top of page
Търсене

Защо Qlik е най-ефективният инструмент за бизнеса

Парафлоу е довереният партньор в България вече повече от 10 години.

Кои са 9-те невероятни възможности, които Qlik - световен лидер в системите за бизнес анализ дава на организациите.


В тази статия ще разкрием 9 характерни предимства на решението за бизнес анализи и бизнес разнуваване Qlik. Това е инструмент за мениджмънт на бизнеса, който дава бърза и ценна информация за вземане на решения във всеки един момент и във всяка едно направление от дейността: от финанси през производство до управлението на човешки ресурси.1. Natural analytics and data discovery


Qlik изпълнява т.нар. 'natural analytics' през всички налични данни, съхранявани в паметта. Под natural analytics (естествено търсене) се има предвид, че процесът на търсене на данни не следва предварително дефинирани модели, а търси данни и асоциации по най-естествения начин.


Потребителите могат да извършват бързо и лесно процеси за откриване и анализ на данни в приложенията Qlik. Qlik позволява бързо, естествено, неограничено търсене на данни, заедно с осигуряване на лесни асоциации и сътрудничество с много други източници на данни. Тази функция се поддържа от патентована функционалност от второ поколение QIX.


Тази иновация дава възможност на потребителите много по-лесно и бързо да достигат до всяка една данна и информация сред морето от информациннионни ресурси на организацията.


2. Data collaboration and connectivity


Qlik предоставя уникална услуга за достъп до външни за организацията данни в облак (DaaS), наречена Qlik DataMarket. Такъв пазар на данни позволява на потребителя да извлича набори от данни от различни публични източници. Налични са публични данни, свързани с валути, население, демографски данни, икономически показатели, метеорологични условия и други. Възможно е използването на RESTful API конектори за свързване и интегриране с източници на данни като LinkedIn, Facebook, Twitter, Adobe, Alfresco, Documentum и други.


На практика, данните за организацията вече не се анализират само във вътрешния им контекст, а като част от глобалната икономика.3. Mobility and scalability


Qlik mobile е съвместим с iOS и Android устройства. Възможностите за мобилна работа стават все по-добри с всяка нова версия на Qlik. По този начин потребителите получават голяма мобилност и лекота при анализ на данни, генериране на отчети и споделяне в движение. Можем да използваме мобилните възможности на Qlik на всяко устройство като таблет, телефон или лаптоп.


Това позволява на потребителите бързо споделяне на файлове, по-добра комуникация с други потребители, повече потребители в мрежа и повишена производителност. В Qlik12 може да има 2,5 пъти повече нови потребители на час. Можем да мащабираме традиционно внедряване на Qlik от един потребител до решение, обслужващо хиляди потребители.


4. Social data discovery


Откриването на социални данни предлага споделяне на отделни статистически данни и отчети в рамките на групи или извън тях. Потребителят може да добавя пояснения като допълнение към нечии прозрения в даден отчет за данни или също така да споделя отметки с прозрения за данни, направени от тях, с други. Потребителската интерактивност на Qlik се подобрява чрез предоставянето на тази функция, тъй като потребителите могат също да участват в дискусионни сесии на живо, за да осигурят добре обмислена стъпка в посока на печалбата и растежа на бизнеса.

5. Enterprise platform capabilities

Това е една от най-хитрите възможности на Qlik. Проектирана е да максимизира ефективността на всякакво по вид предприятие (било то малко или голямо). Qlik предлага цялата функционалност като споделяне и сътрудничество, разпоредби за сигурност на данните, фокусиран анализ, интегрирана рамка за ефективна работа на предприятието. Инструментът предлага и административни помощни средства, тъй като разполага с ИТ-базирана конзола за управление, която контролира, управлява и правилно разполага всички останали компоненти на архитектурата и услугите.


На практика този инструмент може да бъде управляван и мащабиран от самата бизнес организация, без намесата на външни консултанти.

6. Interactive guided analytics

По време на процеса на откриване на данни и интерпретация на събраните данни, системата помага на потребителя чрез предлагане на различни готови предложения. Най-честите бизнес анализи и бизнес модели се предлагат автоматично от софтуера, което гарантира оптимално и информирано вземане на решения. Qlik е предназначен за мениджмънта, но може да бъде използват от всеки служител, нуждаещ се от анализ на данни.

По този начин Qlik гарантира, че потребителят няма да пропусне нито една възможност. Системата предлага диаграми, графики, таблици и други атрактивни визуални помощни средства за демонстриране и анализиране на отчети и дори независими данни. Потребителят има пълен контрол и свобода да персонализира съответно тези приложения и табла, не само според личните си предпочитания, но и ежедневно според динамичните си нужди.


7. In-memory storage technology

Традиционните BI инструменти използват дискова и базирана на заявки система за съхранение и извличане на данни. И в това отношение Qlik революционира работата и анализа с данни.

При традиционно подреждане на бази с данни, където съхранението на данни е във външни дискове с памет и заявките се изпращат при нужда, резултатите показват изключително бавен процес на извличане на информацията. Често това води до липса на необходимите данни и информация в точния момент и взимане на решения, без те да бъдат подкрепени от анализа на исторически и финансови показатели. Докато Qlik използва патентован модел за архитектура, с помощта на която заявяването на нова справка или анализ не натовара отново и отново базата данни, от която се черпят съответните изходни записи.

Данните от различни източници (дори от традиционни източници като складове за данни) се зареждат в RAM паметта на системата и са готови за извличане оттам.

8. Associative model


Асоциативният модел за откриване на данни е една от характеристиките на Qlik, която го прави най-ефективен сред братовчедите си. Традиционно BI инструментите използват за търсене на данни йерархичен подход. Но Qlik оптимизира това като достига до всяко едно поле с данни, до неговата най-проста и независима плоскост.

9. Comparative analysis


Функционалността за сравнителен анализ е разширение на асоциативния модел. По този начин могат да бъдат сравнявани различни полета и набори от данни. Потребителите или разработчиците могат да избират разделите с данни или състоянията за сравнение. Това сравнение се подпомага от таблици, диаграми, графики за по-добро асимилиране и анализ на сравняваните данни. С помощта на това могат да бъдат открити редки зависимости и проявления или изключения в бизнеса.#Qlik помага на потребителя да взима ефективни решения, да анализира данни и да превръща данните в информация, водеща до печалби. А внедряването от #Парафлоу успява да направи всичко това по възможно най-лесния и достъпен начин, независимо от познанията и нивото на ИТ компетентност от мениджмънта, оперативния служител или предприемач.


Прочетете още:

Ползи от внедряването на BI (ВИДЕО)

0 коментара

Comments


bottom of page