top of page
Търсене

Николай Аврамов: За успешно внедряване са необходими ясни процеси и ясна визия

интервю за списание CIO, БългарияНиколай Аврамов е управител и един от основателите на „Парафлоу Комуникейшънс“. Той е сред най-опитните и ерудирани ИТ консултанти в България. Учил е в Санкт-Петербургския държавен електротехнически университет "ЛЕТИ" и е специализирал в Университета в Манчестър, Великобритания. Защитил е докторска дисертация в Института по математика на БАН на тема "Проектиране на мултипроцесорни системи“. Отскоро е член на УС на БАИТ.


Г-н Аврамов, какви са тенденциите на пазара на бизнес софтуер у нас?


От близо 6 години Парафлоу работи в областта на ERP, CRM и BI системите, предлагайки основни тематични решения. Бих казал, че тези три области в България са доста силно подценявани, особено сред малките и средни предприятия. На пазара определено все още липсват знания за подобни системи.

Широкоразпространени сред малките и средните предприятия у нас са главно системи за счетоводното отчитане, основно български разработки. Едно по-сериозно развитие в областта на бизнес софтуера обаче изисква по-сериозно планиране вътре в самото предприятие – а за да може то да го направи, трябва бизнес процесите да са ясни и да са формализирани. Затова една от предпоставките е сертификация по ISO 9001 или други вътрешни документи, които предприятието е подготвило и те се ползват ежедневно. Без формално описание няма как да се направи автоматизация. Но в по-малките предприятия такова описание липсва, тъй като дейността там се развива интуитивно.

Внедряването на вертикални решения, разработени не за българския пазар, също е рисково, защото съществува разлика между дефинираните в тях бизнес процеси и местните практики, както и в законодателните изисквания. Налице е също съпротива от страна на потребителите, които не желаят да сменят начина си на работа. А когато се внедрява процес, който е чужд, съпротивата е още по-голяма.

Особено що се отнася до производството, очакването чуждо ноу-хау да бъде привнесено в предприятието чрез внедряване на ERP е доста труден и сложен процес. ERP на практика е една сложна система и тя е по силите на по-големите предприятия.

BI остава доста актуална тема. Какви подобни решения предлагате?

Една BI система може да даде поглед върху дейността на дадена компания от по-различна гледна точка, като обобщи събираните данни. Няма как един мениджър да обхване информацията в 150 таблици на Excel например и да ползва тази информация лесно и удобно. Така че в това отношение BI дава много добри резултати.

В BI областта ние сме ориентирани към предлагане на системи на ниво среден мениджмънт и насочени към различни отдели и мениджъри в дадена компания, без да имаме за цел да правим BI за цялата дейност и цялото предприятие, което е едно по-тежко решение. Благодарение на това системите, които предлагаме, не са скъпи, имплементацията им е по-бърза и резултатите могат да са налице за месец, дори и по-кратко. С тези срокове на внедряване клиентите виждат резултатите много бързо. При това работата е интерактивна, т.е. изискванията към системата влизат в процеса на внедряване, така че крайният резултат е решение по мярка. Това са решения, ориентирани към конкретен потребител, за конкретна дейност, а не “решения по калъп”.

В допълнение внедряването е сравнително лесно, ползват се готови данни, като не е необходимо да се генерират нови такива, и единственото, което трябва да се направи, е да се разберат нуждите на предприятието и на мениджмънта, каква информация е необходима и как тя трябва да бъде поднесена. Това не са скъпи системи и са по силите на малките предприятия.

Бих искал да обърна внимание на факта, че често с BI се спекулира. Причината е, че съществуват различни нива на BI, т.е. анализ на данните в определена област, по определен начин и за нуждите на определен мениджмънт.


Какви са факторите, определящи едно успешно внедряване на система за управление на бизнеса?

Първо, готовност на предприятието да внедрява автоматизация – т.е. да има ясни процеси и ясна визия. Второ, да се определи точно обхватът на това внедряване. Не е възможно с едно внедряване да се решат всички проблеми. Трето, ако предприятието има други работещи информационни системи, трябва да се осигури интерфейсът към тях и той трябва да е добър. Необходимо е да се осигури еднократното въвеждане на информация от потребителите. И не на последно място, важна е визията на персонала, който ще потребява тази система.

Когато се внедрява система за управление на бизнеса, ръководството е това, което трябва да застане зад системата и да я наложи.


Бихте ли посочили примери за ваши внедрявания?

Реализирали сме ERP внедрявания в дистрибуторски фирми, където документооборотът е голям и където трябва бързо и гъвкаво да се работи с различни методи на ценообразуване, промоции, да се следят стриктно плащанията. В момента тече внедряване на ERP система за производствено предприятие, работещо в областта на строителството.

Имаме също така редица успешни CRM имплементации в банкови и финансови институции, включително НАП. Относно CRM пазара обаче тепърва предстои разбиране на необходимостта от тези системи. За разлика от ERP системите, където хората знаят за какво става дума и какви резултати да очакват, в CRM сегмента нещата са по-назад.


През 2009-2010 г. се наблюдаваше засилен интерес за подобни внедрявания от страна на по-големи компании у нас, но той сякаш позатихна. Една причина за това е фактът, че дадено CRM решение е насочено по-скоро към компании с голям брой клиенти, каквито в България не са толкова много. Сега обаче отново се наблюдава увеличаване на интереса, защото компаниите вече реално виждат необходимостта от внедряване и използване на CRM системи. Тук имам предвид основно телеком сектора, финансовия сектор, компании с голям брой клиенти.

Относно BI системите имаме внедрявания в предприятия от всякакъв ранг, като започнем от внедряване в Български пощи и стигнем до редица фирми, свързани с производство и търговия. Чрез тези внедрявания се решават проблемите, които са належащи за дадено направление на дейността и дадено ниво на управление в съответните предприятия.


Удачни ли са облачните бизнес софтуер решения за малки компании?

Определено да. Това е пътят да се спестят пари. Днес, в сравнение с близкото минало, клиентите са по-сколонни да приемат подобни решения и дори ги търсят, защото смятат, че това е начинът технологията да стигне до тях. Българските компании обаче, в сравнение с чуждите, са по-малко склонни да използват облачни технологии, като основното, което ги спира, е притеснението за техните данни. То обаче е неоправдано. Техните данни едва ли са по-защитени при тях, отколкото при доставчика, където е осигурена информационна, физическа и всякакъв друг вид сигурност.

От есента на миналата година ние пуснахме на пазара мобилно решение, което работи върху стандартна Android среда и позволява извършване на директни продажби на място и мърчандайзинг в реално време чрез връзка към съществуващата ERP система на компанията, осигурена посредством наше облачно решение. Приложението, наречено Sales Raider, може да се изтегли като приложение от Google и да се ползва към всяка ERP система, като за целта е необходима само интеграция с ERP решението на клиента. На практика то е съвместимо с всички налични ERP системи. Регистрираме сериозен интерес към него и вече имаме внедрявания в търговски компании.


Какви ще бъдат тенденциите в областта на бизнес софтуера за 2015 г. според Вас?

През тази година определено наблюдаваме засилен интерес. Очакваме внедрявания на ERP системи в средни предприятия, CRM в по-големи организации и във всички тях – внедрявания на BI решения. За момента наблюдаваме раздвижване на пазара, но повече като интерес, отколкото като реални внедрявания.


През настоящата година планирате ли нови партньорства, или ще развивате досегашните?


В областта, за която говорим, ние си партнираме с Microsoft, Qlik, Cisco и HP. За нас представлява интерес не толкова да добавим нови производители, колкото да сме по-ефективни в технологиите, които предлагат нашите настоящи партньори. Така че ще се насочим към задълбочаване предлагането на решения на тези производители. Там виждаме доста сериозен клиентски потенциал.

Основният ни клиентски фокус, както и досега, остава финансовият сектор, телеком секторът, търговията на дребно и едро, както и производството. Целим и компании, които са едновременно и производствени, и търговски и при тях могат да се реализират интегрирани решения – ERP за производствената част и CRM - за търговската. Така би се автоматизирал целият цикъл – от доставката на суровини до продажбите и перспективите за продажби в бъдеще. 


Интервюто взе Виктория Лазова

0 коментара

Comments


bottom of page