top of page
Търсене

Властелинът на печата

или как ефективно да управляваме печатащата среда в офиса

Както при всеки друг технологичен инструмент, принтерите и мултифункционалните устройства трябва да улесняват живота и работата ни. За жалост, в много организации печатането е източник на стрес и разпиляване на средства. Мастилото и тонерът непрекъснато свършват, разходите за хартия и електричество се натрупват и всеки отдел често купува собственото си оборудване. Така се стига до разочаровани и много често ядосани служители, търсещи помощ от ИТ специалистите, от които се очаква по най-бързия начин да отстранят проблемите на десетки различни устройства, в зависимост от големината на компанията.


Това е причината все повече организации да се обръщат към доставчици на управлявани печатни услуги (MPS) като Парафлоу, партньор на световния лидер в тази област - HP Inc. Работата с доставчик на услуги помага на организациите да намалят разходите, да оптимизират натоварването на отделните устройства, да увеличат производителността и да повишат сигурността при печат.

Според последните прогнози на IDC FutureScape*,

45% ще бъдат доставките на офис печат, като част от договор за Print-as-a-Service (MPS) до 2021 г.

За да се гарантира най-високо ниво на сигурност и ефективност, за бизнеса е важно да има експерти, които да следят принтерите, копирните машини и свързаното с тях оборудване в офиса и съответно да извършват необходимите подобрения и ремонти, когато това е необходимо. Нито едно устройство не е имунизирано срещу заплаха от проникване, включително периферните устройства. На потребителите на тези услуги се предлагат автоматични настройки, 24-часова поддръжка и непрекъсваемост на работните процеси.


7 ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА от използването на MPS услуги1. Не купувате оборудване, а го използвате под наем. Това дава възможност винаги да разполагате с нови устройства, без да е необходимо в офиса да залежава стара техника.

2. Плащате само за това, което използвате. Green Print е приложим за различни по големина и по бизнес ориентация организации, като първоначалната инвестиция е малка. В допълнение, клиентите по всяко време могат да разчитат на сервизния център на Парафлоу, който е оборудван с най-модерните технологични средства и разполага със сертифицирани специалисти за диагностика, отстраняване на повреди и профилактика.

3. Точно разпределяне на разходите - решението на HP и Парафлоу предоставя възможност за отчет на разходите по различни параметри, които могат да се отнасят както за отделни потребители, така и за цели отдели.

4. Сигурност и поверителност - решението на Парафлоу дава възможност документите за печат да се съхраняват на защитен сървър. Документите няма да се отпечатат, докато не се идентифицира потребителят, който има права да печата на избраното устройство.

5. Ефективност на устройствата – позволява да се дефинират правила и политики за печат. Има възможност да се дефинира кой потребител на кои устройства има право да печата и кои потребители могат да печатат в цвят. Решението позволява автоматично да се изтрият, задържат или пренасочат задачи за печат към най-подходящото за случая мултифункционално устройство в мрежата.

6. По-малко ИТ поддръжка - благодарение на централизираната среда за управление и наблюдение, може изключително бързо и ефективно да се решават възникнали проблеми. Централизираното администриране на офис оборудването предоставя ясен поглед върху състоянието на всяко едно устройство. Това води до подобрение на нивото на обслужване и намалява обажданията до сервизния център, свързани с печата.

7. Справки – има възможност за изготвяне на кратък, детайлен или общ доклад за дейността на определени потребители, отдели или устройства. С тези справки лесно може да се оцени кой потребител печата най-много, кое от устройствата е най-натоварено и къде обикновено се появяват проблеми. Получава се ясна представа за копирането и печата, и се елиминира използването на неефективни устройства.

Управлението на печата е една от крачките към БЪДЕЩЕТО, което ще наложи все по-голяма съвместимост на системите – таблети, компютри, принтери… Все по-малко да притежаваме и все повече да плащаме само за потреблението на определени услуги и решения. И в комбинация с това, да бъде поета гаранцията на устройствата и техния ремонт при необходимост.  


*Източник: IDC, "IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing & Document Solutions 2018 Прогнози"

0 коментара

Comments


bottom of page