, функции за архивиране и възстановяване при бедствие (DR).

 • - опростяване и ускоряване на DR процесите, като се осигурява защита на VM в началните и второстепенни сайтове с интегриран и автоматизиран HPE SimpliVity RapidDR

 • - бързо възстановяване от архив и архивиране – гарантирано средно време за архивиране или възстановяване на 1 TB VM под 60 секунди.

 • - 10 пъти намаление на броя на устройствата в центъра за данни при внедряване на HPE SimpliVity.

 • - с 2.8X намаление на тоталнлите разходи за придобиване в сравнение с традиционните IT и до 2х в сравнение с публичния облак.

 • - до 10 пъти гарантирано намаление на използвания капацитет за съхранение на данни между първичното и архивното хранилище с използването на неперкъснатото дедуплициране и компресия.

 • - оптимизирате времето за непрекъсната работа в комбинация с услугите HPE Pointnext за поддръжка на цялото решение, а разходите чрез услугата HPE FlexCapacity – модел за заплащане на база използван ресурс (pay-per-use).

 • - поддръжка на виртуализация на графична среда от висок клас с графични процесори NVIDIA®.


Започнете да правите нововъведения сега! Няма нужда да чакате. Свържете се с нас, за да разберете как можете да започнете и да се възползвате от предимствата на хиперконвергенцията.


 

Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации. Свържете се с нас!


Comentários


bottom of page