Search Results

  Blog Posts (93)
  • На 31 август стартира кандидатстването за ваучерна схема на ИКТ услуги на МСП

   ✔️ Търсите най-ефективния начин за взeмане на решения в бизнеса си? ✔️ Вие сте малка или средна фирма? ✔️ Искате да получите най-доброто решение на пазара, при това БЕЗПЛАТНО? 👍 Решението на Парафлоу е точно за вас: Ние предлагаме внедряване на система за бизнес анализ на база на вашите данни и информационни източници, работеща 24/7 за вашите мениджърски нужди и съобразена със спецификите на бизнеса ви. 📢 Като одобрен доставчик на Ваучери за ИКТ услуги на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ние извършваме внедряването напълно безплатно за нашите клиенти. Станете един от тях още сега! ПЪРВИ ПО РЕД – ПЪРВИ ПО ПРАВО! 📹 За да ви улесним, създадохме серия от кратки видеа, които ще отговорят на голяма част от вашите въпроси и ще ви отведат към най-ефективния начин за вземане на решения.

  • The Jamaican Court Management System is developed by the team of Paraflow

   The project "Supply of a Case Management System in selected Courts of the Ministry of Justice in Jamaica" ended successfully with an extremely high assessment of the technical competence and professionalism of Paraflow's experts The project was implemented jointly between #Cancom and #Paraflow in the period 2018-2019 under the title "Justice, Security, Accountability and Transparency". The main business functions of the system included: filing and managing court cases; electronic filling and possibility to pay fees; automated selection of jurors and process management; generation of reports and statistics for the courts throughout the whole country; cooperation between the individual units and access to data; integration of audio and video recordings and their storage. The implemented solution by Cancom and Paraflow included three main components: 1. Electronic case management system 2. Delivery, distribution and installation of hardware infrastructure 3. Training and follow-up support. Both teams received an extremely high rating for their technical competence and professionalism from the ‘Planning Institute of Jamaica’ , upon successful completion of the project at the end of 2019. #Project #Jamaica #Justice #ManagementSystem #Security

  • Eкип на Парафлоу изгради система за управление на съдебните дела в Ямайка

   Проектът "Изграждане на система за управление на съдебни дела в избрани съдилища на Министерство на правосъдието в Ямайка" приключи успешно с изключително висока оценка за техническата компетентност и професионализъм на експертите на Парафлоу Проектът се осъществи съвместно между #Cancom и #Парафлоу в периода 2018-2019 година под надслов „Правосъдие, сигурност, отчетност и прозрачност“. Основните бизнес функции на системата обхванаха: завеждане и управление на съдебните дела; електронно попълване и възможност за плащане на такси; автоматизиран подбор на съдебни заседатели и управление на процеса; генериране на отчети и статистика за съдилищата в цялата държава; сътрудничество между отделните звена и достъп до данни; интеграция на аудио и видео записи и тяхното съхранение. Внедреното решение от страна на Cancom и Парафлоу включваше три основни компонента: 1. Eлектронна система за управление на дела 2. Доставка, дистрибуция и инсталация на хардуерна инфраструктура 3. Обучение и последваща поддръжка. Двата екипа получиха изключително висока оценка за техническата си компетентност и професионализъм от страна на ‘Planning Institute of Jamaica’, при успешното приключване на проекта в края на 2019 година. #Project #Jamaica #Justice #ManagementSystem #Security

  View All
  Pages (21)
  • IT for Business | България

   A0 A1 A2 A3 A4 A5 Оптимизирай бизнеса НАВРЕМЕ Решения Ние сме екип от ИТ инженери и консултанти, които разрешават бизнес предизвикателства с най-добрите съвременни технологични решения Бизнес приложения Системна интеграция Техническо обслужване Консултантски дейности На фокус Eфективни ИТ решения, препоръчани от нас Проекти През 2020 година дигиталната трансформация е в ход във всички сектори на икономиката. Парафлоу има опит и ноу-хау във внедряване на проекти в следните отрасли: Финанси Образование Здравеопазване Публична администрация Енергетика и комунални услуги Търговия Индустрия Paraflow has built a top case management system for us. A new era has begun for the judiciary where, through IT, staff and court users can easily access the courts and get instant information about that status of cases they are involved in and what the next stage will be. Together with our IT partner, we have produced a very efficient and effective case management system. ​ Dunstain Fipaumutima MWAUNGULU Malawi Supreme Court Прочетете повече Блог Новини и бизнес статии Партньори Клиенти Сертификати Екипът на Парафлоу Ви очаква за допълнителна информация и консултации! Свържете се с нас

  • БИЗНЕС АНАЛИЗ | Mysite

   Увеличете стойността на бизнеса чрез анализ на вашите данни Искате ли да анализирате непрекъснато данните от дейността си? Кои са най-честите бизнес въпроси, които си задавате? Тези кратки видеа ще отговорят на голяма част от вашите въпроси и ще ви отведат към . най-ефективния начин за вземане на мениджърски решения ​ Като на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ние извършваме внедряването напълно безплатно за нашите клиенти. Станете един от тях още сега! одобрен доставчик на Ваучери за ИКТ услуги Научете повече или се свържете директно с нас. Научете на световния лидер в областта на , внедряван вече десетилетие в страната и чужбина от Парафлоу. подробности за решението Business Intelligence (BI) системите - Qlik ​ 1 minute Video Влизане 1 minute Video Възпроизвеждане на видеото Share Whole Channel This Video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Копиране на линка Link Copied Търсене на видео... Всички категории Всички категории Now Playing ОТНЕМА ЛИ ВИ МНОГО ВРЕМЕ СЛЕДЕНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ТАРГЕТИ? 01:00 Възпроизвеждане на видеото Now Playing ИМА ЛИ СЕЗОННОСТ В ПРОДАЖБИТЕ ВИ? 00:53 Възпроизвеждане на видеото Now Playing ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМ С ОПТИМИЗИРАНЕТО НА СКЛАДОВАТА НАЛИЧНОСТ? 00:56 Възпроизвеждане на видеото Now Playing МОЖЕТЕ ЛИ ДА КАТЕГОРИЗИРАТЕ ПРАВИЛНО ВАШИТЕ КЛИЕНТИ? 01:27 Възпроизвеждане на видеото

  • Video | Mysite

   Qlik Sense Demo Влизане Qlik Sense Demo Възпроизвеждане на видеото Share Whole Channel This Video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Копиране на линка Link Copied Търсене на видео... Всички категории Всички категории Now Playing On-hand 01:40 Възпроизвеждане на видеото Now Playing Payments 02:40 Възпроизвеждане на видеото Now Playing Delivery 04:26 Възпроизвеждане на видеото Now Playing Sales 13:25 Възпроизвеждане на видеото

  View All
CENTRAL OFFICE
Bulgaria, 1700 Sofia
79, Nikola Gabrovski Str.

BRANCHES
SERVICE DESK
Tel: +359 (2) 960 42 00
HOTLINE SUPPORT: 
0700 10 887
office@paraflow.bg
sales@paraflow.bg
REQUEST FORM
Тhis site uses the Google Analytics service, which collects statistics on the use of  cookies.  Paraflow Communications Ltd. doеs not collect personal data. Learn more | Disable | Privacy Policy
All published texts and images are protected by the "Law on Copyright and Related Rights". Use and publication of all or part of content from web site without permission is prohibited. © 2020 Paraflow Communications Ltd.